خانم مهندس سحر اسکندری

کارشناس فروش


صدای مشتری

درباره من

زمینه فعالیت

ورق سیاه ضخیم، آلومینیوم، مس

 


زمینه های فعالیت من :

درباره کارشناس

0