فیلتر محصولات
محاسبه وزن میلگرد
آقای محسن صحرانورد
واحد خرید
آقای محسن صحرانورد
داخلی
108
021-74486
خانم نیلوفر نعمتی
واحد فروش
خانم نیلوفر نعمتی
داخلی
108
021-74486
آقای آرین کیانمرز
واحد فروش
آقای آرین کیانمرز
داخلی
108
021-74486
آقای علی سنگنیان
واحد فروش
آقای علی سنگنیان
داخلی
108
021-74486
آقای علیرضا دوستی
واحد فروش
آقای علیرضا دوستی
داخلی
108
021-74486
خانم الهه دوستی
واحد خرید
خانم الهه دوستی
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود شاه حسینی
واحد فروش
آقای مسعود شاه حسینی
داخلی
108
021-74486
خانم نادیا هاشمی
واحد فروش
خانم نادیا هاشمی
داخلی
108
021-74486
آقای مجید شهشهانی
واحد فروش
آقای مجید شهشهانی
داخلی
108
021-74486
آقای محمدعلی کارگر
واحد فروش
آقای محمدعلی کارگر
داخلی
108
021-74486
خانم عاطفه متین
واحد فروش
خانم عاطفه متین
داخلی
108
021-74486
آقای سعید ایلخانی
واحد خرید
آقای سعید ایلخانی
داخلی
108
021-74486
خانم سودابه قرگز
واحد فروش
خانم سودابه قرگز
داخلی
108
021-74486
آقای علیرضا حقوقی
واحد خرید
آقای علیرضا حقوقی
داخلی
108
021-74486
خانم الهام سمیعی
واحد فروش
خانم الهام سمیعی
داخلی
108
021-74486
آقای امیرافراز سورانی
واحد خرید
آقای امیرافراز سورانی
داخلی
108
021-74486

قیمت میلگرد میانه

قیمت روز میلگرد میانه

قیمت روز میلگرد میانه

بروزرسانی: 26 فروردین 1403
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد آجدار میانه A3 سایز 14 14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,300 2,187
میلگرد آجدار میانه A3 سایز 16 16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,300 2,187
میلگرد آجدار میانه A3 سایز 18 18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,300 2,187
میلگرد آجدار میانه A3 سایز 20 20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,300 2,187
میلگرد آجدار میانه A3 سایز 22 22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,300 2,187
میلگرد آجدار میانه A3 سایز 25 25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,300 2,187
میلگرد آجدار میانه A3 سایز 28 28A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,300 2,187
میلگرد آجدار میانه A3 سایز 32 32A3شاخهکیلوگرمکارخانه 24,300 2,187
مزیت های خرید از فولادسل
نظر شما

مراحل سفارش محصول
 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6