نوشته هایی با برچسب فروشنده پروفیل استیل

قیمت پروفیل استیل

پروفیل استیل نوعی پروفیل است از جنس آلیاژ استیل که در دو مقطع دایره و مربع تولید میشود که در مقطع داره لوله و در مطقع مربع قوطی نامیده میشود روش تولید پروفیل استیل برای تولید پروفیل استیل دو روش وجود دارد: روش مستقیم روش غیر مستقیم این که چه روشی برای تولید استفاده شود. بستگی […]

ادامه مطلب
0