قیمت ورق ضد سایش هاردوکس
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

فیلتر محصولات

محاسبه وزن قیمت ورق ضد سایش هاردوکس

قیمت ورق ضد سایش هاردوکس

نام محصول ضخامتگریدسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 8… 84002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 84,168
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 10… 104002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 84,168
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 12… 124002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 84,168
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 15… 154002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 84,168
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 20… 204002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 84,168
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 25… 254002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 84,168
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 30… 304002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 84,168
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 35… 354002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 40… 404002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 45… 454002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 50… 504002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 8… 84502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,793
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 10… 104502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,793
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 12… 124502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,793
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 15… 154502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,793
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 20… 204502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,793
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 25… 254502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,793
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 30… 304502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,793
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 35… 354502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,793
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 40… 404502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,793
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 45… 454502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 50… 504502*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 8… 85002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,793
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 10… 105002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,793
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 12… 125002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,793
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 15… 155002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,793
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 20… 205002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,793
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 25… 255002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,793
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 30… 305002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,793
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 35… 355002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,793
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 40… 405002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس 96,793
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 45… 455002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس تماس بگیرید
ورق ضد سایش هاردوکس ضخامت 50… 505002*6شیتکیلوگرمانبار تهرانهاردوکس تماس بگیرید

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6