فیلتر محصولات
آوا شامی پاک
علیرضا دوستی
علی سنگنیان
عاطفه متین
زهرا بیگلری
علیرضا حقوقی
سعید ایلخانی
اکرم سمیعی
الهه دوستی
محسن صحرانورد
نادیا هاشمی
مسعود دادور
امیر افراز سورانی
سودابه قرگز
محمدجواد نظری
محمد علی کارگر
سمیرا حبیب نژاد
مسعود شاه حسینی
محاسبه وزن میلگرد

میلگرد آلیاژی ck15

میلگرد آلیاژی ck15

نام محصول سایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

میلگرد آلیاژی ck15 سایز 30 گرید…

301.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 37,000

میلگرد آلیاژی ck15 سایز 40 گرید…

401.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 37,000

میلگرد آلیاژی ck15 سایز 50 گرید…

501.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 37,000

میلگرد آلیاژی ck15 سایز 60 گرید…

601.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 37,000

میلگرد آلیاژی ck15 سایز 70 گرید…

701.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 37,000

میلگرد آلیاژی ck15 سایز 80 گرید…

801.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 37,000

میلگرد آلیاژی ck15 سایز 90 گرید…

901.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 37,000

میلگرد آلیاژی ck15 سایز 100 گرید…

1001.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 37,000

میلگرد آلیاژی ck15 سایز 110 گرید…

1101.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 42,000

میلگرد آلیاژی ck15 سایز 120 گرید…

1201.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 42,000

میلگرد آلیاژی ck15 سایز 200 گرید…

2001.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 42,000

میلگرد آلیاژی ck15 سایز 350 گرید…

3501.1141شاخهکیلوگرمکارخانه 42,000
مزیت های خرید از فولادسل
نظر شما

مراحل سفارش محصول
 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6