قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

فیلتر محصولات

محاسبه وزن قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.4… 0.41رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 27,890
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.4… 0.41.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 27,890
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.48… 0.481رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس تماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.48… 0.481.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس تماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.5… 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 26,908
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.5… 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 26,908
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.6… 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 24,890
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.6… 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 24,890
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.7… 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23,972
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.7… 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23,972
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.8… 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23,945
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.8… 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23,945
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.9… 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23,945
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.9… 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23,945
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1… 11رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 24,064
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1… 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23,945
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.25… 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23,853
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.25… 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23,853
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.5… 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23,945
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.5… 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 23,945
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 2… 21رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 24,615
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 2… 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 24,771
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 2.5… 2.51رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 25,963
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 2.5… 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس 25,963
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 3… 31رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس تماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 3… 31.25رولکیلوگرمانبار تهرانهفت الماس تماس بگیرید

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6