سمیه بابایی

کارشناس فروش


صدای مشتری

درباره من

کارشناس ارشد متالورژی-۱۶ سال سابقه کار در زمینه کنترل کیفیت و فروش

درباره کارشناس