فیلتر محصولات
محاسبه وزن میلگرد
آقای مسعود شاه حسینی
واحد فروش
آقای مسعود شاه حسینی
داخلی
108
021-74486
آقای غلامحسین رجبی
واحد خرید
آقای غلامحسین رجبی
داخلی
108
021-74486
آقای پاشا عقیلی
واحد فروش
آقای پاشا عقیلی
داخلی
108
021-74486
آقای سعید ایلخانی
واحد خرید
آقای سعید ایلخانی
داخلی
108
021-74486
آقای مجید شهشهانی
واحد فروش
آقای مجید شهشهانی
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود دادور
واحد فروش
آقای مسعود دادور
داخلی
108
021-74486
خانم عاطفه متین
واحد فروش
خانم عاطفه متین
داخلی
108
021-74486
خانم شیرین ساریخانی
واحد فروش
خانم شیرین ساریخانی
داخلی
108
021-74486
آقای محسن صحرانورد
واحد خرید
آقای محسن صحرانورد
داخلی
108
021-74486
خانم نادیا هاشمی
واحد فروش
خانم نادیا هاشمی
داخلی
108
021-74486
آقای آرین کیانمرز
واحد خرید
آقای آرین کیانمرز
داخلی
108
021-74486
آقای متین سلطانی
واحد فروش
آقای متین سلطانی
داخلی
108
021-74486
خانم الهه دوستی
واحد فروش
خانم الهه دوستی
داخلی
108
021-74486
آقای امیرافراز سورانی
واحد خرید
آقای امیرافراز سورانی
داخلی
108
021-74486

قیمت میلگرد میانه

قیمت روز میلگرد میانه

قیمت روز میلگرد میانه

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد آجدار میانه A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,455 2,446
میلگرد آجدار میانه A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,455 2,446
میلگرد آجدار میانه A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,455 2,446
میلگرد آجدار میانه A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,455 2,446
میلگرد آجدار میانه A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,455 2,446
میلگرد آجدار میانه A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,455 2,446
میلگرد آجدار میانه A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,455 2,446
میلگرد آجدار میانه A3 سایز 32 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,455 2,446
مزیت های خرید از فولادسل
نظر شما