آقای مهندس علی کیانمرز بناب

مدیر عامل


صدای مشتری

درباره من

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد شهرسازی از دانشگاه تهران 


زمینه های فعالیت من :

درباره کارشناس

0
سبدخرید