بنر دعوت به نمایشگاه متافو
قیمت ساندویچ پانل دیواری

عناوین اصلی صفحه

  علیرضا دوستی
  علی سنگنیان
  علیرضا حقوقی
  سودابه قرگز
  محسن صحرانورد
  اکرم سمیعی
  نادیا هاشمی
  الهه دوستی
  مهدیه هراتی
  معصومه رضوانی
  حسین حیدری راد

  قیمت ساندویچ پانل دیواری

  نام محصول ضخامتسایزعرض مترنوع فومحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  ساندویچ پانل دیواری پلی اورتان تزریقی… 31پلی اورتان تزریقیدیواریمترکارخانه 440,000
  ساندویچ پانل دیواری پلی اورتان تزریقی… 41پلی اورتان تزریقیدیواریمترکارخانه 470,000
  ساندویچ پانل دیواری پلی اورتان تزریقی… 51پلی اورتان تزریقیدیواریمترکارخانه 500,000
  ساندویچ پانل دیواری پلی اورتان تزریقی… 61پلی اورتان تزریقیدیواریمترکارخانه 530,000
  ساندویچ پانل دیواری پلی اورتان تزریقی… 81پلی اورتان تزریقیدیواریمترکارخانه 590,000
  ساندویچ پانل دیواری پلی اورتان تزریقی… 101پلی اورتان تزریقیدیواریمترکارخانه 650,000
  ساندویچ پانل دیواری پلی اورتان تزریقی… 121پلی اورتان تزریقیدیواریمترکارخانه 700,000
  ساندویچ پانل دیواری پلی اورتان تزریقی… 151پلی اورتان تزریقیدیواریمترکارخانه 790,000
  ساندویچ پنل دیواری پلی استایرن ضخامت… 41.14پلی استایرندیواریمترکارخانه 435,000
  ساندویچ پنل دیواری پلی استایرن ضخامت… 51.14پلی استایرندیواریمترکارخانه 455,000
  ساندویچ پنل دیواری پلی استایرن ضخامت… 61.14پلی استایرندیواریمترکارخانه 475,000
  ساندویچ پنل دیواری پلی استایرن ضخامت… 71.14پلی استایرندیواریمترکارخانه 495,000
  ساندویچ پنل دیواری پلی استایرن ضخامت… 81.14پلی استایرندیواریمترکارخانه 515,000
  ساندویچ پنل دیواری پلی استایرن ضخامت… 101.14پلی استایرندیواریمترکارخانه 555,000
  ساندویچ پانل دیواری پلی اورتان اکس… 41پلی اورتان اکس پی اسدیواریمترکارخانه 455,000
  ساندویچ پانل دیواری پلی اورتان اکس… 51پلی اورتان اکس پی اسدیواریمترکارخانه 475,000
  ساندویچ پانل دیواری پلی اورتان اکس… 61پلی اورتان اکس پی اسدیواریمترکارخانه 495,000
  ساندویچ پانل دیواری پلی اورتان اکس… 81پلی اورتان اکس پی اسدیواریمترکارخانه 590,000
  ساندویچ پانل دیواری پلی اورتان اکس… 101پلی اورتان اکس پی اسدیواریمترکارخانه 615,000

  نظر شما

  مراحل سفارش محصول

  • افزودن به سبد خرید
   1
  • ورود به حساب کاربری
   2
  • بررسی کارشناس فروش
   3
  • تحویل پیش فاکتور
   4
  • کنترل کیفیت
   5
  • ارسال سفارش
   6

  قیمت ورق های فولادی