خانم مهندس لادن صادق زاده

کارشناس فروش


صدای مشتری

درباره من

زمینه های فعالیت

نبشی، ناودانی، سپری، اتصالات ساختمانی


زمینه های فعالیت من :

درباره کارشناس

0