قیمت هاش سنگین ذوب آهن اصفهان
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

فیلتر محصولات

قیمت هاش سنگین ذوب آهن اصفهان

نام محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت خرید
تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب… 10شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 40,367
تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب… 12شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 40,367
تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب… 14شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 21,101
تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب… 16شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 20,826
تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب… 18شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 20,642
تیرآهن هاش بال پهن سنگین ذوب… 20شاخهشاخهانبار تهرانذوب آهن اصفهان 24,771

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6