فیلتر محصولات
محاسبه وزن میلگرد
آقای غلامحسین رجبی
واحد خرید
آقای غلامحسین رجبی
داخلی
108
021-74486
آقای متین سلطانی
واحد فروش
آقای متین سلطانی
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود دادور
واحد فروش
آقای مسعود دادور
داخلی
108
021-74486
آقای سعید ایلخانی
واحد خرید
آقای سعید ایلخانی
داخلی
108
021-74486
آقای آرین کیانمرز
واحد خرید
آقای آرین کیانمرز
داخلی
108
021-74486
خانم نادیا هاشمی
واحد فروش
خانم نادیا هاشمی
داخلی
108
021-74486
خانم شیرین ساریخانی
واحد فروش
خانم شیرین ساریخانی
داخلی
108
021-74486
آقای محسن صحرانورد
واحد خرید
آقای محسن صحرانورد
داخلی
108
021-74486
آقای امیرافراز سورانی
واحد خرید
آقای امیرافراز سورانی
داخلی
108
021-74486
آقای پاشا عقیلی
واحد فروش
آقای پاشا عقیلی
داخلی
108
021-74486
آقای مجید شهشهانی
واحد فروش
آقای مجید شهشهانی
داخلی
108
021-74486
خانم الهه دوستی
واحد فروش
خانم الهه دوستی
داخلی
108
021-74486
خانم عاطفه متین
واحد فروش
خانم عاطفه متین
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود شاه حسینی
واحد فروش
آقای مسعود شاه حسینی
داخلی
108
021-74486

قیمت میلگرد ابهر

قیمت روز میلگرد ابهر

قیمت روز میلگرد ابهر

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد سیادن ابهر A2 سایز 8 8A2شاخهکیلوگرمکارخانه 26,818 2,682
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 8 8A3شاخهکیلوگرمکارخانه 27,273 2,727
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 10 10A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,636 2,564
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 12 12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,636 2,564
میلگرد سیادن ابهر A2 سایز 12 12A2شاخهکیلوگرمکارخانه 25,455 2,546
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,000 2,500
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,000 2,500
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,000 2,500
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,000 2,500
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,000 2,500
میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 25,000 2,500
مزیت های خرید از فولادسل
نظر شما