ورود / ثبت نام Instagram
74486 021 با ما تماس بگیرید

مدیریت

علی کیانمرز
مدیر عامل شماره تماس : 74486 021 داخلی : 212
سمیه علیزاده
رئیس هیات مدیره شماره تماس : 74486 021 داخلی : 120

فروش

علیرضا دوستی
معاون بازرگانی شماره تماس : 74486 021 داخلی : 101
علی سنگنیان
مدیر فروش شماره تماس : 74486 021 داخلی : 111
علیرضا حقوقی
مدیر بازاریابی شماره تماس : 74486 021 داخلی : 106
سمیه بابایی
کارشناس ارشد فروش شماره تماس : 74486 021 داخلی : 109
مهدیه هراتی
کارشناس فروش شماره تماس : 74486 021 داخلی : 118
مهسا محسنیان
کارشناس فروش شماره تماس : 74486 021 داخلی : 119
مهدیس جلایی فر
کارشناس فروش شماره تماس : 74486 021 داخلی : 110
آوا شامی پاک
کارشناس فروش شماره تماس : 74486 021 داخلی : 157
نیلوفر نعمتی
کارشناس لجستیک شماره تماس : 74486 021 داخلی : 114
نادیا هاشمی
کارشناس فروش شماره تماس : 74486 021 داخلی : 103
سحر اسکندری
کارشناس فروش شماره تماس : 74486 021 داخلی : 102
الهه دوستی
کارشناس فروش شماره تماس : 74486 021 داخلی : 104
حدیثه گودرزی
کارشناس لجستیک شماره تماس : 74486 021 داخلی : 108

خرید

سعید ایلخانی
مدیر خرید شماره تماس : 74486 021 داخلی : 138
الهام سمیعی
کارشناس خرید شماره تماس : 74486 021 داخلی : 134
محمدرضا قشقایی
کارشناس خرید شماره تماس : 74486 021 داخلی : 136
سودابه قرگز
کارشناس خرید شماره تماس : 74486 021 داخلی : 131

مالی

توحید افراشته
مدیر مالی شماره تماس : 74486 021 داخلی : 152
عبدالله کیانمرز
مدیر خزانه شماره تماس : 74486 021 داخلی : 156
سمیه کلهر
کارشناس ارشد حسابداری شماره تماس : 74486 021 داخلی : 154
سارا قمری
کارشناس حسابداری شماره تماس : 74486 021 داخلی : 155
سولماز اکرم زاده
کارشناس حسابداری شماره تماس : 74486 021 داخلی : 150
فاطمه حسینی
کارشناس حسابداری شماره تماس : 74486 021 داخلی : 231

اداری

سحر رشیدی
مدیر منابع انسانی شماره تماس : 74486 021 داخلی : 151
مریم سعادت
رئیس دفتر شماره تماس : 74486 021 داخلی : 211
جمشید ذبیح
حراست شماره تماس : 74486 021 داخلی : 233
مصطفی میری
تحصیلدار شماره تماس : 74486 021 داخلی :
احمد معصومیان
تحصیلدار شماره تماس : 74486 021 داخلی : 209

دیجیتال مارکتینگ

سمیه علیزاده
مدیر دیجیتال مارکتینگ شماره تماس : 74486 021 داخلی : 249
سعیده داراب
مدیر IT شماره تماس : 74486 021 داخلی : 166
دانیال اکبری
پشتیبان سایت شماره تماس : 74486 021 داخلی : 122
داریوش فتحی
تدوینگر شماره تماس : 74486 021 داخلی : 121
بهناز اردستانی
کارشناس پروژه شماره تماس : 74486 021 داخلی : 255
سعید خیرالله
گرافیست شماره تماس : 74486 021 داخلی : 121
مرجان نیکوکلام
کارشناس CRM شماره تماس : 74486 021 داخلی : 171
آرزو یوسفوند
کارشناس تولید محتوا شماره تماس : 74486 021 داخلی : 122

همراه نیکان

مازیار مهاجری
مدیر فروش همراه نیکان شماره تماس : 74486 021 داخلی : 163
فرزاد صادقی
مدیر خدمات پس از فروش شماره تماس : 74486 021 داخلی : 167
میلاد محجوبی
کارشناس فروش همراه نیکان شماره تماس : 74486 021 داخلی : 164
پریسا سیاحی
کارشناس پشتیبانی شماره تماس : 74486 021 داخلی : 161
مشاوره رایگان
پر کردن تمام فیلد ها اجباری می باشد