سودابه قرگز

کارشناس فروش


صدای مشتری

درباره من

کارشناس مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد تهران خوش برخورد و قابل انعطاف برای همکاری ۱۰۰ با شما عزیزان مشاور خرید مشتریان عزیز در فیلد میلگرد و مشتقات آن و سایر محصولات

درباره کارشناس