قیمت هاش سبک ذوب آهن اصفهان
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

فیلتر محصولات

قیمت هاش سبک ذوب آهن اصفهان

نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب… 10شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 39,450
تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب… 12شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 40,367
تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب… 14شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 21,560
تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب… 16شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 26,468
تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب… 18شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 26,147
تیرآهن هاش بال پهن سبک ذوب… 20شاخهکیلوگرمانبار تهرانذوب آهن اصفهان 21,560

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6