آقای امیرافراز سورانی

کارشناس فروش


صدای مشتری

درباره من

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مکانیک

زمینه های فعالیت

آهن اسفنجی، شمش، بریکت


زمینه های فعالیت من :

درباره کارشناس

0