قیمت ورق گالوانیزه دشتستان
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

فیلتر محصولات

محاسبه وزن قیمت ورق گالوانیزه دشتستان

قیمت ورق گالوانیزه دشتستان

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.37 عرض… 0.371رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 28,440
ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.37 عرض… 0.371.25رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 28,440
ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.38 عرض… 0.381رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 27,982
ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.38 عرض… 0.381.25رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 27,982
ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.48 عرض… 0.481رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 24,771
ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.48 عرض… 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 25,688
ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.8 عرض… 0.81رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 22,844
ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.8 عرض… 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 22,844
ورق گالوانیزه دشتستان ضخامت 0.6 عرض… 0.61رولکیلوگرمانبار تهراندشتستان 23,600

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6