آقای علی رضا میرزایی

مدیر دیجیتال مارکتینگ


صدای مشتری

درباره من

مدیر دیجیتال مارکتینگ

کارشناسی نرم افزار ، ارشد MBA

مدرس دوره های استارت آپی دانشگاه شریف

مدرس دوره های دیجیتال مارکتینگ در دانشگاه علم و فرهنگ

تحلیلگر و مشاور توسعه کسب و کار


زمینه های فعالیت من :

درباره کارشناس

0