نوشته هایی با برچسب کارخانه فولاد الیگودرز

مجتمع فولاد الیگودرز

مجتمع فولاد الیگودرز در تاریخ 10/08/1378 به صورت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 156362 مورخ1378/08/10 در اداره  ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران  به ثبت رسیده  و بر اساس  صورتجلسه مجمع عمومی  فوق العاده در سال 85 شخصیت حقوقی  شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده است. مجتمع فولاد الیگودرز موفق […]

ادامه مطلب
0