قیمت تیرآهن هاش سنگین (بال پهن سنگین)

دسته بندی محصولات

قیمت تیرآهن هاش سنگین (بال پهن سنگین)

عناوین اصلی صفحه

  علیرضا دوستی
  علی سنگنیان
  علیرضا حقوقی
  سودابه قرگز
  محسن صحرانورد
  اکرم سمیعی
  نادیا هاشمی
  الهه دوستی
  مهدیه هراتی
  معصومه رضوانی
  عاطفه متین

  فیلتر محصولات

  قیمت هاش سنگین اروپایی

  نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 10 10شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 55,046
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 12 12شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 55,046
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 14 14شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 23,394
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 16 16شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 22,018
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 18 18شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 22,018
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 20 20شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 30,275
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 22 22شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 59,633
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 24 24شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 59,633
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 26 26شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 59,633
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 28 28شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 56,881
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 30 30شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 59,633
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 32 32شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 63,303
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 34 34شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 63,303
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 36 36شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 40 40شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 63,303
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 45 45شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 50 50شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 55 55شاخهشاخهانبار تهراناروپایی 63,303
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین اروپایی سایز 60 60شاخهشاخهانبار تهراناروپایی تماس بگیرید
  نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 10 10شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 55,046
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 12 12شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 55,046
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 14 14شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 24,771
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 16 16شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 22,018
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 18 18شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 22,018
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب آهن اصفهان سایز 20 20شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 30,275

  قیمت هاش سنگین فایکو

  نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین فایکو سایز 14 14شاخهشاخهانبار تهرانفایکو 23,394
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین فایکو سایز 16 16شاخهشاخهانبار تهرانفایکو 21,560
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین فایکو سایز 18 18شاخهشاخهانبار تهرانفایکو 22,018
  تیرآهن هاش بال پهن سنگین فایکو سایز 20 20شاخهشاخهانبار تهرانفایکو 30,275

  نظر شما

  مراحل سفارش محصول

  • افزودن به سبد خرید
   1
  • ورود به حساب کاربری
   2
  • بررسی کارشناس فروش
   3
  • تحویل پیش فاکتور
   4
  • کنترل کیفیت
   5
  • ارسال سفارش
   6

  قیمت ورق های فولادی