قیمت ورق گالوانیزه شهریار تبریز
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

فیلتر محصولات

محاسبه وزن قیمت ورق گالوانیزه شهریار تبریز

قیمت ورق گالوانیزه شهریار تبریز

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 2… 21رولکیلوگرمانبار تهرانشهریار تبریز 24,771
ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 2… 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهریار تبریز 24,771
ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 2.5… 2.51رولکیلوگرمانبار تهرانشهریار تبریز 25,229
ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 2.5… 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهریار تبریز 25,229
ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 3… 31رولکیلوگرمانبار تهرانشهریار تبریز 31,651
ورق گالوانیزه شهریار تبریز ضخامت 3… 31.25رولکیلوگرمانبار تهرانشهریار تبریز 31,651

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6