قیمت ورق گالوانیزه سمنان
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

فیلتر محصولات

محاسبه وزن قیمت ورق گالوانیزه سمنان

قیمت ورق گالوانیزه سمنان

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.4 عرض… 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.4 عرض… 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.48 عرض… 0.481رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.48 عرض… 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.5 عرض… 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 26,606
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.5 عرض… 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 26,606
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.6 عرض… 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 24,862
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.6 عرض… 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 24,862
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.7 عرض… 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 24,495
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.7 عرض… 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 24,495
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.8 عرض… 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 24,312
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.8 عرض… 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 24,312
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.9 عرض… 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 24,312
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.9 عرض… 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 24,312
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1 عرض… 11رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 24,312
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1 عرض… 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 24,312
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.25 عرض… 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 24,312
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.25 عرض… 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 24,312
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.5 عرض… 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 24,312
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 1.5 عرض… 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانسمنان 24,312

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6