فیلتر محصولات
محاسبه وزن ورق
خانم عاطفه متین
واحد فروش
خانم عاطفه متین
داخلی
108
021-74486
آقای امیرافراز سورانی
واحد خرید
آقای امیرافراز سورانی
داخلی
108
021-74486
خانم نادیا هاشمی
واحد فروش
خانم نادیا هاشمی
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود شاه حسینی
واحد فروش
آقای مسعود شاه حسینی
داخلی
108
021-74486
آقای آرین کیانمرز
واحد خرید
آقای آرین کیانمرز
داخلی
108
021-74486
خانم خاطره نیرومند
واحد فروش
خانم خاطره نیرومند
داخلی
108
021-74486
آقای غلامحسین رجبی
واحد خرید
آقای غلامحسین رجبی
داخلی
108
021-74486
آقای متین سلطانی
واحد فروش
آقای متین سلطانی
داخلی
108
021-74486
آقای سعید ایلخانی
واحد خرید
آقای سعید ایلخانی
داخلی
108
021-74486
خانم شیرین ساریخانی
واحد فروش
خانم شیرین ساریخانی
داخلی
108
021-74486
خانم الهه دوستی
واحد فروش
خانم الهه دوستی
داخلی
108
021-74486
آقای مجید شهشهانی
واحد فروش
آقای مجید شهشهانی
داخلی
108
021-74486
آقای پاشا عقیلی
واحد فروش
آقای پاشا عقیلی
داخلی
108
021-74486
آقای کوشا خیبر
واحد فروش
آقای کوشا خیبر
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود دادور
واحد فروش
آقای مسعود دادور
داخلی
108
021-74486
آقای محسن صحرانورد
واحد خرید
آقای محسن صحرانورد
داخلی
108
021-74486

قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

بروزرسانی: 29 خرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق سیاه برشی فولاد مبارکه st37 ضخامت 2 عرض 1000 21رولکیلوگرمانبار تهران 34,909 3,491
ورق سیاه برشی فولاد مبارکه st37 ضخامت 2 عرض 1250 21.25رولکیلوگرمانبار تهران 34,818 3,482
ورق سیاه برشی فولاد مبارکه st37 ضخامت 3 عرض 1000 31رولکیلوگرمانبار تهران 37,455 3,746
ورق سیاه برشی فولاد مبارکه st37 ضخامت 3 عرض 1250 31.25رولکیلوگرمانبار تهران 35,636 3,564
ورق سیاه برشی فولاد مبارکه st37 ضخامت 3 عرض 1500 31.5رولکیلوگرمانبار تهران 35,364 3,536
ورق سیاه برشی فولاد مبارکه st37 ضخامت 4 عرض 1000 41رولکیلوگرمانبار تهران 34,727 3,473
ورق سیاه برشی فولاد مبارکه st37 ضخامت 4 عرض 1250 41.25رولکیلوگرمانبار تهران 37,455 3,746
ورق سیاه برشی فولاد مبارکه st37 ضخامت 4 عرض 1500 41.5رولکیلوگرمانبار تهران 35,364 3,536
ورق سیاه برشی فولاد مبارکه st37 ضخامت 5 عرض 1000 51رولکیلوگرمانبار تهران 35,636 3,564
ورق سیاه برشی فولاد مبارکه st37 ضخامت 5 عرض 1250 51.25رولکیلوگرمانبار تهران 38,636 3,864
ورق سیاه برشی فولاد مبارکه st37 ضخامت 5 عرض 1500 51.5رولکیلوگرمانبار تهران 35,364 3,536
ورق سیاه برشی فولاد مبارکه st37 ضخامت 6 عرض 1000 61رولکیلوگرمانبار تهران 39,545 3,955
ورق سیاه برشی فولاد مبارکه st37 ضخامت 6 عرض 1250 61.25رولکیلوگرمانبار تهران 36,091 3,609
ورق سیاه برشی فولاد مبارکه st37 ضخامت 6 عرض 1500 61.5رولکیلوگرمانبار تهران 35,364 3,536
ورق سیاه برشی فولاد مبارکه st37 ضخامت 8 عرض 1500 81.5رولکیلوگرمانبار تهران 35,364 3,536
ورق سیاه برشی فولاد مبارکه st37 ضخامت 10 عرض 1500 101.5رولکیلوگرمانبار تهران 37,545 3,755
ورق سیاه برشی فولاد مبارکه st37 ضخامت 12 عرض 1500 121.5رولکیلوگرمانبار تهران 35,364 3,536
ورق سیاه برشی فولاد مبارکه st37 ضخامت 15 عرض 1500 151.5رولکیلوگرمانبار تهران 35,364 3,536
ورق سیاه برشی فولاد مبارکه st37 ضخامت 1.8 عرض 1000 1.81رولکیلوگرمانبار تهران 36,182 3,618
ورق سیاه برشی فولاد مبارکه st37 ضخامت 1.8 عرض 1250 1.81.25رولکیلوگرمانبار تهران 37,727 3,773
ورق سیاه برشی فولاد مبارکه st37 ضخامت 2.5 عرض 1000 2.51رولکیلوگرمانبار تهران 36,273 3,627
ورق سیاه برشی فولاد مبارکه st37 ضخامت 2.5 عرض 1250 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهران 35,455 3,546
ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه st37 ضخامت 3 عرض 1500*6000 31.5*6فابریککیلوگرمانبار تهران 36,818 3,682
ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه st37 ضخامت 4 عرض 1500*6000 41.5*6فابریککیلوگرمانبار تهران 36,818 3,682
ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه st37 ضخامت 5 عرض 1500*6000 51.5*6فابریککیلوگرمانبار تهران 37,727 3,773
ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه st37 ضخامت 6 عرض 1500*6000 61.5*6فابریککیلوگرمانبار تهران 36,818 3,682
ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه st37 ضخامت 8 عرض 1500*6000 81.5*6فابریککیلوگرمانبار تهران 36,818 3,682
ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه st37 ضخامت 10 عرض 1500*6000 101.5*6فابریککیلوگرمانبار تهران 37,273 3,727
ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه st37 ضخامت 12 عرض 1500*6000 121.5*6فابریککیلوگرمانبار تهران 36,818 3,682
ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه st37 ضخامت 15 عرض 1500*6000 151.5*6فابریککیلوگرمانبار تهران 36,818 3,682
قیمت ورق اکسین اهواز

قیمت ورق اکسین اهواز

بروزرسانی: 29 خرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 8 میل عرض 2000 82*6فابریککیلوگرمانبار تهران 40,909 4,091
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 10 میل عرض 2000 102*6فابریککیلوگرمانبار تهران 39,727 3,973
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 12 میل عرض 2000 122*6فابریککیلوگرمانبار تهران 35,909 3,591
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 15 میل عرض 2000 152*6فابریککیلوگرمانبار تهران 35,909 3,591
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 20 میل عرض 2000 202*6فابریککیلوگرمانبار تهران 32,273 3,227
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 25 میل عرض 2000 252*6فابریککیلوگرمانبار تهران 31,364 3,136
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 30 میل عرض 2000 302*6فابریککیلوگرمانبار تهران 30,636 3,064
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 35 میل عرض 2000 3512*2فابریککیلوگرمانبار تهران 30,182 3,018
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 40 میل عرض 2000 4012*2فابریککیلوگرمانبار تهران 30,455 3,046
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 45 میل عرض 2000 4512*2فابریککیلوگرمانبار تهران 30,000 3,000
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 50 میل عرض 2000 5012*2فابریککیلوگرمانبار تهران 30,909 3,091
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 60 میل عرض 2000 6012*2فابریککیلوگرمانبار تهران 32,273 3,227
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 70 میل عرض 2000 7012*2فابریککیلوگرمانبار تهران 32,273 3,227
ورق سیاه فابریک اکسین st37 ضخامت 80 میل عرض 2000 8012*2فابریککیلوگرمانبار تهران 35,000 3,500
قیمت ورق سیاه کاویان اهواز

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز

بروزرسانی: 29 خرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت 15 عرض 1500 151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهران 34,818 3,482
ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت 20 عرض 1500 201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهران 27,545 2,755
ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت 25 عرض 1500 251.5*6شیتکیلوگرمانبار تهران 27,545 2,755
ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت 30 عرض 1500 301.5*طولشیتکیلوگرمانبار تهران 29,091 2,909
ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت 40 عرض 1500 401.5*طولشیتکیلوگرمانبار تهران 30,909 3,091
ورق سیاه کاویان st37 ضخامت 20 میل عرض 1250 201.25شیتکیلوگرمانبار تهران 24,800 2,480
ورق سیاه کاویان st37 ضخامت 25 میل عرض 1250 251.25شیتکیلوگرمانبار تهران 26,400 2,640
ورق سیاه کاویان st37 ضخامت 30 میل عرض 1250 301.25*طولشیتکیلوگرمانبار تهران 26,400 2,640
ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت 20 میل عرض 1250 201.25*6شیتکیلوگرمانبار تهران 26,400 2,640
ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت 40 میل عرض 1250 401.25*طولشیتکیلوگرمکارخانه 26,400 2,640
ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت 35 میل عرض 1250 351.25*طولشیتکیلوگرمکارخانه 26,400 2,640
ورق سیاه فابریک کاویان st37 ضخامت 35 میل عرض 1500 351.25*طولشیتکیلوگرمکارخانه 27,520 2,752
قیمت ورق سیاه گیلان

قیمت ورق سیاه گیلان

بروزرسانی: 29 خرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت 6 عرض 1250 61.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت 8 عرض 1250 81.25رولکیلوگرمانبار تهران 31,364 3,136
ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت 10 عرض 1250 101.25رولکیلوگرمانبار تهران 31,364 3,136
ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت 12 عرض 1250 121.25رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت 15 عرض 1250 151.25رولکیلوگرمانبار تهران 32,727 3,273
ورق سیاه برشی گیلان st37 ضخامت 2 عرض 1250 21رولکیلوگرمانبار تهران 34,091 3,409
قیمت ورق سیاه فولاد سبا

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

بروزرسانی: 29 خرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق سیاه فابریک سبا st37 ضخامت 2 عرض 1000 21فابریککیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق سیاه فابریک سبا st37 ضخامت 2 عرض 1250 21.25فابریککیلوگرمانبار تهران 34,909 3,491
ورق سیاه فابریک سبا st37 ضخامت 2 عرض 1500 21.5فابریککیلوگرمانبار تهران 34,909 3,491
ورق سیاه فابریک سبا st37 ضخامت 2.5 عرض 1000 2.51فابریککیلوگرمانبار تهران 34,091 3,409
ورق سیاه فابریک سبا st37 ضخامت 2.5 عرض 1250 2.51.25فابریککیلوگرمانبار تهران 35,455 3,546
ورق سیاه فابریک سبا st37 ضخامت 2.5 عرض 1500 2.51.5فابریککیلوگرمانبار تهران 35,909 3,591
ورق سیاه فابریک سبا st37 ضخامت 3 عرض 1000 31فابریککیلوگرمانبار تهران 35,636 3,564
ورق سیاه فابریک سبا st37 ضخامت 3 عرض 1250 31.25فابریککیلوگرمانبار تهران 37,455 3,746
ورق سیاه فابریک سبا st37 ضخامت 3 عرض 1500 31.5فابریککیلوگرمانبار تهران 35,364 3,536
ورق سیاه فابریک سبا st37 ضخامت 4 عرض 1000 41فابریککیلوگرمانبار تهران 34,727 3,473
ورق سیاه فابریک سبا st37 ضخامت 4 عرض 1250 41.25فابریککیلوگرمانبار تهران 37,455 3,746
ورق سیاه فابریک سبا st37 ضخامت 4 عرض 1500 41.5فابریککیلوگرمانبار تهران 35,364 3,536
ورق سیاه فابریک سبا st37 ضخامت 5 عرض 1000 51فابریککیلوگرمانبار تهران 35,636 3,564
ورق سیاه فابریک سبا st37 ضخامت 5 عرض 1250 51.25فابریککیلوگرمانبار تهران 38,636 3,864
ورق سیاه فابریک سبا st37 ضخامت 5 عرض 1500 51.5فابریککیلوگرمانبار تهران 35,364 3,536
ورق سیاه فابریک سبا st37 ضخامت 6 عرض 1000 61فابریککیلوگرمانبار تهران 38,636 3,864
ورق سیاه فابریک سبا st37 ضخامت 6 عرض 1250 61.25فابریککیلوگرمانبار تهران 35,636 3,564
ورق سیاه فابریک سبا st37 ضخامت 6 عرض 1500 61.5فابریککیلوگرمانبار تهران 35,364 3,536
ورق سیاه فابریک سبا st37 ضخامت 8 عرض 1000 81فابریککیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق سیاه فابریک سبا st37 ضخامت 8 عرض 1250 81.25فابریککیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق سیاه فابریک سبا st37 ضخامت 8 عرض 1500 81.5فابریککیلوگرمانبار تهران 35,455 3,546
ورق سیاه فابریک سبا st37 ضخامت 10 عرض 1000 101فابریککیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق سیاه فابریک سبا st37 ضخامت 10 عرض 1250 101.25فابریککیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق سیاه فابریک سبا st37 ضخامت 10 عرض 1500 101.5فابریککیلوگرمانبار تهران 37,545 3,755
ورق سیاه فابریک سبا st37 ضخامت 12 عرض 1000 121فابریککیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق سیاه فابریک سبا st37 ضخامت 12 عرض 1250 121.25فابریککیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق سیاه فابریک سبا st37 ضخامت 12 عرض 1500 121.5فابریککیلوگرمانبار تهران 35,364 3,536
ورق سیاه فابریک سبا st37 ضخامت 15 عرض 1000 151فابریککیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق سیاه فابریک سبا st37 ضخامت 15 عرض 1250 151.25فابریککیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق سیاه فابریک سبا st37 ضخامت 15 عرض 1500 151.5فابریککیلوگرمانبار تهران 35,364 3,536
قیمت ورق سیاه نورد و لوله اهواز

قیمت ورق سیاه نورد و لوله اهواز

بروزرسانی: 29 خرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتعرضحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق سیاه برشی اهواز st37 ضخامت 2 عرض 60 20.6رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق سیاه برشی اهواز st37 ضخامت 2.3 عرض 60 2.30.6رولکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق سیاه برشی اهواز st37 ضخامت 2.35 عرض 60 2.350.6رولکیلوگرمانبار تهران 33,364 3,336
ورق سیاه برشی اهواز st37 ضخامت 2.5 عرض 60 2.50.6رولکیلوگرمانبار تهران 33,364 3,336
ورق سیاه برشی اهواز st37 ضخامت 2.7 عرض 60 2.70.6رولکیلوگرمانبار تهران 33,364 3,336
ورق سیاه برشی اهواز st37 ضخامت 2.85 عرض 60 2.850.6رولکیلوگرمانبار تهران 33,364 3,336
ورق سیاه برشی اهواز st37 ضخامت 3 عرض 60 30.6رولکیلوگرمانبار تهران 33,364 3,336
ورق سیاه برشی اهواز st37 ضخامت 3.5 عرض 60 3.50.6رولکیلوگرمانبار تهران 33,364 3,336
ورق سیاه برشی اهواز st37 ضخامت 4 عرض 60 40.6رولکیلوگرمانبار تهران 33,364 3,336
قیمت ورق سیاه قائم اصفهان

قیمت ورق سیاه قائم اصفهان

بروزرسانی: 29 خرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق سیاه فابریک قائم اصفهان ST37 ضخامت 15 عرض 1000 151*6فابریککیلوگرمانبار تهران 29,182 2,918
ورق سیاه فابریک قائم اصفهان ST37 ضخامت 20 عرض 1000 201*6فابریککیلوگرمانبار تهران 29,182 2,918
ورق سیاه فابریک قائم اصفهان ST37 ضخامت 25 عرض 1000 251*6فابریککیلوگرمانبار تهران 29,182 2,918
ورق سیاه فابریک قائم اصفهان ST37 ضخامت 30 عرض 1000 301*6فابریککیلوگرمانبار تهران 28,182 2,818
قیمت ورق سیاه قطعات

قیمت ورق سیاه قطعات

بروزرسانی: 29 خرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق سیاه فابریک قطعات st37 ضخامت 8 عرض 1200 81.2*6فابریککیلوگرمانبار تهران 34,545 3,455
ورق سیاه فابریک قطعات st37 ضخامت 10 عرض 1200 101.2*6فابریککیلوگرمانبار تهران 33,455 3,346
ورق سیاه فابریک قطعات st37 ضخامت 12 عرض 1200 121.2*6فابریککیلوگرمانبار تهران 30,182 3,018
ورق سیاه فابریک قطعات st37 ضخامت 15 عرض 1200 151.2*6فابریککیلوگرمانبار تهران 30,182 3,018
ورق سیاه فابریک قطعات st37 ضخامت 20 عرض 1200 201.2*6فابریککیلوگرمانبار تهران 28,636 2,864
قیمت ورق سیاه سمنان گرمسار

قیمت ورق سیاه سمنان گرمسار

بروزرسانی: 29 خرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق سیاه فابریک گرمسار st37 ضخامت 10 عرض 1000 101*6فابریککیلوگرمانبار تهران 31,364 3,136
ورق سیاه فابریک گرمسار st37 ضخامت 12 عرض 1000 121*6فابریککیلوگرمانبار تهران 30,455 3,046
ورق سیاه فابریک گرمسار st37 ضخامت 15 عرض 1000 151*6فابریککیلوگرمانبار تهران 30,455 3,046
مزیت های خرید از فولادسل

ورق سیاه یکی از انواع ورق‌های فولادی است که در فرآیندهای صنعتی و ساختمانی به کار می‌رود. این نوع ورق، از طریق فرآیند نورد گرم تولید می‌شود و دارای یک پوشش سیاه با ضخامت متنوع است. در این صفحه به بررسی ویژگی‌ها، عوامل موثر در قیمت، نکات خرید و معرفی کارخانه‌های تولید کننده ورق سیاه می‌پردازیم. قسمت قیمت امروز ورق سیاه نیز حاوی جدول به‌روزرسانی شده از قیمت‌ها از کارخانه‌های معتبر این صنعت می‌باشد. برای خرید ورق سیاه با توجه به ابعاد و نیازهای موردی خود، می‌توانید سفارش خود را از طریق دکمه ثبت سفارش انجام دهید.

فهرست مطالب

  ورق سیاه یک نوع ورق فولادی است که در فرآیندهای صنعتی و ساختمانی استفاده می‌شود. این نوع ورق دارای یک پوشش سیاه و ضخامت‌های متنوع است. ورق سیاه معمولاً از فولاد کربنی تولید می‌شود و می‌تواند خواص مکانیکی و مقاومتی مناسبی داشته باشد. این فراورده فولادی در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله صنایع خودروسازی، ساختمانی، لوله‌سازی، تجهیزات صنعتی و غیره.

  این ورق برای ساخت قطعات فلزی، قاب‌ها، بدنه‌ها، لوله‌ها و سازه‌های فلزی استفاده می‌شود. ورق سیاه معمولاً در اندازه‌ها و ضخامت‌های مختلفی در بازار موجود است. ضخامت ورق سیاه می‌تواند بین 1/5 میلیمتر تا 50 میلیمتر و حتی بیشتر باشد. انتخاب ضخامت مناسب برای ورق سیاه بستگی به نیازها و کاربردهای خاص شما دارد. در ادامه به معرفی بیشتر این فراورده و بررسی ویژگی‌ها، عوامل موثر در قیمت، نکات خرید و کارخانه‌های تولید کننده آن خواهیم پرداخت.

  برای خرید انواع لوله بر روی لینک زیر کلیک کنید
  قیمت لوله

  ورق سیاه چیست؟

  ورق سیاه یک نوع محصول فولادی است که به صورت صفحه‌های تخت و مستطیلی با ضخامت‌های مختلف در دمای بالای 930 درجه سانتیگراد تحت نورد گرم و فشاری، تولید می‌شود. با استفاده از آلیاژهای مختلف، انواع ورق‌ها ساخته می‌شوند که در صنایع گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ورق به عنوان رایج‌ترین و پرکاربردترین محصول تولیدی صنایع فولاد شناخته می‌شود. قیمت ورق آهن سیاه با توجه به انواع گرید و کارخانه تولید کننده آن از تنوع بالایی برخوردار است.

  به نقل از سایت fagerhult.com تعریف ورق سیاه به شرح زیر است:

  what is black sheet?

  Black sheet, also referred to as iron plate, is an untreated sheet metal that is extremely prone to rusting, at different rates depending on the composition of the external environment. To avoid corrosion, the sheet plate is surface treated usually using an epoxy-polyester mixture.

  ترجمه متن: 

  ورق سیاه که به آن ورق آهن نیز گفته می‌شود، یک ورق فلزی تصفیه نشده است که به شدت مستعد زنگ زدگی است، بسته به ترکیب محیط خارجی با نرخ‌های متفاوت برای جلوگیری از خوردگی، صفحه ورق تحت درمان سطحی قرار می‌گیرد، برای جلوگیری از خوردگی صفحه ورق
  معمولاً با استفاده از مخلوط اپوکسی پلی استر درمان می شود.

  قیمت ورق سیاه امروز

  به دلیل تنوع کاربرد، ورق سیاه یا ورق آهن به صورت کلاف رول شده و شیت در بازار ارائه می‌شود. قیمت ورق آهن با توجه به عوامل مختلفی نظیر آلیاژ به کار رفته در تولید، برند و کارخانه تولید کننده، مقاومت ساختاری، استانداردهای تولید، نرخ روز فولاد (اسلب و تختال) و نوسانات ارز به صورت روزانه تغییر می‌کند. اگر قصد خرید ورق آهن را دارید، می‌توانید با مراجعه به جدول لیست قیمت ورق سیاه در سایت فولادسل، از قیمت روز انواع ورق فولادی مطلع شوید. کارشناسان فولادسل با ارائه مشاوره و راهنمای خرید این محصول، در خرید ورق سیاه با قیمت بهینه و مناسب با کاربرد صنعتی مورد نظرتان  به شما کمک خواهند کرد.

  نمودار قیمت ورق سیاه

  نمودار قیمت ورق سیاه یک ابزار قدرتمند است که به خریداران ورق سیاه این امکان را می‌دهد تا تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تری در فرآیند خرید خود داشته باشند. با استفاده از این نمودار، شما می‌توانید تغییرات قیمت ورق آهنی را در طول زمان مشاهده کنید و از آخرین اطلاعات به‌روز و دقیق درباره نوسانات قیمت استفاده کنید.

  قیمت روز ورق سیاه به چه عواملی بستگی دارد؟

  قیمت ورق سیاه به چندین عامل وابسته است که تاثیر هرکدام از آن‌ها قیمت نهایی محصول را تعیین می‌کند. اولین عامل مهم، قیمت فلزات اولیه است؛ یعنی هرچه قیمت آهن و فولاد افزایش یابد، قیمت ورق آهن سیاه نیز افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، عرضه و تقاضا نیز نقش مهمی در شکل‌گیری قیمت دارد. اگر تقاضا برای ورق سیاه بیشتر از عرضه باشد، این افزایش تقاضا ممکن است به افزایش قیمت منجر شود.

  یکی دیگر از عوامل تأثیر‌گذار، نرخ ارز است. تغییرات در نرخ ارز می‌تواند به طور مستقیم بر قیمت ورق سیاه تأثیر بگذارد؛ به‌عنوان مثال، افت نرخ ارز محلی نسبت به ارز خارجی ممکن است باعث افزایش قیمت ورق سیاه شود. همچنین، هزینه تولید و شرایط بازار عمومی از دیگر عوامل مؤثر هستند که می‌توانند تغییراتی در قیمت ورق آهنی ایجاد کنند. در کل، ترکیب این عوامل تشکیل‌دهنده یک بازار پویا برای قیمت‌دهی ورق سیاه است.

  قیمت ورق آهن کیلویی

  قیمت ورق آهن کیلویی تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد که می‌تواند در فرآیند خرید، تصمیم‌گیری را تحت تاثیر قرار دهد. همانطور که اشاره شد، یکی از ویژگی‌های مهم این محصول، ضخامت آن است. هنگام خرید، قیمت به ازای هر کیلوگرم ورق اعلام می‌شود، که خرید رول یا شیت ورق نازک می‌تواند باعث کاهش هزینه برای خریدار گردد. با این حال، با توجه به نیاز بیشتر فرایند نورد گرم برای کاهش ضخامت ورق، این مورد خود عامل تاثیر گذار در قیمت تمام شده ورق فولادی به حساب می‌آید. به همین منظور، برای محاسبه وزن بر اساس اندازه‌های مختلف ورق آهن استفاده از خدمات مشاوره شرکت‌های بازرگانی آهن آلات، راهکاری موثر است.

  قیمت ورق آهن کیلویی

  علاوه بر این، بسیاری از تولیدکنندگان یکسری از خدمات اضافه را به عنوان بخشی از مراحل تامین ورق سیاه ارائه می‌دهند. این خدمات شامل برش، خم کاری، گالوانیزاسیون، و سایر خدمات مرتبط می‌شوند که می‌توانند بر قیمت هر کیلوگرم ورق آهن تأثیر بگذارند. بنابراین، در انتخاب و خرید ورق آهن، در نظر گرفتن این عوامل می‌تواند تصمیم‌گیری را تسهیل کند.

  قیمت پلیت

  قیمت پلیت، همچون سایر محصولات فلزی، تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار دارد. پلیت یا همان ورق سیاه که به صورت شیت در اندازه‌های استاندارد برش خورده و به فروش می‌رسد، با توجه به چندین عامل می‌تواند دچار نوسان قیمت شود که از جمله مهمترین آنها می‌توان به ابعاد و ضخامت پلیت اشاره داشت. سایر عوامل موثر در قیمت ورق سیاه، مانند جنس مواد اولیه، نوسانات ارز در بازار و حجم تقاضا نیز از جمله این عوامل به شمار می‌آیند.

  با توجه به اینکه پلیت‌ها اغلب در ابعاد استاندارد تولید می‌شوند، اما در صورت نیاز به ابعاد خاص قابل سفارش هستند، بنابراین قیمت آن دچار تغییراتی خواهد شد. به طور کلی، در تعیین قیمت پلیت ورق سیاه، لازم است به مشخصات فنی و نیازهای خاص پروژه  توجه شود تا تصمیم گیری بهینه در خرید و استفاده از این محصول صورت گیرد.

  ورق سیاه چیست

  قیمت ورق سیاه 1.5، 2 و 3 میل

  همانطور که گفتیم، ضخامت از مهمترین عوامل موثر در قیمت ورق سیاه است. به همین ترتیب، قیمت ورق سیاه با ضخامت 1.5، 2 و 3 میل از تنوع بالایی برخوردار است. همچنین، کیفیت تولید این ورق، با توجه به کارخانه تولید کننده و استانداردهای استفاده شده در فرایند تولید، در تعیین قیمت ورق سیاه 3 میل و دیگر انواع آن تاثیرگذاری بالایی دارد. به همین منظور برای بهره‌مندی از بهترین قیمت ورق آهن سیاه با ضخامت 1.5، 2 و 3 میل، از طریق وبسایت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات خرید و فروش آهن آلات، نسبت به دریافت قیمت روز ورق سیاه اقدام کنید.

  قیمت ورق سیاه 2 میل

  با توجه به تولید ورق 2 میل سیاه در کارخانجات متعدد، عوامل مختلفی در قیمت ورق سیاه 2 میل تاثیر گذارند. قیمت ورق 2 میلیمتر فولادی بر اساس چندین عامل تعیین می‌شود. از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

  • جنس فولاد و نوع آلیاژ به کار رفته در ساخت ورق سیاه 2 میل
  • سفارشی سازی ابعاد ورق 2 میل در برخی کارخانجات
  • میزان تقاضا در بازار
  • حجم سفارش و شرایط پرداخت

  قیمت ورق ST37

  ورق ST37 یکی از محصولات پرکاربرد در صنایع مانند ساختمان‌سازی، احداث سوله، و خودروسازی است. قیمت ورق ST37 به عنوان یکی از معیارهای اصلی در خرید و فروش این محصول مطرح می‌شود. این قیمت بر اساس برند تولیدی و میزان کربن موجود در ترکیب ورق تعیین می‌شود. ورق ST37 به دلیل وزن کم خود، در ساختمان‌سازی به‌منظور کاهش وزن سازه و همچنین حفظ استحکام ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اطلاعات مهم برای پیمانکاران، معماران، و ساختمان‌سازان است که در انتخاب و خرید ورق ST37 نقش مهمی دارند.

  قیمت ورق سیاه

  انواع ورق سیاه

  ورق سیاه اغلب به صورت رول یا ورق‌های بریده شده در اندازه‌های استاندارد، تولید می‌شود. تنوع قیمت ورق سیاه با توجه به نوع و حالت ارائه و همچنین آلیاژ به کار رفته در آن مختلف است. ورق آهن از نظر حالت و گرید آلیاژ در دسته‌بندی‌های زیر تقسیم‌بندی می‌شوند.

  انواع ورق فولادی از نظر حالت:

  • ورق سیاه رول شده، کویل یا کلاف: ورق‌های تا ضخامت 15 میلیمتر با عرض 1.25، 1.5 و 2 متر است و طول آن در اندازه دلخواه
  • ورق سیاه فابریک یا شیت: ورق‌هایی با ضخامت بیشتر از 15 میلیمتر، برش خورده در ابعاد مشخص

  انواع ورق آهن از نظر گرید آلیاژ:

  • ورق سیاه صنعتی ST52: ورق صنعتی با درصد کربن بالاتر، برای استفاده در صنایع سنگین
  • ورق سیاه معمولی ST37: ورق کم کربن، انعطاف پذیری بالاتر، قابلیت استفاده در مصارف ساختمانی و تولید پروفیل‌ها
  • ورق سیاه A516GR70: برای تولید مخازن تحت فشار
  • ورق سیاه 17Mn4: قابل استفاده در صنایع برای تولید مخازن تحت دمای بالا

  قیمت انواع ورق سیاه با توجه به حالت رول شده یا فابریک بسته به ضخامت کویل یا گرید آن از تنوع بالایی برخوردار است. اطلاعات دقیق در مورد قیمت این انواع ورق سیاه بسیار حائز اهمیت است و برای پیشنهاد قیمت و انتخاب بهترین نوع ورق، نیاز به اطلاعات دقیق و جامع در مورد خصوصیات و استفاده‌های آنها وجود دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قیمت ورق فولادی و آشنایی با کاربردهای آن، می‌توانید از طریق شماره تلفن 74486-021 با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.

  فرق ورق آهن فابریک با ورق برشی

  ورق آهن فابریک و ورق برشی دو نوع متداول ورق آهن هستند که در صنعت به کار می‌روند و تفاوت‌های مهمی در فرآیند تولید و خواص مکانیکی دارند. هر دو این ورق سیاه به صورت صفحات با ابعاد خاص هستند. اما وجود برخی تفاوت‌های ساختاری در آنها، موجب شده تا خواص فیزیکی و مقاومتی آنها تحت تاثیر قرار گیرد.

  ورق آهن فابریک به صورت صنعتی تولید می‌شود. در این فرآیند، مواد اولیه گرم شده و به شکل صفحه‌ای فشرده می‌شوند. این فرآیند باعث ایجاد خواص مکانیکی بالا و استحکام مناسب در ورق آهن فابریک می‌شود. به دلیل این خصوصیات، ورق آهن فابریک به خوبی در صنایعی مانند خودروسازی، ساختمان‌سازی و صنایع فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  در مقابل، ورق برشی قرار دارد. با اینکه ورق برشی نیز از ورق آهن اصلی تولید می‌شود، اما در فرایند ساخت آن، از رول ورق سیاه استفاده می‌شود که به صورت برش خورده در ابعاد مشخص بدست می‌آید. به دلیل سادگی این فرایند، قیمت ورق سیاه برشی معمولا ارزان‌تر از ورق آهن فابریک است. به همین جهت با توجه به قیمت ورق آهنی برشی، از آن در صنایع مختلفی از جمله ساختمان‌سازی، تولید لوازم خانگی و صنایع فلزی استفاده می‌شود.

  بنابراین، در حالی که ورق آهن فابریک به دلیل خواص مکانیکی بالا و استحکام زیاد، ورق برشی به علت قیمت ارزان‌تر و فرآیند تولید ساده‌تر، در صنایع مختلفی مورد توجه قرار گرفته و به کار می‌رود.

  انواع ورق سیاه (از نظر ضخامت)

  انواع ورق فولادی به روش نورد گرم و سرد تولید می‌شوند که با توجه به تفاوت شیوه و فرایند تولید، قیمت ورق‌های تولید شده با روش نورد گرم و سرد متفاوت است. ورق سیاه که با روش نورد گرم تولید می‌شود به ورق گرم نیز معروف است و یکی از مواد ساختمانی اساسی است که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. ضخامت این ورق‌ها بسیار متنوع است و به نوعی از 2 میلی‌متر شروع شده و تا 100 میلی‌متر گسترش یافته است. به تبع قیمت ورق سیاه 1.5 میل با توجه به وزن ورق کمتر از ورق با ضخامت‌های بیشتر خواهد بود. در واقع، این تنوع در ضخامت به تولیدات مختلفی از ورق‌های گرم اجازه می‌دهد تا در برابر فشارها و نیازهای مختلف صنایع مورد استفاده قرار گیرند.

  ورق‌های گرم با ضخامت‌های کمتر از 15 میلی‌متر به عنوان ورق‌های رول شده و با ضخامت‌های بیشتر معمولاً به صورت ورق‌های برش خورده یا فابریک به بازار عرضه می‌شوند. با توجه به قیمت ورق آهن سیاه و کیفیت عملکرد بالای آن، این فراورده فولادی در ساخت سازه‌های مختلف، خودروها، تجهیزات صنعتی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرند و نقش بسزایی در صنعت ساخت و ساز و تولیدات مختلف بازی می‌کنند.

  ورق 2 میل

  ورق ۲ میل سیاه طی فرایند نورد گرم ساخته می‌‌شود و آلیاژ مورد نیاز آن ST37 است. این نوع فرآورده فولادی خواص مکانیکی زیادی دارد. جوش‌پذیری و انعطاف پذیری مطلوب این ورق استفاده گسترده از آن در پروژه‌ های صنعتی و ساختمانی را امکان پذیر می‌سازد. این ورق به عنوان پرکاربردترین نوع ورق که به عنوان ماده اولیه ساخت انواع ورق‌ها نظیر ورق گالوانیزه کاربرد دارد، شناخته می‌شود. خرید ورق سیاه ۲ میل، از یک شرکت بازرگانی معتبر برای تجربه امن خرید، از نکات قابل توجه تهیه این نوع ورق است.

  استانداردهای ورق سیاه دو میل

  ورق سیاه 2 میل براساس استانداردهای بین المللی تولید می‌گردد و با بهترین کیفیت به بازار عرضه می‌شود. از استانداردهای تولید ورق سیاه در کارخانجات داخلی می‌توان به استانداردهای DIN2440، DIN2441،  DIN2458 و DIN17100 اشاره نمود. از آنجایی که ورق 2 میل سیاه یکی از پرمصرف‌ترین و پرفروش‌ترین ورق‌های فولادی در بازار هستند، از آلیاژ ST37 در ساخت آن استفاده می‌شود.

  ورق آهنی فابریک

  مشخصات ورق سیاه

  ورق‌های گرم، همچون سایر محصولات فولادی، دارای مشخصات خاصی هستند که شامل آنالیز شیمیایی و خواص مکانیکی می‌شوند. اطلاع از آنالیز شیمیایی ورق‌های سیاه می‌تواند از طریق مراجعه به استاندارد DIN 17100 و یا استاندارد BS EN 10025، به خصوص به جداول مربوط به آنالیز شیمیایی، به دست آید.

  هر گرید از ورق‌های سیاه باید طبق استانداردهای مشخص خود، پارامترهای خاصی را دارا باشد. آنالیز شیمیایی این ورق‌ها نشان‌دهنده ترکیبات شیمیایی مختلف آنها است و خواص مکانیکی نیز به مقاومت و قدرت این محصولات اشاره دارد. تخصصی‌ترین اطلاعات درباره مشخصات این ورق‌ها از جداول استاندارد بدست می‌آید. استفاده از استانداردهای DIN 17100 و BS EN 10025 می‌تواند به تخصصی‌ترین نتایج در این زمینه منجر شود.

  فرآیند تولید ورق سیاه

  فرآیند تولید ورق سیاه از چند مرحله کلان تشکیل شده است. در این فرآیند، از مواد اولیه چون فولاد کربنی به صورت انبوه استفاده می‌شود که ابتدا آماده‌سازی می‌شوند. سپس این مواد در کوره‌های ذوب قرار گرفته و به دماهای بسیار بالا می‌رسند تا ذوب شوند. در مرحله بعدی، مواد مذاب در قالب‌های خاص به نام اسلب ریخته‌گری می‌شوند و طی فرایند نورد گرم، به شکل ورق فلزی در می‌آیند.

  در پایان پس از خنک شدن اسلب‌ها، مراحل نهایی تولید روی آن صورت می‌گیرد. این مرحله شامل تمیزکاری، برش و آماده‌سازی برای مرحله بعدی است. سپس با استفاده از فرآیند آهنگری، اسلب‌ها تحت فشار و حرارت قرار می‌گیرند و به وسیله آهنگران حرفه‌ای به شکل ورق‌های فلزی تبدیل می‌شوند. در این مرحله، اسلب‌ها تحت شرایطی خاص قرار می‌گیرند تا به شکل ورق‌های صاف و مشخص تبدیل شوند.

  پس از اتمام این مراحل، ورق‌های سیاه آماده می‌شوند و برای استفاده در صنایع مختلف بسته‌بندی و به بازار عرضه می‌شوند.

  خرید ورق سیاه

  کاربرد ورق سیاه

  ورق فولادی به دلیل ویژگی‌های خاص و استحکام فیزیکی بالا، در صنایع مختلف و برای مصارف متنوع به کار می‌رود. برای خرید ورق آهن متناسب با کاربرد، باید به ویژگی های ورق توجه ویژه داشت. تنوع قیمت ورق آهن 1 میل و دیگر ضخامت‌های آن، به شما در انتخاب ورق متناسب با بودجه مورد نظر و کاربری مورد نیاز کمک می‌کند. از کاربرد صنعتی ورق سیاه موارد زیر قابل ذکر هستند:

  • صنعت ساخت و ساز
  • صنعت خودروسازی
  • ساخت ماشین آلات صنعتی
  • صنایع برق و الکترونیک
  • انواع پروفیل‌ و تیرآهن‌
  • تولید تجهیزات کشاورزی
  • صنایع کشتی‌سازی
  • ساخت گاردریل و تجهیزات ترافیکی
  • تولید مخازن، لوله‌ها و تانکرهای نگهداری یا انتقال مشتقات نفتی

  برترین کارخانه‌های تولید ورق سیاه

  ورق سیاه فولادی یکی از مهمترین مواد اولیه در صنایع مختلف به ویژه صنعت ساخت و ساز، خودروسازی، و ساختمان‌سازی است. با توجه به تنوع در کیفیت، ساختار، و قیمت ورق فولادی، کارخانجات مختلف در این زمینه فعالیت دارند و ارائه‌دهندگان معتبری برای این محصول وجود دارند. کارخانجات تولیدکننده ورق سیاه در ایران نقش حیاتی در تأمین نیازهای بازار داخلی و حتی صادرات دارند. به‌عنوان مثال، ورق سیاه فولاد مبارکه با تجربه و تکنولوژی پیشرفته خود، به عنوان یکی از برترین تولیدکنندگان این نوع محصول در ایران شناخته می‌شود.

  همچنین، ورق سیاه اکسین اهواز، ورق سیاه کاویان اهواز، ورق سیاه گیلان، ورق سیاه سمنان، و دیگر واحدهای تولید ورق در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف نیز به عنوان منابع معتبر تأمین این محصول در بازار شناخته می‌شوند. این کارخانجات با تلفیق تکنولوژی روز و کنترل کیفی دقیق، به تولید ورق سیاه با ویژگی‌های برتر از لحاظ استحکام و استقامت معروف هستند و در تأمین نیازهای صنایع مختلف نقش بسیار موثری ایفا می‌کنند.

  انواع ورق سیاه

  فروش ورق سیاه توسط کارخانجات تولیدکننده

  با توجه به تنوع کیفیت، ساختار و قیمت  ورق فولادی در کارخانجات مختلف، این نوع ورق را می‌توان با ویژگی‌های فیزیکی متنوع و با کیفیت به طور مستقیم از کارخانه خریداری کرد. از کارخانجات تولیدکننده ورق سیاه موارد زیر قابل ذکر هستند.

  جدول وزنی ورق سیاه کارخانجات تولید فولاد

  در این قسمت بررسی جزئی وزن ورق سیاه کارخانجات مختلف تولید فولاد، بر اساس ابعاد متنوع می‌تواند به شما در انتخاب بهینه با ابعاد، وزن و بهترین قیمت ورق سیاه کمک کند.

  جدول وزن ورق سیاه
  ضخامت (mm) عرض (mm) طول (mm) وزن‌هر‌شیت ورق فولاد مبارکه (kg) وزن‌هر‌شیت ورق فولاد کاویان (kg) وزن‌هر‌شیت ورق فولاد اکسین (kg)
  ۲ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۳۲
  ۲ ۱۲۵۰ ۲۵۰۰ ۵۰
  ۳ ۱۵۰۰ ۶۰۰۰ ۲۱۲
  ۴ ۱۵۰۰ ۶۰۰۰ ۲۸۳
  ۵ ۱۵۰۰ ۶۰۰۰ ۳۵۳
  ۶ ۱۵۰۰ ۶۰۰۰ ۴۲۴
  ۸ ۱۲۵۰ ۶۰۰۰ ۴۷۱ ۴۷۱
  ۸ ۱۵۰۰ ۶۰۰۰ ۶۵۷ ۶۵۷
  ۸ ۲۰۰۰ ۶۰۰۰ ۷۵۴
  ۱۰ ۱۲۵۰ ۶۰۰۰ ۵۸۹ ۵۸۹
  ۱۰ ۱۵۰۰ ۶۰۰۰ ۷۰۷ ۷۰۷
  ۱۰ ۲۰۰۰ ۶۰۰۰ ۹۴۲
  ۱۲ ۱۲۵۰ ۶۰۰۰ ۷۰۷ ۷۰۷
  ۱۲ ۱۵۰۰ ۶۰۰۰ ۸۴۸ ۸۴۸
  ۱۲ ۲۰۰۰ ۶۰۰۰ ۱۱۳۰
  ۱۵ ۱۲۵۰ ۶۰۰۰ ۸۸۴ ۸۸۴
  ۱۵ ۱۵۰۰ ۶۰۰۰ ۱۰۶۰ ۱۰۶۰
  ۱۵ ۲۰۰۰ ۶۰۰۰ ۱۴۱۳
  ۲۰ ۱۲۵۰ ۶۰۰۰ ۱۱۷۸ ۱۱۷۸
  ۲۰ ۱۵۰۰ ۶۰۰۰ ۱۴۱۳ ۱۴۱۳
  ۲۰ ۲۰۰۰ ۶۰۰۰ ۱۸۸۴
  ۲۵ ۱۲۵۰ ۶۰۰۰ ۱۴۷۲ ۱۴۷۲
  ۲۵ ۱۵۰۰ ۶۰۰۰ ۱۷۶۷ ۱۷۶۷
  ۲۵ ۲۰۰۰ ۶۰۰۰ ۲۳۵۵
  ۳۰ ۱۲۵۰ ۶۰۰۰ ۱۷۶۷ ۱۷۶۷
  ۳۰ ۱۵۰۰ ۶۰۰۰ ۲۱۲۰ ۲۱۲۰
  ۳۵ ۱۵۰۰ ۶۰۰۰ ۲۴۷۳ ۲۴۷۳
  ۳۵ ۲۰۰۰ ۶۰۰۰ ۳۲۹۷
  ۴۰ ۱۵۰۰ ۶۰۰۰ ۲۸۲۶ ۲۸۲۶
  ۴۰ ۲۰۰۰ ۶۰۰۰ ۳۷۶۸
  ۴۵ ۱۵۰۰ ۶۰۰۰ ۳۱۸۰ ۳۱۸۰
  ۵۰ ۱۵۰۰ ۶۰۰۰ ۳۵۳۳ ۳۵۳۳
  ۵۰ ۲۰۰۰ ۶۰۰۰ ۴۷۱۰
  ۵۵ ۱۵۰۰ ۶۰۰۰ ۳۸۸۶ ۳۸۸۶
  ۶۰ ۱۵۰۰ ۶۰۰۰ ۴۲۳۹ ۴۲۳۹
  ۶۰ ۲۰۰۰ ۶۰۰۰ ۵۶۵۲
  ۷۰ ۱۲۵۰ ۶۰۰۰ ۴۱۲۱
  ۷۰ ۱۵۰۰ ۶۰۰۰ ۴۹۴۵
  ۷۰ ۲۰۰۰ ۶۰۰۰ ۶۵۹۴
  ۸۰ ۱۲۵۰ ۶۰۰۰ ۴۷۱۰
  ۸۰ ۱۵۰۰ ۶۰۰۰ ۵۶۵۲
  ۸۰ ۲۰۰۰ ۶۰۰۰ ۷۵۳۶
  ۹۰ ۱۲۵۰ ۶۰۰۰ ۵۲۹۹
  ۹۰ ۱۵۰۰ ۶۰۰۰ ۶۳۵۸
  ۹۰ ۲۰۰۰ ۶۰۰۰ ۸۴۷۸
  ۱۰۰ ۱۲۵۰ ۶۰۰۰ ۵۸۸۷
  ۱۰۰ ۱۵۰۰ ۶۰۰۰ ۷۰۶۵
  ۱۰۰ ۲۰۰۰ ۶۰۰۰ ۹۴۲۰

  مشاوره تخصصی و راهنمای خرید ورق سیاه

  مشاوره تخصصی و راهنمای خرید ورق آهن به مشتریان امکان می‌دهد تا با اطمینان کامل و درک دقیق از نیازها و مشخصات پروژه‌های خود، بهترین انتخاب را هنگام خرید داشته باشند. این نوع مشاوره‌ها توسط کارشناسان ماهر و دارای تجربه انجام می‌شود. استفاده از راهنمایی و مشاوره تخصصی کارشناسان فولادسل، به مشتریان کمک می‌کنند تا براساس کاربرد و نیاز خود، محصولی با کیفیت و قیمت مناسب را انتخاب کنند. این مشاوره‌ها، شامل راهنمایی‌هایی در مورد تحلیل بازار، رصد تغییرات قیمت ورق سیاه، انتخاب عرضه کنندگان معتبر، نحوه بارگیری و حمل و نقل، مقایسه ویژگی‌ها و قیمت ورق آهن می‌شود. با تماس با شماره تلفن 74486-021 و بهره‌مندی از این نوع مشاوره تخصصی، می‌توانید با اطمینان بیشتری اقدام به خرید ورق سیاه کنید.

  راهنمای خرید ورق سیاه

  مزایای خرید ورق سیاه از فولادسل

  فولادسل با ارائه خدمات متنوع، بهترین تجربه خرید ورق را در اختیار شما مشتریان گرامی می‌گذارد. خرید از فولادسل دارای مزایای زیادی است که به صورت خلاصه می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

  • فروش اعتباری و اقساطی آهن آلات و ورق‌های فولادی
  • کنترل کیفیت محصول QC
  • امکان ارائه نمونه و گواهی محصول
  • مشاوره تخصصی رایگان
  • ارائه فاکتور رسمی
  • واحد تخصصی حمل و نقل پتروبار

  فولادسل یکی از بهترین شرکت‌های فولادی است که با استفاده از اعتبار اسنادی داخلی ریالی (LC) اقدام به فروش ورق سیاه با بهترین قیمت ورق آهن نموده است. مشتریان محترم می‌توانند با مراجعه به کلیه بانک‌های سراسر کشور، نسبت به گشایش LC اقدام کنند. به این طریق می‌توانند از مزایای فروش اعتباری دربازه‌های زمانی یک تا شش ماه بهره‌مند شوند. مشترکین بانک‌های تجارت و صادرات از شرایط ویژه‌ای برخوردار هستند. فروش اعتباری آهن آلات به شما امکان می‌دهد تا محصولات مورد نیاز خود را با قیمت مناسب و بر اساس شرایط مالی خود تهیه کرده و پرداخت را در بازه زمانی مشخصی انجام دهید.

  لیست قیمت ورق سیاه

  شما می‌توانید از فولادسل نمونه‌های محصولات مورد نظر خود را درخواست کنید. این نمونه‌ها به شما کمک می‌کنند تا قبل از خرید، کیفیت و مطابقت محصول را بررسی کنید. همچنین، فولادسل گواهی‌های مربوط به محصولات را نیز ارائه می‌دهد تا از مشخصات فنی و کیفیت محصولات مطلع شوید. در صورتی که بعد از خرید ورق آهن، بارگیری از بنگاه‌های تهران انجام شود، واحد کنترل کیفیت (QC) محصولات ورق گرم را به‌طور کامل چک کرده و پس از تایید نهایی، بار مشتری ارسال خواهد شد. واحد باربری شرکت (پتروبار)، پس از مذاکره با شرکت‌های باربری، با انتخاب معتمدترین باربری با کمترین قیمت و بیمه محصول، پس از تایید مشتری اقدام به ارسال سفارش می‌کند.

  نمایش بیشتر
  سوالات متداول
  چه عواملی در قیمت ورق سیاه موثر است؟
  به طور کلی نوسانات بازار، میزان عرضه و تقاضا و قیمت فولاد در بازار جهانی و داخلی تعیین کننده‌ی قیمت ورق سیاه است. از دیگر نظر ضخامت ورق فولادی، کارخانه سازنده و نحوه حمل ورق سیاه از دیگر موارد دارای اهمیت بر روی قیمت تمام شده‌ است.
  بهترین کارخانه تولید ورق سیاه کجاست؟
  قیمت ورق آهن در هر کارخانه، بسته به آلیاژ مصرفی در ساخت، کیفیت و ویژگی‌های خاصی که ارائه می‌دهند، متفاوت است. مشاوران فولادسل برای انتخاب بهترین کارخانه فروش ورق سیاه با توجه به نیاز و کاربری شما، مشاوره تخصصی ارائه می‌دهند، تا کارخانه مورد نظر برای خرید ورق آهن را انتخاب کنید.
  فروش ورق سیاه در فولادسل چگونه صورت می‌پذیرد؟
  پس از ارائه مشاوره تخصصی خرید و انتخاب بهترین کارخانه، کنترل کیفیت سفارش بر عهده فولادسل می‌باشد. کارشناسان این مجموعه با انتخاب بهترین باربری برای حمل و نقل و بیمه، در تمام مراحل همراه شما هستند تا از تحویل و کیفیت بار اطمینان حاصل کنند.
  انواع ورق سیاه در چه صنایعی مورد استفاده قرار میگیرند؟
  ورق سیاه به صورت خام برای مصارفی مانند ساخت و ساز، صنعت خودروسازی، صنایع دریایی، صنایع لوله‌سازی و بسیاری از صنایع دیگر استفاده می‌شود. همچنین، می‌تواند به صورت پوشش‌دهی شده با روکش‌های گالوانیزه مورد استفاده قرار بگیرد تا از خوردگی و زنگ زدگی جلوگیری کند.
  نظر شما

  نظرات
  نظرات منتشر شده 23
  1. آرش موسوی
   ۱۲ تیر ۱۴۰۲ / ۱۳:۵۸

   بسیار عالی. برای خرید اعتباری چیکار میتونم بکنم ؟

   1. فولادسل
    ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۷:۰۸

    آرش جان به صفحه فروش اعتباری https://fooladsell.com/lc/ مراجعه کن تا از شرایط خرید اقساطی ورق سیاه مطلع شوی. ضمنا می‌تونی با کارشناسان ما در فولادسل تماس بگیری تا شما را بطور کامل راهنمایی کنند.

  2. محمد جمالی
   ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۷:۱۷

   حداقل ضخامت ورق سیاه چنده؟

   1. فولادسل
    ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۷:۱۰

    محمد عزیز بسته به کارخانه تولیدی دارد ولی بطور متوسط، کمترین ضخامت ورق سیاه 1.5 الی 1.8 میلیمتر است.

  3. علی صادقی
   ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۴:۴۶

   این هفته قیمت ورق سیاه کاهش پیدا میکنه؟

   1. فولادسل
    ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۷:۲۵

    علی جان قیمت ورق سیاه وابسته به عوامل مختلفی از جمله میزان عرضه و تقاضا، قیمت ارز و وضعیت بورس فلزات است در نتیجه قابل پیش‌بینی نیست.

  4. سعید یوسفی
   ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۰:۳۹

   برش ورق سیاه رو خود کارخونه انجام میده؟

   1. فولادسل
    ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۶:۴۷

    خیر. اگر ورق سیاه بصورت رول خریداری کنید، نیاز هست تا خودتان بعد از دریافت سفارش، آن را در ابعاد دلخواه برش دهید در غیر این صورت بهتر است سفارش ورق سیاه بصورت شیت بدهید. البته در جریان باشید که قیمت ورق سیاه شیت کمی گرانت است.

  5. محمود
   ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۶:۵۸

   از زمان ثبت سفارش چقدر طول میکشه تا ورق فولادی در محل تحویل داده بشه؟ خدمات ارسال ویژه یا اکسپرس هم دارید؟

   1. فولادسل
    ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۶:۳۴

    بله خدمات ارسال سریع داریم و با توجه به فاصله شما با کارخانه، 1 الی 3 روز زمان می‌برد تا بار ورق سیاه به دستتان برسد.

  6. مریم جلیلی
   ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۶:۵۰

   اختلاف قیمت ورق سیاه شیت فابریک با سیاه رولی حدودا چقدره ؟

   1. فولادسل
    ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۶:۲۱

    بستگی به نوسانات بازار دارد ولی حدودا قیمت ورق سیاه در حالت فابریک، کیلویی 500 الی 1000 تومان بیشتر است.

  7. شهاب میرزایی
   ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۷:۱۶

   از کجا میتونم جدولی یا داده های تغییرات قیمت هفتگی ورق سیاه رو داشته باشم؟

   1. فولادسل
    ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۱:۰۰

    قیمت ورق سیاه تمامی کارخانجات بصورت لحظه‌ای در همین صفحه آپدیت می‌شود. برای مشاهده جدول تغییرات قیمت، می‌توانید روی محصول مورد نظرتان کلیک کنید تا نمودار تغییر قیمت را بررسی نمایید.

  8. ایلیا حسنی
   ۴ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۱:۲۵

   آقا دمتون گرم خیلی برخورد کارشناساتون خوبه

   1. فولادسل
    ۸ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۴:۴۵

    ایلیای عزیز خیلی خرسندیم که از مجموعه ما راضی بودید.

  9. معظمی زاده
   ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۶:۴۸

   سللام کدوم مدل ورق سیاه انعطاف پذیری بیشتری برای خم شدن و تحمل فشار مکانیکی داره؟

   1. فولادسل
    ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۷:۳۴

    به طور کلی ورق‌های سیاه کم کربن از انعطاف پذیری بیشتری برخوردارند.

  10. میلانی
   ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۶:۴۹

   از بین کارخونه های تولید کننده کدومشون ورق سیاه رو با کیفیت و قیمت مناسب تری ارائه میدن؟

   1. فولادسل
    ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۳۷

    جناب میلانی قیمت ورق سیاه تمامی کارخانجاتی که در فولادسل ارائه می‌شوند کاملا مناسب و رقابتی بوده و همگی فاکتورهای کنترل کیفیت را دارا می‌باشند. پیشنهاد ما انتخاب کارخانه‌ای است که به محل پروژه شما نزدیک می‌باشد.

  11. سامان
   ۵ آذر ۱۴۰۲ / ۱۲:۱۹

   تاثیر نوسان ارز رو قیمت ورق سیاه چقدره؟ چون ماده اولیه و خام هست بازم خیلی تاثیر میذاره؟

  12. شهرام رضایی
   ۱۳ آذر ۱۴۰۲ / ۱۶:۲۳

   سلام امکان ارسال ورق فولادی به سراسر کشور وجود دارد؟ شامل هزینه اضافه میشه؟

   1. فولادسل
    ۱۸ آذر ۱۴۰۲ / ۱۴:۵۶

    سلام جناب رضایی، بله امکان ارسال ورق به سراسر کشور هست و هزینه باربری بستگی به فاصله شما از کارخانه یا انبار دارد.