قیمت ورق اسید شویی فولاد غرب
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

فیلتر محصولات

محاسبه وزن قیمت ورق اسید شویی فولاد غرب

قیمت ورق اسید شویی فولاد غرب

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق اسیدشویی فولاد غرب W22 ضخامت… 21رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 19,948
ورق اسیدشویی فولاد غرب W22 ضخامت… 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 20,621
ورق اسیدشویی فولاد غرب ST37 ضخامت… 21رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 19,948
ورق اسیدشویی فولاد غرب ST37 ضخامت… 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 19,948
ورق اسیدشویی فولاد غرب W22 ضخامت… 2.51رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 20,453
ورق اسیدشویی فولاد غرب W22 ضخامت… 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 20,453
ورق اسیدشویی فولاد غرب W22 ضخامت… 31رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 21,127
ورق اسیدشویی فولاد غرب W22 ضخامت… 31.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 21,210
ورق اسیدشویی فولاد غرب ST37 ضخامت… 31رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 21,294
ورق اسیدشویی فولاد غرب ST37 ضخامت… 31.25رولکیلوگرمانبار تهرانفولاد غرب 21,294

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6