آقای علی رضا میرزایی

سرپرست مارکتینگ


صدای مشتری

درباره من

سرپرست مارکتینگ

کارشناسی نرم افزار ، ارشد MBA

مدرس دوره های استارت آپی دانشگاه شریف

مدرس دوره های دیجیتال مارکتینگ در دانشگاه علم و فرهنگ

تحلیلگر و مشاور توسعه کسب و کار

مدیر دیجیتال مارکتینگ فولادسل


زمینه های فعالیت من :

درباره کارشناس

0