قیمت توری حصاری(فنس)

عناوین اصلی صفحه

  علیرضا دوستی
  علی سنگنیان
  علیرضا حقوقی
  سودابه قرگز
  محسن صحرانورد
  اکرم سمیعی
  نادیا هاشمی
  الهه دوستی
  مهدیه هراتی
  معصومه رضوانی
  عاطفه متین

  قیمت توری حصاری(فنس)

  نام محصول سایزمفتولطولواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  توری حصاری سایز 5.5*5.5 مفتول 2 5.5*5.52.015متر مربعکارخانه تماس بگیرید
  توری حصاری سایز 5.5*5.5 مفتول 2.5 5.5*5.52.515متر مربعکارخانه تماس بگیرید
  توری حصاری سایز 5.5*5.5 مفتول 3 5.5*5.53.015کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  توری حصاری سایز 5.5*5.5 مفتول 4 5.5*5.54.015کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  توری حصاری سایز 5.8*5.8 مفتول 2 5.8*5.82.015متر مربعکارخانه تماس بگیرید
  توری حصاری سایز 5.8*5.8 مفتول 2.5 5.8*5.82.515متر مربعکارخانه تماس بگیرید
  توری حصاری سایز 5.8*5.8 مفتول 3 5.8*5.83.015کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  توری حصاری سایز 5.8*5.8 مفتول 4 5.8*5.84.015کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  توری حصاری سایز 6.5*6.5 مفتول 2 6.5*6.52.015متر مربعکارخانه تماس بگیرید
  توری حصاری سایز 6.5*6.5 مفتول 3.5 6.5*6.53.515متر مربعکارخانه تماس بگیرید
  توری حصاری سایز 6.5*6.5 مفتول 3 6.5*6.53.015کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  توری حصاری سایز 6.5*6.5 مفتول 4 6.5*6.54.015کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  توری حصاری سایز 6.8*6.8 مفتول 2 6.8*6.82.015متر مربعکارخانه تماس بگیرید
  توری حصاری سایز 6.8*6.8 مفتول 2.5 6.8*6.82.515متر مربعکارخانه تماس بگیرید
  توری حصاری سایز 6.8*6.8 مفتول 3 6.8*6.83.015کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  توری حصاری سایز 6.8*6.8 مفتول 4 6.8*6.84.015کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  توری حصاری سایز 7.5*7.5 مفتول 2 7.5*7.52.015متر مربعکارخانه تماس بگیرید
  توری حصاری سایز 7.5*7.5 مفتول 2.5 7.5*7.52.515متر مربعکارخانه تماس بگیرید
  توری حصاری سایز 7.5*7.5 مفتول 3 7.5*7.53.015کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  توری حصاری سایز 7.5*7.5 مفتول 4 7.5*7.54.015کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

  نظر شما

  مراحل سفارش محصول

  • افزودن به سبد خرید
   1
  • ورود به حساب کاربری
   2
  • بررسی کارشناس فروش
   3
  • تحویل پیش فاکتور
   4
  • کنترل کیفیت
   5
  • ارسال سفارش
   6

  قیمت ورق های فولادی