آقای علی کیانمرز بناب

مدیر عامل


صدای مشتری

درباره من

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد شهرسازی از دانشگاه تهران 

مدیرعامل شرکت پترو سازه ساحل (فولادسل)


زمینه های فعالیت من :

درباره کارشناس

0