لوله تست آب
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

محاسبه وزن لوله درزدار

لوله تست آب

نام محصول استانداردضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
لوله تست آب ½ اینچ ضخامت… st372½شاخهکیلوگرمکارخانه 12500
لوله تست آب ¾ اینچ ضخامت… st372¾شاخهکیلوگرمکارخانه 24500
لوله تست آب 1 اینچ ضخامت… st372.51شاخهکیلوگرمکارخانه 420000
لوله تست آب ¼ 1 اینچ… st372.5¼ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 420000
لوله تست آب ½ 1 اینچ… st372.5½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 420000
لوله تست آب 2 اینچ ضخامت… st372.52شاخهکیلوگرمکارخانه 420000
لوله تست آب ½ 2 اینچ… st372.5½ 2شاخهکیلوگرمکارخانه 420000
لوله تست آب 3 اینچ ضخامت… st372.53شاخهکیلوگرمکارخانه 420000
لوله تست آب 4 اینچ ضخامت… st372.54شاخهکیلوگرمکارخانه 420000
لوله تست آب 5 اینچ ضخامت… st3735شاخهکیلوگرمکارخانه 420000
لوله تست آب 6 اینچ ضخامت… st3736شاخهکیلوگرمکارخانه 420000

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6