خانم سحر رشیدی

کارشناس فروش


صدای مشتری

درباره من

کارشناسی بازرگانی

کارشناس فروش فولادسل

پروفیل ساختمانی و در پنجره ، پروفیل z
پروفیل صنعتی ، پروفیل گالوانیزه ، پروفیل مبل


زمینه های فعالیت من :

درباره کارشناس

0