فیلتر محصولات
محاسبه وزن میلگرد
آقای علیرضا حقوقی
واحد خرید
آقای علیرضا حقوقی
داخلی
108
021-74486
خانم نیلوفر نعمتی
واحد فروش
خانم نیلوفر نعمتی
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود شاه حسینی
واحد فروش
آقای مسعود شاه حسینی
داخلی
108
021-74486
آقای علیرضا دوستی
واحد فروش
آقای علیرضا دوستی
داخلی
108
021-74486
آقای آرین کیانمرز
واحد فروش
آقای آرین کیانمرز
داخلی
108
021-74486
خانم نادیا هاشمی
واحد فروش
خانم نادیا هاشمی
داخلی
108
021-74486
خانم عاطفه متین
واحد فروش
خانم عاطفه متین
داخلی
108
021-74486
آقای مجید شهشهانی
واحد فروش
آقای مجید شهشهانی
داخلی
108
021-74486
آقای امیرافراز سورانی
واحد خرید
آقای امیرافراز سورانی
داخلی
108
021-74486
خانم الهام سمیعی
واحد فروش
خانم الهام سمیعی
داخلی
108
021-74486
خانم الهه دوستی
واحد خرید
خانم الهه دوستی
داخلی
108
021-74486
آقای علی سنگنیان
واحد فروش
آقای علی سنگنیان
داخلی
108
021-74486
خانم سودابه قرگز
واحد فروش
خانم سودابه قرگز
داخلی
108
021-74486
آقای سعید ایلخانی
واحد خرید
آقای سعید ایلخانی
داخلی
108
021-74486
آقای محسن صحرانورد
واحد خرید
آقای محسن صحرانورد
داخلی
108
021-74486
آقای محمدعلی کارگر
واحد فروش
آقای محمدعلی کارگر
داخلی
108
021-74486

میلگرد آلیاژی ck15

میلگرد آلیاژی ck15

میلگرد آلیاژی ck15

بروزرسانی: 13 اسفند 1402
محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 30 گرید 1.1141 301.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 35,000 3,150
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 40 گرید 1.1141 401.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 35,000 3,150
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 50 گرید 1.1141 501.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 35,000 3,150
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 60 گرید 1.1141 601.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 35,000 3,150
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 70 گرید 1.1141 701.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 35,000 3,150
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 80 گرید 1.1141 801.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 35,000 3,150
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 90 گرید 1.1141 901.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 35,000 3,150
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 100 گرید 1.1141 1001.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 35,000 3,150
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 110 گرید 1.1141 1101.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 40,000 3,600
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 120 گرید 1.1141 1201.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 40,000 3,600
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 200 گرید 1.1141 2001.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 40,000 3,600
میلگرد آلیاژی ck15 سایز 350 گرید 1.1141 3501.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 40,000 3,600
مزیت های خرید از فولادسل
نظر شما

مراحل سفارش محصول
 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6