بنر دعوت به نمایشگاه متافو
قیمت ساندویچ پانل سقفی

عناوین اصلی صفحه

  علیرضا دوستی
  علی سنگنیان
  علیرضا حقوقی
  سودابه قرگز
  محسن صحرانورد
  اکرم سمیعی
  نادیا هاشمی
  الهه دوستی
  مهدیه هراتی
  معصومه رضوانی
  حسین حیدری راد

  قیمت ساندویچ پانل سقفی

  نام محصول ضخامتسایزعرض مترنوع فومحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  ساندویچ پانل سقفی پلی اورتان تزریقی… 21پلی اورتان تزریقیسقفیمترکارخانه 393,000
  ساندویچ پانل سقفی پلی اورتان تزریقی… 31پلی اورتان تزریقیسقفیمترکارخانه 427,000
  ساندویچ پانل سقفی پلی اورتان تزریقی… 41پلی اورتان تزریقیسقفیمترکارخانه 495,000
  ساندویچ پانل سقفی پلی اورتان تزریقی… 51پلی اورتان تزریقیسقفیمترکارخانه 529,000
  ساندویچ پانل سقفی پلی اورتان زریقی… 61پلی اورتان تزریقیسقفیمترکارخانه 563,000
  ساندویچ پانل سقفی پلی اورتان تزریقی… 81پلی اورتان تزریقیسقفیمترکارخانه 631,000
  ساندویچ پانل سقفی پلی اورتان تزریقی… 101پلی اورتان تزریقیسقفیمترکارخانه 699,000
  ساندویچ پنل سقفی پلی استایرن ضخامت… 20.98پلی استایرنسقفیمترکارخانه 395,000
  ساندویچ پنل سقفی پلی استایرن ضخامت… 30.98پلی استایرنسقفیمترکارخانه 415,000
  ساندویچ پنل سقفی پلی استایرن ضخامت… 40.98پلی استایرنسقفیمترکارخانه 435,000
  ساندویچ پنل سقفی پلی استایرن ضخامت… 50.98پلی استایرنسقفیمترکارخانه 455,000
  ساندویچ پنل سقفی پلی استایرن ضخامت… 60.98پلی استایرنسقفیمترکارخانه 475,000
  ساندویچ پنل سقفی پلی استایرن ضخامت… 70.98پلی استایرنسقفیمترکارخانه 495,000
  ساندویچ پنل سقفی پلی استایرن ضخامت… 80.98پلی استایرنسقفیمترکارخانه 515,000
  ساندویچ پنل سقفی پلی استایرن ضخامت… 100.98پلی استایرنسقفیمترکارخانه 555,000
  ساندویچ پانل سقفی پلی اورتان اکس… 31پلی اورتان اکس پی اسسقفیمترکارخانه 435,000
  ساندویچ پانل سقفی پلی اورتان اکس… 41پلی اورتان اکس پی اسسقفیمترکارخانه 455,000
  ساندویچ پانل سقفی پلی اورتان اکس… 51پلی اورتان اکس پی اسسقفیمترکارخانه 475,000
  ساندویچ پانل سقفی پلی اورتان اکس… 61پلی اورتان اکس پی اسسقفیمترکارخانه 495,000
  ساندویچ پانل سقفی پلی اورتان اکس… 81پلی اورتان اکس پی اسسقفیمترکارخانه 590,000
  ساندویچ پانل سقفی پلی اورتان اکس… 101پلی اورتان اکس پی اسسقفیمترکارخانه 615,000

  نظر شما

  مراحل سفارش محصول

  • افزودن به سبد خرید
   1
  • ورود به حساب کاربری
   2
  • بررسی کارشناس فروش
   3
  • تحویل پیش فاکتور
   4
  • کنترل کیفیت
   5
  • ارسال سفارش
   6

  قیمت ورق های فولادی