قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

فیلتر محصولات

محاسبه وزن قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد

قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.18 عرض… 0.181رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز تماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.4 عرض… 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 27,945
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.4 عرض… 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 27,945
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.42 عرض… 0.421رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 26,789
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.42 عرض… 0.421.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 26,789
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.5 عرض… 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 26,936
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.5 عرض… 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 27,119
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.6 عرض… 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 25,101
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.6 عرض… 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 25,101
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.7 عرض… 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 24,183
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.7 عرض… 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 24,183
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.8 عرض… 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 24,092
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.8 عرض… 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 24,092
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.9 عرض… 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 24,092
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 0.9 عرض… 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 24,092
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1 عرض… 11رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 24,275
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1 عرض… 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 24,092
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1.25 عرض… 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 24,092
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1.25 عرض… 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 24,092
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1.5 عرض… 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 24,092
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 1.5 عرض… 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 24,092
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 2 عرض… 21رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 24,642
ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 2 عرض… 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانتاراز 24,642

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6