قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد

عناوین اصلی صفحه

  علیرضا دوستی
  علی سنگنیان
  علیرضا حقوقی
  سودابه قرگز
  محسن صحرانورد
  اکرم سمیعی
  نادیا هاشمی
  الهه دوستی
  مهدیه هراتی
  معصومه رضوانی
  عاطفه متین

  فیلتر محصولات

  محاسبه وزن قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد

  قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد

  نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.18 عرض… 0.181رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.4 عرض… 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 43,028
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.4 عرض… 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.42 عرض… 0.421رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.42 عرض… 0.421.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز تماس بگیرید
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.5 عرض… 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 42,477
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.5 عرض… 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 42,477
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.6 عرض… 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 41,101
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.6 عرض… 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 41,101
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.7 عرض… 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 39,725
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.7 عرض… 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 38,807
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.8 عرض… 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 38,807
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.8 عرض… 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 38,807
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.9 عرض… 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 38,807
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.9 عرض… 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 38,807
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1 عرض… 11رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 38,807
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1 عرض… 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 38,807
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1.25 عرض… 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 38,807
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1.25 عرض… 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 38,991
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1.5 عرض… 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 39,725
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1.5 عرض… 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 40,092
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 2 عرض… 21رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 42,018
  ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 2 عرض… 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 42,018

  نظر شما

  مراحل سفارش محصول

  • افزودن به سبد خرید
   1
  • ورود به حساب کاربری
   2
  • بررسی کارشناس فروش
   3
  • تحویل پیش فاکتور
   4
  • کنترل کیفیت
   5
  • ارسال سفارش
   6

  قیمت ورق های فولادی