فیلتر محصولات
محاسبه وزن میلگرد
خانم الهه دوستی
واحد فروش
خانم الهه دوستی
داخلی
108
021-74486
خانم شیرین ساریخانی
واحد فروش
خانم شیرین ساریخانی
داخلی
108
021-74486
آقای محسن صحرانورد
واحد خرید
آقای محسن صحرانورد
داخلی
108
021-74486
آقای سعید ایلخانی
واحد خرید
آقای سعید ایلخانی
داخلی
108
021-74486
آقای آرین کیانمرز
واحد خرید
آقای آرین کیانمرز
داخلی
108
021-74486
خانم عاطفه متین
واحد فروش
خانم عاطفه متین
داخلی
108
021-74486
آقای امیرافراز سورانی
واحد خرید
آقای امیرافراز سورانی
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود شاه حسینی
واحد فروش
آقای مسعود شاه حسینی
داخلی
108
021-74486
آقای پاشا عقیلی
واحد فروش
آقای پاشا عقیلی
داخلی
108
021-74486
آقای متین سلطانی
واحد فروش
آقای متین سلطانی
داخلی
108
021-74486
خانم خاطره نیرومند
واحد فروش
خانم خاطره نیرومند
داخلی
108
021-74486
آقای کوشا خیبر
واحد فروش
آقای کوشا خیبر
داخلی
108
021-74486
خانم نادیا هاشمی
واحد فروش
خانم نادیا هاشمی
داخلی
108
021-74486
آقای غلامحسین رجبی
واحد خرید
آقای غلامحسین رجبی
داخلی
108
021-74486
آقای مجید شهشهانی
واحد فروش
آقای مجید شهشهانی
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود دادور
واحد فروش
آقای مسعود دادور
داخلی
108
021-74486

میلگرد آلیاژی ck15

میلگرد آلیاژی ck15

میلگرد آلیاژی ck15

بروزرسانی: 29 خرداد 1403
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 30 گرید 1.1141 301.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 35,000 3,500
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 40 گرید 1.1141 401.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 35,000 3,500
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 50 گرید 1.1141 501.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 35,000 3,500
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 60 گرید 1.1141 601.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 35,000 3,500
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 70 گرید 1.1141 701.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 35,000 3,500
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 80 گرید 1.1141 801.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 35,000 3,500
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 90 گرید 1.1141 901.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 35,000 3,500
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 100 گرید 1.1141 1001.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 35,000 3,500
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 110 گرید 1.1141 1101.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 40,000 4,000
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 120 گرید 1.1141 1201.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 40,000 4,000
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 200 گرید 1.1141 2001.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 40,000 4,000
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 350 گرید 1.1141 3501.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 40,000 4,000
مزیت های خرید از فولادسل
نظر شما