قیمت ورق گالوانیزه چینی
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

فیلتر محصولات

محاسبه وزن قیمت ورق گالوانیزه چینی

قیمت ورق گالوانیزه چینی

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.2 عرض… 0.21رولکیلوگرمانبار تهرانچین 32,936
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.25 عرض… 0.251رولکیلوگرمانبار تهرانچین 30,642
ورق گالوانیزه چین ضخامت 3 عرض… 31رولکیلوگرمانبار تهرانچین 29,174
ورق گالوانیزه چین ضخامت 3 عرض… 31.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 28,257
ورق گالوانیزه چین ضخامت 4 عرض… 41رولکیلوگرمانبار تهرانچین 29,083
ورق گالوانیزه چین ضخامت 4 عرض… 41.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 30,459
ورق گالوانیزه چین ضخامت 5 عرض… 51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 30,367
ورق گالوانیزه چین ضخامت 5 عرض… 51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 26,697
ورق گالوانیزه چین ضخامت 6 عرض… 61رولکیلوگرمانبار تهرانچین 24,128
ورق گالوانیزه چین ضخامت 6 عرض… 61.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 24,220

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6