قیمت ورق آجدار گیلان
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

فیلتر محصولات

محاسبه وزن قیمت ورق آجدار گیلان

قیمت ورق آجدار گیلان

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق آجدار گیلان st37 ضخامت 3… 31رولکیلوگرمکارخانهگیلان 21,468
ورق آجدار گیلان st37 ضخامت 3… 31.25رولکیلوگرمکارخانهگیلان 17,982
ورق آجدار گیلان st37 ضخامت 4… 41رولکیلوگرمکارخانهگیلان 21,468
ورق آجدار گیلان st37 ضخامت 4… 41.25رولکیلوگرمکارخانهگیلان 17,982
ورق آجدار گیلان st37 ضخامت 5… 51رولکیلوگرمکارخانهگیلان 21,651
ورق آجدار گیلان st37 ضخامت 5… 51.25رولکیلوگرمکارخانهگیلان تماس بگیرید
ورق آجدار گیلان st37 ضخامت 6… 61رولکیلوگرمکارخانهگیلان 21,651
ورق آجدار گیلان st37 ضخامت 6… 61.25رولکیلوگرمکارخانهگیلان 22,202
ورق آجدار گیلان st37 ضخامت 8… 81رولکیلوگرمکارخانهگیلان تماس بگیرید
ورق آجدار گیلان st37 ضخامت 8… 81.25رولکیلوگرمکارخانهگیلان تماس بگیرید

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6