فیلتر محصولات
آقای مجید شهشهانی
واحد فروش
آقای مجید شهشهانی
داخلی
108
021-74486
آقای غلامحسین رجبی
واحد خرید
آقای غلامحسین رجبی
داخلی
108
021-74486
آقای پاشا عقیلی
واحد فروش
آقای پاشا عقیلی
داخلی
108
021-74486
خانم شیرین ساریخانی
واحد فروش
خانم شیرین ساریخانی
داخلی
108
021-74486
خانم الهه دوستی
واحد فروش
خانم الهه دوستی
داخلی
108
021-74486
آقای محسن صحرانورد
واحد خرید
آقای محسن صحرانورد
داخلی
108
021-74486
آقای متین سلطانی
واحد فروش
آقای متین سلطانی
داخلی
108
021-74486
خانم عاطفه متین
واحد فروش
خانم عاطفه متین
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود شاه حسینی
واحد فروش
آقای مسعود شاه حسینی
داخلی
108
021-74486
آقای آرین کیانمرز
واحد خرید
آقای آرین کیانمرز
داخلی
108
021-74486
خانم نادیا هاشمی
واحد فروش
خانم نادیا هاشمی
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود دادور
واحد فروش
آقای مسعود دادور
داخلی
108
021-74486
آقای امیرافراز سورانی
واحد خرید
آقای امیرافراز سورانی
داخلی
108
021-74486
خانم خاطره نیرومند
واحد فروش
خانم خاطره نیرومند
داخلی
108
021-74486
آقای کوشا خیبر
واحد فروش
آقای کوشا خیبر
داخلی
108
021-74486
آقای سعید ایلخانی
واحد خرید
آقای سعید ایلخانی
داخلی
108
021-74486

قیمت ناودانی

قیمت ناودانی تبریز

قیمت ناودانی تبریز

بروزرسانی: 29 خرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزحالتطولواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 8 سبک 8سبک6کیلوگرمکارخانه 26,818 2,682
ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 10 سبک 10سبک6کیلوگرمکارخانه 25,000 2,500
ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 10 سبک 10سبک12کیلوگرمکارخانه 25,000 2,500
ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 12 سبک 12سبک6کیلوگرمکارخانه 26,273 2,627
ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 12 سبک 12سبک12کیلوگرمکارخانه 26,182 2,618
ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 14 سبک 14سبک6کیلوگرمکارخانه 25,818 2,582
ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 14 سبک 14سبک12کیلوگرمکارخانه 25,818 2,582
ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 16 سبک 16سبک6کیلوگرمکارخانه 25,818 2,582
ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 16 سبک 16سبک12کیلوگرمکارخانه 25,909 2,591
ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 18 سبک 18سبک6کیلوگرمکارخانه 26,182 2,618
ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 18 سبک 18سبک12کیلوگرمکارخانه 28,182 2,818
ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 8 سنگین 8سنگین6کیلوگرمکارخانه 26,364 2,636
ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 10 سنگین 10سنگین6کیلوگرمکارخانه 26,182 2,618
ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 10 سنگین 10سنگین12کیلوگرمکارخانه 25,273 2,527
ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 12 سنگین 12سنگین6کیلوگرمکارخانه 25,000 2,500
ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 12 سنگین 12سنگین12کیلوگرمکارخانه 25,000 2,500
ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 14 سنگین 14سنگین6کیلوگرمکارخانه 26,364 2,636
ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 14 سنگین 14سنگین12کیلوگرمکارخانه 26,364 2,636
ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 16 سنگین 16سنگین6کیلوگرمکارخانه 26,182 2,618
ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 16 سنگین 16سنگین12کیلوگرمکارخانه 26,364 2,636
ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 18 سنگین 18سنگین6کیلوگرمکارخانه 37,091 3,709
ناودانی فولاد ناب تبریز سایز 18 سنگین 18سنگین12کیلوگرمکارخانه 37,091 3,709
قیمت ناودانی ابهر

قیمت ناودانی ابهر

بروزرسانی: 29 خرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزحالتطولواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ناودانی فولاد ابهر سایز 8 سبک 8سبک6کیلوگرمکارخانه 24,545 2,455
ناودانی فولاد ابهر سایز 8 سبک 8سبک12کیلوگرمکارخانه 24,545 2,455
ناودانی فولاد ابهر سایز 10 سبک 10سبک6کیلوگرمکارخانه 24,545 2,455
ناودانی فولاد ابهر سایز 10 سبک 10سبک12کیلوگرمکارخانه 24,545 2,455
ناودانی فولاد ابهر سایز 12 سبک 12سبک6کیلوگرمکارخانه 24,545 2,455
ناودانی فولاد ابهر سایز 12 سبک 12سبک12کیلوگرمکارخانه 24,545 2,455
ناودانی فولاد ابهر سایز 14 سبک 14سبک6کیلوگرمکارخانه 25,909 2,591
ناودانی فولاد ابهر سایز 14 سبک 14سبک12کیلوگرمکارخانه 25,909 2,591
ناودانی فولاد ابهر سایز 16 سبک 16سبک6کیلوگرمکارخانه 25,818 2,582
ناودانی فولاد ابهر سایز 16 سبک 16سبک12کیلوگرمکارخانه 25,909 2,591
ناودانی فولاد ابهر سایز 8 سنگین 8سنگین6کیلوگرمکارخانه 26,045 2,605
ناودانی فولاد ابهر سایز 8 سنگین 8سنگین12کیلوگرمکارخانه 28,182 2,818
ناودانی فولاد ابهر سایز 10 سنگین 10سنگین6کیلوگرمکارخانه 28,182 2,818
ناودانی فولاد ابهر سایز 10 سنگین 10سنگین12کیلوگرمکارخانه 27,273 2,727
ناودانی فولاد ابهر سایز 12 سنگین 12سنگین6کیلوگرمکارخانه 26,364 2,636
ناودانی فولاد ابهر سایز 12 سنگین 12سنگین12کیلوگرمکارخانه 26,364 2,636
ناودانی فولاد ابهر سایز 14 سنگین 14سنگین6کیلوگرمکارخانه 26,182 2,618
قیمت ناودانی فایکو

قیمت ناودانی فایکو

بروزرسانی: 29 خرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزحالتطولواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ناودانی فایکو سایز 14 سبک 14سبک6کیلوگرمکارخانه 25,909 2,591
ناودانی فایکو سایز 16 سبک 16سبک6کیلوگرمکارخانه 26,364 2,636
ناودانی فایکو سایز 18 سبک 18سبک6کیلوگرمکارخانه 26,818 2,682
ناودانی فایکو سایز 18 سبک 18سبک12کیلوگرمکارخانه 26,818 2,682
ناودانی فایکو سایز 20 سبک 20سبک6کیلوگرمکارخانه 26,818 2,682
ناودانی فایکو سایز 20 سبک 20سبک12کیلوگرمکارخانه 26,545 2,655
ناودانی فایکو سایز 14 سنگین 14سنگین6کیلوگرمکارخانه 26,818 2,682
ناودانی فایکو سایز 16 سنگین 16سنگین6کیلوگرمکارخانه 28,182 2,818
ناودانی فایکو سایز 18 سنگین 18سنگین6کیلوگرمکارخانه 37,273 3,727
ناودانی فایکو سایز 18 سنگین 18سنگین12کیلوگرمکارخانه 37,273 3,727
ناودانی فایکو سایز 20 سنگین 20سنگین6کیلوگرمکارخانه 25,636 2,564
ناودانی فایکو سایز 20 سنگین 20سنگین12کیلوگرمکارخانه 25,636 2,564
قیمت ناودانی اسپیرال

قیمت ناودانی اسپیرال

بروزرسانی: 29 خرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزحالتطولواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ناودانی کوهپایه اسپیرال سایز 5 سبک 5سبک6کیلوگرمکارخانه 28,182 2,818
ناودانی کوهپایه اسپیرال سایز 6 سبک 6سبک6کیلوگرمکارخانه 25,909 2,591
ناودانی کوهپایه اسپیرال سایز 5 سنگین 5سنگین6کیلوگرمکارخانه 25,909 2,591
ناودانی کوهپایه اسپیرال سایز 6 سنگین 6سنگین6کیلوگرمکارخانه 28,182 2,818
مزیت های خرید از فولادسل

قیمت ناودانی امروز در بازه 21280 تومان الی 27980 تومان بابت هر کیلوگرم بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد. قیمت ناودانی سبک و سنگین به تفکیک از کارخانه های فایکو، تبریز، اسپیرال (کوهپایه) و ابهر در جداول زیر قرار گرفته است؛ این قیمت ها به صورت روزانه آپدیت می‌شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصول ناودانی می‌توانید ویدیو ناودانی را مشاهده کنید.

فهرست مطالب

  “قیمت ناودانی” از مسائل بسیار اساسی است که می‌تواند هزینه ساخت پروژه شما را دچار نوسان کند. جالب است بدانید نرخ ناودانی به صورت روزانه دستخوش تغییرات می شود؛ به همین خاطر نیاز داریم تا از قیمت لحظه ای ناودانی مطلع شویم. در این صفحه از فولادسل به بررسی عوامل موثر بر قیمت روز ناودانی خواهیم پرداخت. پس با ما همراه بمانید.

  ناودانی چیست؟

  به نقل از وب سایت : metals.lv تعریف جهانی ناودانی در متن زیر آوررده شده است:

  What are U-steel channels?

  The metal U-Channel is a continuous U-shaped metal channel that is widely used in metal rolling. Steel U-Channel adds rigidity and stability to steel structures, and its use significantly increases the load bearing capacity. The black steel U-Channels are made of carbon steel by means of hot rolling.

  ترجمه متن:

  ناودانی یا U-Channel یک کانال فلزی U شکل پیوسته است که به طور گسترده در صنعت و ساختمان‌سازی به کار می‌رود. استفاده از ناودانی (U-Channel) فولادی به سختی و استحکام سازه‌های فولادی اضافه می‌کند و ظرفیت تحمل بار را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. ناودانی‌های فولادی سیاه از فولاد کربنی با استفاده از روش نورد گرم ساخته می‌شوند.

  ناودانی در واقع یک نوعی از پروفیل های باز می باشد که حالت آن به شکل حرف لاتین U می باشد. این محصول در ساختمان‌سازی و صنعت کاربرد دارد. ناودانی در سایز‌های متفاوتی تولید می شود که بر روی قیمت ناودانی موثر هستند. این محصول به دو دسته اصلی ناودانی سبک و ناودانی سنگین تقسیم می‌شود.

  مشخصات فنی ناودانی

  تمامی مشخصات ناودانی اعم از ابعاد، سایز، وزن و غیره بر طبق استاندارهای DIN 1026 و استاندارد ملی ایران 4477 تولید و روانه بازار می‌شود. مهم‌ترین مشخصات فنی انواع ناودانی، سایز و وزن آن است. جالب است بدانید که سایز یا نمره ناودانی، برابر است با عرض جان آن. شاید ذکر نکته خالی از لطف نباشد که می توان انواع ناودانی را به کارخانه مورد نظر سفارش داد.

  نمودار قیمت ناودانی

  این بخش، با ارائه نمودار قیمت ناودانی و مشاهده تغییرات قیمت‌ها در دوره‌های ماهانه، سه ماهه و شش ماهه، به شما امکان میدهد تا با تحلیل جزئی‌تر و گسترده‌تر الگوها و روندهای بازار ناودانی، اطلاعات دقیق‌تری برای انتخاب بهترین زمان برای خرید ناودانی کسب کرده و با قیمت مناسب را جستجو و در نهایت تصمیم‌گیری‌های بهتری در زمینه سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و حتی پیش‌بینی و تحلیل نوسانات بازار انجام دهید.

  قیمت روز انواع ناودانی

  این محصول از نظر وزن و سایز به انواع مختلفی تقسیم می‌شود که این موضوع بر قیمت ناودانی تاثیر مستقیم دارد. جالب است بدانید که انواع ناودانی از نظر وزن به دو دسته سبک و سنگین طبقه بندی می‌شود. نوع دیگر طبقه بندی ناودانی‌ها بر اساس سایز است. در ادامه به قیمت روز انواع ناودانی خواهیم پرداخت:

  قیمت ناودانی 5

  به دلیل کم بودن عرضه این محصول، قیمت ناودانی 5 از سایر سایزها بیشتر است. ناودانی نمره 5 کوچک‌ترین سایز این محصول بوده که کاربردهای خاص خود را دارد.

  قیمت ناودانی 6

  کوچک‌ترین سایز موجود ناودانی، سایز 6 است. قیمت ناودانی 6 نسبت به سایر سایزهای این محصول کمتر است. کم بودن قیمت ناودانی 6 به خاطر استفاده کمتر مواد اولیه در این سایز است. برای اطلاع از قیمت ناودانی 6 می‌توانید جداول بالای این صفحه را بررسی کنید.

  قیمت ناودانی 8

  قیمت ناودانی 8 بر اساس جنسی که از آن تولید می شود متفاوت است. جنس این محصول می تواند از استنلس استیل، آهن، گالوانیزه و آلومینیوم باشد. برای اطلاع از قیمت ناودانی 8 امروز، جداول بالا را بررسی کرده و یا با شماره‌های درج شده در سایت تماس بگیرید.

  قیمت ناودانی 10

  از سایزهای پرکاربرد ناودانی می‌توان به سایز 10 آن اشاره داشت. وزن این محصول به عواملی همچون ضخامت، ارتفاع، عرض و شعاع بستگی دارد. برای اطلاع از قیمت ناودانی 10 سبک یا سنگین می‌توانید به جداول ابتدای صفحه مراجعه کنید. قیمت ناودانی 10 اصفهان به عنوان یکی از پرکاربرد ترین انواع ناودانی، با توجه به استانداردهای تولید، نسبت به سایر انواع سایزها بالاتر است.

  قیمت ناودانی 12

  به دلیل تقاضای بالا برای خرید ناودانی 12، قیمت ناودانی 12 از سایر سایزهای قبلی بیشتر است. این محصول در صنایع متفاوت کاربرد گسترده‌ای دارد؛ به همین خاطر استقبال از آن بیشتر است.

  قیمت ناودانی 14

  بر اساس کاربرد و مشخصات محصول، می‌توان درباره قیمت ناودانی 14 صحبت کرد. برای اطلاع از قیمت ناودانی 14 امروز می‌توانید با شماره 02174486 تماس بگیرید.

  قیمت ناودانی 16

  بزرگ‌ترین سایز موجود برای ناودانی، سایز 16 است. قیمت ناودانی 16 از سایر سایزها بیشتر است. علت بالا بودن قیمت این نوع ناودانی استفاده از مواد اولیه بیشتر است. شما عزیزان می‌توانید برای اطلاع از قیمت ناودانی 16 با مجموعه تماس بگیرید. لازم به ذکر است قیمت ناودانی 16 اصفهان بسته به سبک یا سنگین بودن این فراورده فولادی و شرایط بازار تعیین می‌شود.

  عوامل تاثیرگذار بر قیمت ناودانی

  قیمت ناودانی سبک

  ناودانی سبک در صنعت ساخت و ساز کاربرد گسترده‌ای دارد. اغلب محصولات تولیدی در کارخانه‌های ایران و روسیه از نوع سبک هستند. شما می‌توانید قیمت ناودانی سبک برندها را در در جداول موجود در بالای صفحه رویت کنید. قیمت ناودانی سبک از ابعاد مختلف، از ۶ تا ۱۶، بسته به نوع و جنس متریال مورد استفاده در ساخت آن‌ها متفاوت است. ناودانی ۶، به عنوان یکی از پرکاربردترین اندازه‌ها در صنعت، متناسب با نیازهای گوناگون مصرف‌کنندگان در بازار موجود است.

  برای اطلاع از قیمت خرید ناودانی سبک و انتخاب بهترین گزینه، می‌توانید با مشاوران ما در مرکز تماس مشتریان فولادسل تماس حاصل فرمایید و اطلاعات دقیق و به‌روز در خصوص هر نوع ناودانی سبک را دریافت نمایید.

  استفاده از ناودانی سبک که با مواد اولیه مرغوب ساخته شده باشد، کیفیت سازه شما را افزایش می‌دهد. با خرید ناودانی سبک از فروشندگان معتبر می‌توانید نسبت به دوام و ماندگاری این محصول اطمینان بیشتری داشته باشید. همه افراد به دنبال خرید بهترین ناودانی سبک با قیمت مقرون به صرفه هستند. اما باید بدانید که با توجه به قیمت ناودانی ۸ سبک این فراورده از پرکاربردترین ناودانی بوده که بر اساس پارامترهای متعددی تعیین می‌شوند و به طور مداوم تغییر می‌کند.

  قیمت ناودانی سنگین

  به ناودانی‌های اروپایی یا هم وزن آن، ناودانی سنگین می‌گویند که بر اساس جدول اشتال و به صورت کاملا استاندارد تولید و روانه بازار می‌شوند. قیمت ناودانی سنگین از سبک بیشتر بوده و کارخانه ناب تبریز، اقدام به تولید این محصول می‌کند. قیمت ناودانی‌های سنگین در بازار به وزن، ابعاد و جنس متریال مورد استفاده در ساخت آن‌ها بستگی دارد.

  از ناودانی ۶ سنگین که ابعاد کوچکتری دارد تا ناودانی ۲۰ سنگین با وزن بیشتر، متنوع بوده و متغیرهای مختلفی در قیمت‌گذاری آن‌ها تاثیر گذارند. معمولاً با افزایش ابعاد و وزن ناودانی‌ها، قیمت خرید ناودانی سنگین نیز افزایش می‌یابد. برای دستیابی به اطلاعات دقیق و به‌روز در خصوص قیمت ناودانی ۸ سنگین و دیگر انواع آن، می‌توانید با مشاوران ما تماس بگیرید و اطلاعات لازم را دریافت نمایید.

  قیمت ناودانی گالوانیزه

  یکی دیگر از انواع ناودانی‌ها، ناودانی گالوانیزه است. از این ناودانی نیز برای استحکام سازه در برابر حوادث طبیعی مانند زلزله و … استفاده می‌شود. استفاده از این نوع ناودانی به عنوان ناوانی شیروانی با توجه به ویژگی‌های ساختاری آن پیشنهاد می‌شود. با توجه به قیمت ناودانی شیروانی، برای خرید ناودانی باید به این موضوع توجه داشته باشید با توجه به نوع کاربری آن، ویژگی‌هایی مورد نیاز شما چیست تا بتوانید از طریق مشاوره با کارشناس متخصص این حوزه بهترین انتخاب را داشته باشید. برای استعلام قیمت ناودانی گالوانیزه و خرید انواع ناودانی می‌توانید با کارشناسان فولادسل از طریق شماره 02174486 در ارتباط باشید و از مشاوره رایگان بهره‌‎مند شوید.

  عوامل تاثیرگذار بر قیمت ناودانی

  مانند هر محصول دیگری در بازار، قیمت ناودانی نیز تحت تاثیر عوامل مختلفی است. برخی از این عوامل قابل پیش بینی و برخی دیگر غیر قابل پیش بینی هستند. در ادامه با عوامل مؤثر بر “قیمت ناودانی” بیشتر آشنا خواهیم شد:

  • قیمت مواد اولیه
   مواد اولیه‌ای که به دست تولیدکننده می‌رسد، فرایند تولید و هزینه‌ای را پشت سر گذاشته است و تولید کننده باید مبلغ آن را بپردازد. به همین خاطر یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت ناودانی قیمت مواد اولیه است.
  • ظرفیت تولید کارخانه
   اگر ظرفیت تولید ناودانی در کارخانه‌ای به هر طریقی کاهش یابد و میزان خرید آن محصول بالا باشد، قیمت ناودانی افزایش پیدا می‌کند.
  • نوع و سایز ناودانی
   یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر قیمت ناودانی، سایز و نوع آن است؛ چرا که این موضوع تعیین کننده میزان مصرف مواد اولیه است.
  • میزان عرضه و تقاضا
   یکی دیگر از عواملی که به طور مستقیم بر روی قیمت ناودانی روز تاثیر می‌گذارد، میزان عرضه و تقاضاست.
  • هزینه حمل و نقل
   اگر محصول خود را از مجموعه دورتری خریداری کنید، طبعا هزینه و قیمت تمام شده ناودانی برای شما بیشتر می‌شود.
  • نوسانات بازار ارز
   نوسانات بازار ارز و به ویژه دلار بر روی قیمت ناودانی تاثیر مستقیم می‌گذارد.

  عوامل موثر بر قیمت ناودانی سبک

  انواع ناودانی

  ناودانی به عنوان یکی از انواع فراورده‌های پرکاربرد فولادی در دسته بندی‌های مختلفی طبقه بندی می‌شود که در ادامه به معرفی آنها می‌پردازیم.

  انواع ناودانی بر اساس ساختار

  ناودانی‌های ساده و مشبک از جمله انواع متداول ناودانی‌ها در صنعت و ساختمان می‌باشند. ناودانی ساده که یکی از رایج‌ترین انواع است، از ورق گرم تولید شده و ارتفاع آن در محدوده 30 تا 400 میلیمتر قرار دارد. این ناودانی برای ساخت پل‌های باربر و استفاده در سازه‌های مختلف، از جمله قاب‌ها و چارچوب‌های دستگاه‌های صنعتی، به کار می‌رود.

  ناودانی مشبک نیز از ورق گالوانیزه تولید می‌شود و به شکل گرم و سرد در دسترس است. این نوع ناودانی دارای سوراخ‌هایی است که علاوه بر استفاده در کاربردهای دکوراتیو، در ساخت ساختمان‌های فولادی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. سوراخ‌های مشبک این ناودانی به عنوان اتصال‌های بسته‌سازی و اتصالات مهره و پیچ مورد استفاده قرار می‌گیرند. به‌طور کلی، ناودانی‌های ساده و مشبک با تفاوت‌های خاص خود در کاربردها و ویژگی‌های ساختاری، به صنعت و ساختمان کمک می‌کنند و در انجام پروژه‌های مختلف از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. باید توجه داشته باشید که قیمت ناودانی منقطع یا مشبک به دلیل تنوع کاربری می‌تواند از تنوع بالاتری برخوردار باشد.

  قیمت ناودانی سبک

  انواع ناودانی بر اساس وزن

  ناودانی‌ها بر اساس وزن به دو دسته‌ی سبک و سنگین تقسیم می‌شوند. ناودانی سبک، که وزن آن کمتر از مقادیر مشخص شده در جدول اشتال است، معمولاً در کارهایی مانند مرمت بناها، ساخت چارچوب، اسکلت کامیون‌ها، و سازه‌های دریایی به‌کار می‌رود. از ناودانی‌های سنگین یا اروپایی برخورداریم که وزن آنها نسبت به استانداردهای جدول اشتال بیشتر است. این ناودانی‌ها به دلیل رعایت استانداردهای اروپایی تولید می‌شوند و معمولاً در پروژه‌های صنعتی بزرگ استفاده می‌شوند.

  از سوی دیگر، ناودانی سنگین وزن و ابعاد مشخص شده در جدول اشتال را دارد و به‌طور کلی در پروژه‌های بزرگ صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از جدول اشتال در تولید ناودانی‌ها باعث می‌شود که محاسبات صرفه‌جویی شود و زمان مورد نیاز برای محاسبات به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد. با این دسته‌بندی و اطلاعات در مورد ویژگی‌ها و استفاده‌های ناودانی‌های سبک و سنگین، افراد می‌توانند انتخاب دقیق‌تری برای پروژه‌های خود داشته باشند.

  انواع ناودانی از نظر طول

  انواع ناودانی معمولا در طول 6 یا 12 متر تولید و به بازار عرضه می‌شوند. البته باید توجه داشته باشید که این فراورده فولادی در برخی سایزها فقط با طول 6 و در برخی دیگر با طول 6 و 12 متر قابل ارائه هستند. طول ناودانی پس از اعمال فرایندهای خم کاری و شکل‌دهی تعیین می‌شود. با توجه به تاثیرگذاری طول ناودانی در وزن آن، قیمت ناودانی 6 متری و 12 متری تفاوت بسیاری با هم خواهند داشت. به همین منظور در هنگام خرید ناودانی باید به طول ناودانی مورد نیاز خود توجه داشته باشید.

  کاربرد ناودانی

  از ناودانی می‌توان برای کاربردهای مختلفی بهره گرفت. این کاربردها شامل استفاده از ناودانی در ماشین‌آلات، چهارچوب‌های فلزی، ترمیم بناهای معماری، ساختمان، تجهیزات ساخت و ساز و تشکیلات دریایی است. این نوع از پروفیل‌های باز کاربرد فراوانی در ساخت پایه و قاب‌های سازه‌ها دارند. با توجه به اینکه ناودانی‌ها از نظر شکل ظذهری در دو شکل C و U تقسیم می‌شوند که به ترتیب به ناودانی UPE و UPN هم شهرت دارند، این تفاوت ظاهری می‌تواند در کاربرد هر کدام تاثیرگذار باشد. ناودانی C شکل دارای بال‌های موازی بوده و ناودانی U شکل دارای بال‌های مخروطی و شیب‌دار است.

  کاربرد ناودانی تا حد زیادی تحت تاثیر جنس مورد استفاده آن قرار دارد. این پروفیل در صنایع مختلف از جمله صنعت ساختمان، خودروسازی و صنایع دریایی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاربردهای ناودانی به دلیل خواص فیزیکی و مکانیکی برجسته آن شامل ساخت پل‌ها، بناهای معماری، ستون‌ها، خرپاها، تاسیسات دریایی و سایر سازه‌های صنعتی می‌شود. به طور خلاصه، ناودانی به عنوان یکی از پرکاربردترین مقاطع فولادی با کاربردهای وسیع، در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دلیل استحکام و قدرت بالای خود، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

  خرید ناودانی

  پیش از اقدام برای خرید ناودانی باید جنس و سایز محصول مورد نظر خود را مشخص کنید. اگر طریقه انجام این کار را نمی‌دانید، نگران نباشید! شما می‌توانید با شماره‌های موجود در سایت تماس گرفته و به طور مستقیم با کارشناسان فولادسل ارتباط بگیرید. کارشناس مربوط شما را در این مسیر راهنمایی کرده و مشاوره تخصصی رایگان برای خرید ناودانی خدمتتان ارائه می‌کند.

  اینفوگرافی روش خرید ناودانی

  روش‌های خرید ناودانی

  روش‌های مختلفی برای خرید ناودانی وجود دارد. شما عزیزان می‌توانید به صورت حضوری به مجموعه سر بزنید و به طور مستقیم کار خرید را انجام دهید. دفتر فروش مجموعه در ظفر واقع است. اگر زمان مراجعه حضوری را ندارید و یا مسیر رفت و آمد برای‌تان دشوار است، می‌توانید از طریق تماس تلفنی کار خرید ناودانی را تمام کنید. روش دیگری نیز وجود دارد و آن هم ثبت سفارش از طریق سایت فولادسل است. تفاوتی نمی‌کند که از کدام روش اقدام کنید؛ چرا که نتیجه تمام روش‌ها یکسان بوده و محصول را در محل پروژه دریافت خواهید کرد.

  مزایای خرید ناودانی از فولادسل

  فولادسل به عنوان مرجع خرید ناودانی، ارائه دهنده خدمات متعددی به خریداران محترم است. فولادسل در تمامی مراحل انتخاب و خرید ناودانی در کنار مشتریان بوده و علاوه بر فروش ناودانی، ارائه دهنده بهترین مشاوره تخصصی خرید و قیمت ناودانی نیز هست. از مزایای خرید ناودانی از فولاد سل می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • اگر بارگیری از بنگاه‌های تهران انجام شود، واحد کنترل کیفیت (QC) ناودانی‌ها را به‌ طور کامل چک کرده و پس از تایید نهایی، بار مشتری ارسال خواهد شد.
  • فولادسل یکی از شرکت‌های فولادی بوده که اقدام به فروش اعتبار اسنادی داخلی ریالی (LC) به صورت مدت‌دار و دیداری کرده است. مشترکین بانک‌های تجارت و صادرات از شرایط ویژه‌ای برخوردار هستند.
  • واحد باربری شرکت (پتروبار)، پس از مذاکره با شرکت‌های باربری، معتمدترین باربری با کمترین قیمت، بیمه و سالم‌ترین ماشین‌ها را انتخاب می‌کند. سپس به تایید مشتری رسانده و در نهایت میلگردها را ارسال می‌کند.
  • مشاوره تخصصی رایگان با مدیر فروش واحد
  • امکان ارسال نمونه یا گواهی ناودانی (Certificate)
  • مشتریان محترم می‌توانند با مراجعه به کلیه بانک‌های سراسر کشور، نسبت به گشایش LC داخلی به ذینفعی فولادسل اقدام کنند. به این طریق می‌توانند از مزایای فروش اعتباری در بازه‌های زمانی یک تا شش ماه بهره‌مند شوند.

  قیمت ناودانی سنگین

  نحوه خرید ناودانی از فولادسل

  با توجه به پیچیدگی‌های ثبت سفارش خرید از کارخانه تولید کننده به طور مستقیم، فولادسل با ارائه خدمات خرید و فروش با شرایط پرداخت متناسب با بودجه شما، به عنوان یکی از بزرگترین تامین کنندگان آهن آلات آماده ارائه خدمات ثبت سفارش خرید ناودانی به شما است. مانند دیگر مقاطع فولادی، خرید ناودانی از فولادسل نیز به راحتی صورت می‌گیرد. شما برای خرید ناودانی از فولادسل می‌توانید با استفاده از خدمات مشاوره و راهنمای خرید کارشناسان این مجموعه، از بهترین قیمت ناودانی در ثبت سفارش خرید بهره‌مند شوید.

  کارخانه‌ها و برندهای تولیدکننده ناودانی

  کارخانه‌هایی در کشور وجود دارند که اقدام به تولید انواع ناودانی می کنند؛ این کارخانه ها عبارت اند از:

  • فولاد ابهر
  • فولاد اسپیرال
  • ناب تبریز
  • فولاد فایکو

  کارخانه ناودانی ابهر

  کارخانه فولاد البرز غرب، یکی از بزرگترین و پیشرفته‌ترین واحدهای فولادسازی در ایران، از سال ۱۳۸۷ در استان زنجان و شهرستان ابهر فعالیت خود را آغاز کرد. این واحد تولیدی، به ویژه واحد فولادسازی شماره ۱، به تولید محصولات فولادی با کیفیت بالا از جمله انواع ناودانی می‌پرداخت. قیمت ناودانی ابهر به دلیل کیفیت بالا و استفاده از تکنولوژی مدرن توسط مجتمع فولاد البرز غرب تعیین می‌شود. این محصولات به دلیل کیفیت برتر، در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی مورد توجه قرار می‌گیرند. برای دریافت راهنمایی و مشاوره درباره سفارش ناودانی ابهر با بهترین قیمت، متقاضیان می‌توانند با واحد فروش این کارخانه تماس بگیرند.

  خرید ناودانی

  کارخانه ناودانی تبریز

  مجتمع فولاد ناب تبریز با بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت، یکی از پیشتازترین تولیدکنندگان مقاطع فولادی در ایران محسوب می‌شود. با ظرفیت سالانه ۶۰۰ هزار تن، این کارخانه به عنوان یکی از بزرگترین تامین‌کنندگان ناودانی، نبشی و تیرآهن در کشور شناخته می‌شود. استفاده از جدیدترین تجهیزات و تکنولوژی‌های روز دنیا، مجتمع فولاد ناب تبریز را قادر به تولید محصولات متنوع و با کیفیت بالا، از جمله انواع ناودانی، نموده است. با وجود انواع ساده، مشبک، سبک و سنگین، این کارخانه توانسته است تا با بهترین قیمت ناودانی تبریز، محصولات فولادی را به بازار عرضه نماید.

  برای خرید انواع نبشی بر روی لینک زیر کلیک کنید
  قیمت نبشی

  کارخانه ناودانی فایکو

  این کارخانه، با نام تجاری فایکو، با ارائه ناودانی با بهترین کیفیت و قیمت ناودانی فایکو به عنوان یکی از نقاط برجسته در صنعت فولاد ایران، به تولید بیش از ۱٫۵ میلیون تن مقاطع فولادی سالانه مشغول است. این واحد تولیدی با تمرکز بر تولید ناودانی فولادی از نوع UPE و UNP با ابعاد و ضخامت‌های متنوع، اقدام به تأمین بازار از محصولات با کیفیت و قیمت مناسب کرده است. کارخانه فایکو با تلفیق کیفیت برتر با تولید ناودانی‌ها C و U در ابعاد ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر، به عنوان یکی از لیدرهای بازار فولاد در ایران شناخته می‌شود.

  کارخانه ناودانی فولاد اسپیرال

  کارخانه فولاد اسپیرال، به عنوان یکی از معتبرترین پیشروهای صنعت فولاد در ایران، با تمرکز بر تولید محصولات متنوع از جمله نبشی فولادی با بال مساوی و نامساوی، ناودانی فولادی، سپری فولادی، تسمه فولادی و ریل جرثقیل، محبوبیت چشمگیری دارد. ناودانی‌های اسپیرال که با استانداردهای اروپایی و روسی هماهنگی دارند، دو نوع سبک و سنگین دارند. ناودانی سبک با ویژگی‌های کم وزن و کیفیت برتر، به ویژه در صنعت ساختمان‌سازی مورد توجه استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، ناودانی سنگین اسپیرال با وزن مطابق استانداردهای اشتال، از منابع اروپایی یا نمونه‌های داخلی با وزن مشابه محصولات اروپایی تهیه می‌شود. برای اطلاعات دقیق در مورد قیمت ناودانی اسپیرال، به مشاوره با کارشناسان فولادسل مراجعه فرمایید.

  مزایا خرید ناودانی از فولادسل

  سخن پایانی

  در این متن از فولادسل درباره قیمت انواع ناودانی، عوامل موثر بر قیمت ناودانی، مزایای خرید ناودانی از فولادسل پرداختیم. شما عزیزان می توانید برای اطلاع از قیمت ناودانی از طریق جداول بالای صفحه اقدام کنید و یا اگر قصد خرید ناودانی را دارید، با شماره گیری 02174486 و مشاوره با کارشناسان مجموعه به این مهم جامه عمل بپوشانید. ممنون از همراهی همیشگی شما عزیزان.

  نمایش بیشتر
  سوالات متداول
  چه عواملی بر روی قیمت ناودانی تاثیرگذارند؟
  سایز ناودانی، برند تولید کننده، میزان عرضه و تقاضا، نوسانات بازار ارز، هزینه حمل و نقل و غیره بر روی قیمت ناودانی تاثیر گذارند.
  خرید ناودانی از فولادسل به صورت آنلاین ممکن است؟
  بله؛ شما می توانید از طریق سایت، ثبت سفارش کنید. همچنین می توانید از طریق تماس تلفنی علاوه بر بهره مندی از مشاوره تخصصی، خرید خود را نهایی کنید.
  قیمت ناودانی سبک امروز چند است؟
  قیمت ناودانی سبک به صورت مداوم دچار تغییر و نوسان شده و مقدار ثابتی ندارد. شما می‌توانید جدیدترین قیمت‌ها را در سایت فولادسل مشاهده نمایید یا با شماره تلفن 02174486 تماس بگیرید.
  نحوه خرید ناودانی سبک از فولادسل چگونه است؟
  جهت خرید ناودانی سبک از فولادسل ابتدا باید محصول مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کرده و وارد حساب کاربری خود شوید. سفارش شما پس از طی مراحل سنجش کیفیت و دریافت پیش‌فاکتور برای شما ارسال خواهد شد.
  قیمت ناودانی سبک چگونه تعیین می‌شود؟
  از جمله عوامل موثر بر قیمت ناودانی سبک می‌توان به جنس، سایز، کیفیت، کارخانه تولیدکننده و تغییرات بازار ارز اشاره کرد.
  چه سایزهایی از ناودانی سبک موجود است؟
  ناودانی سبک در سایزهای ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ تولید شده و به بازار عرضه می‌شود.
  ناودانی سنگین چه کاربردهای دارد؟
  از این محصول برای ایجاد سازه‌های مختلف مثل خرپا، بادبند، ستون، تیر، اسکلت فلزی و... استفاده می‌شود.
  تفاوت ناودانی سنگین با سبک چیست؟
  تفاوت اصلی ناودانی سنگین و سبک در وزن آن‌هاست. همچنین این دو نوع ناودانی از جهت کاربردها، نحوه تولید، شکل ظاهری، سایز و استاندارد ساخت نیز متفاوت هستند.
  قیمت ناودانی سنگین چگونه تعیین می‌شود؟
  قیمت ناودانی سنگین بر اساس فاکتورهایی مثل میزان تقاضا، قیمت مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، کارخانه تولیدکننده و مواردی از این قبیل تعیین می‌شود.
  نظر شما

  نظرات
  نظرات منتشر شده 26
  1. شهریار
   ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۷:۳۱

   چه روزایی میتونیم به صورت حضوری با کارشناسان فروش صحبت کنیم؟

   1. فولادسل
    ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۰:۵۵

    لطفا در ساعات اداری با شماره 02174486 تماس بگیرید تا با کارشناس تخصصی فروش ناودانی صحبت کنید و زمان جلسه حضوری برایتان تعیین شود.

  2. رضا سلوکیان
   ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۵:۳۴

   درود فراوان چطور میتونم از قیمت روز ناودانی مطلع باشم؟

   1. فولادسل
    ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۶:۱۲

    سلام جناب سلوکیان، قیمت ناودانی در همین صفحه بصورت روزانه آپدیت می‌شود.

  3. علیرضا میرزایی
   ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۵:۳۵

   نمودار قیمت ناودانی در تابستان ۱۴۰۲ به چه شکل بوده؟ افزایشی بوده یا کاهشی؟

   1. فولادسل
    ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۶:۱۱

    قیمت ناودانی در 3 ماه گذشته کاهشی بوده و میانگین 3 الی 4 هزار تومان نسبت به خردادماه ارزانتر است.

  4. سلیمانی
   ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۳۴

   وزن ناودانی چطوری محاسبه میشه؟

   1. فولادسل
    ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۴۶

    دوست عزیز وزن ناودانی بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود: وزن اشتال هر شاخه ناودانی بر حسب کیلوگرم بر متر* طول ناودانی به متر

  5. محسن
   ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۴۲

   سلام قیمت ناودانی کدوم کارخونه ارزون تره؟

   1. فولادسل
    ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۰:۵۴

    محسن جان، قیمت ناودانی کارخانجات بصورت روزانه تغییر می‌کند و بسته به عرضه و تقاضا ممکن است یک روز قیمت ناودانی یک کارخانه بالاتر از بقیه و روز دیگر پایینتر باشد ولی بطور کلِی ناودانی تمام کارخانجاتی که در فولادسل عرضه می‌شود از کیفیت بالا و استاندارد لازم برخوردارند.

  6. هاشمی
   ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۱۸

   برخورد کارشناس عالی، پاسخگویی عالی، قیمت ها پایین تر از بقیه جاها. عالی ممنون

   1. فولادسل
    ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۰:۴۵

    مرسی دوست عزیز ازینکه حس خود را با ما به اشتراک گذاشتید. امیدواریم همیشه از خدمات فولادسل رضایت کامل داشته باشید.

  7. نورعلی
   ۱۶ مهر ۱۴۰۲ / ۰۹:۱۵

   درود حداقل مبلغ سفارش از سایت باید چقدر باشه؟

   1. فولادسل
    ۱۷ مهر ۱۴۰۲ / ۰۹:۳۴

    حداقل سفارش خرید ناودانی یک تریلی است.

  8. جلینی
   ۱۸ مهر ۱۴۰۲ / ۰۹:۲۲

   قیمت ناودونی ۶ امروز تغییر داشته مهندس؟

   1. فولادسل
    ۱۹ مهر ۱۴۰۲ / ۱۲:۴۳

    خیر، ناودانی شش متری در اکثر سایزها و کارخانجات نسبت به روز گذشته ثابت بوده.

  9. سام
   ۲۳ مهر ۱۴۰۲ / ۱۰:۰۴

   مهندس جان من یه نمونه محصول از ناودانی ۱۰ میخواستم چیکار باید کنم؟

   1. فولادسل
    ۲۳ مهر ۱۴۰۲ / ۱۰:۵۷

    سلام. از طریق فرم استعلام قیمت، درخواست خود را ثبت کنید تا هماهنگی های لازم انجام شود.

  10. کامرانی
   ۲۴ مهر ۱۴۰۲ / ۰۹:۲۴

   بسیار عالی ممنون از سایت خوبتون

   1. فولادسل
    ۲۵ مهر ۱۴۰۲ / ۱۲:۱۲

    ممنون از کامنت انرژی بخشتون

  11. سبحان
   ۲۹ مهر ۱۴۰۲ / ۱۱:۴۳

   عالی ممنون از توضیحاتتون

   1. فولادسل
    ۲۹ مهر ۱۴۰۲ / ۱۵:۳۰

    خواهش میکنم دوست عزیز

  12. رحیمیان
   ۳۰ مهر ۱۴۰۲ / ۱۷:۲۶

   سلام چه ساعتی میتونم باهاتون تماس بگیرم؟

   1. فولادسل
    ۶ آبان ۱۴۰۲ / ۱۱:۵۶

    دوست عزیز از 8:30 تا 5 عصر می‌توانید تماس بگیرید. خارج از این ساعت هم اگر فرم استعلام قیمت را پر کنید کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.