فیلتر محصولات
آوا شامی پاک
علیرضا دوستی
علی سنگنیان
عاطفه متین
زهرا بیگلری
علیرضا حقوقی
سعید ایلخانی
اکرم سمیعی
الهه دوستی
محسن صحرانورد
نادیا هاشمی
مسعود دادور
امیر افراز سورانی
سودابه قرگز
محمدجواد نظری
محمد علی کارگر
سمیرا حبیب نژاد
مسعود شاه حسینی
محاسبه وزن میلگرد

قیمت میلگرد ابهر

قیمت روز میلگرد ابهر

نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

میلگرد سیادن ابهر A2 سایز 8…

8A2شاخهکیلوگرمکارخانه 23,670

میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 8…

8A3شاخهکیلوگرمکارخانه 23,850

میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 10…

10A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,830

میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 12…

12A3شاخهکیلوگرمکارخانه 22,750

میلگرد سیادن ابهر A2 سایز 12…

12A2شاخهکیلوگرمکارخانه 21,830

میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 14…

14A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,560

میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 16…

16A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,560

میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 18…

18A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,560

میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 20…

20A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,560

میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 22…

22A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,560

میلگرد سیادن ابهر A3 سایز 25…

25A3شاخهکیلوگرمکارخانه 21,560
مزیت های خرید از فولادسل
نظر شما

مراحل سفارش محصول
 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6