آقای مهندس علیرضا حقوقی

کارشناس فروش


صدای مشتری

درباره من

دارای روحیه تیمی و با انگیزه

منعطف در فرایندهای سیستمی

فعال، پویا و کوشا

زمینه های فعالیت

ورق گالوانیزه، پلی اتلین


زمینه های فعالیت من :

درباره کارشناس

0