قیمت توری پرسی

عناوین اصلی صفحه

  علیرضا دوستی
  علی سنگنیان
  علیرضا حقوقی
  سودابه قرگز
  محسن صحرانورد
  اکرم سمیعی
  نادیا هاشمی
  الهه دوستی
  مهدیه هراتی
  معصومه رضوانی
  عاطفه متین

  قیمت توری پرسی

  نام محصول سایزضخامتابعادواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  توری پرسی 3 سایز 2*2 2*232*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  توری پرسی 3.5 سایز 2*2 2*23.52*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  توری پرسی 4 سایز 2*2 2*242*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  توری پرسی 4.5 سایز 2*2 2*24.52*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  توری پرسی 5 سایز 2*2 2*252*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  توری پرسی 3 سایز 3*3 3*332*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  توری پرسی 3.5 سایز 3*3 3*33.52*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  توری پرسی 4 سایز 3*3 3*342*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  توری پرسی 4.5 سایز 3*3 3*34.52*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  توری پرسی 5 سایز 3*3 3*352*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  توری پرسی 3 سایز 4*4 4*432*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  توری پرسی 3.5 سایز 4*4 4*43.52*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  توری پرسی 4 سایز 4*4 4*442*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  توری پرسی 4.5 سایز 4*4 4*44.52*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  توری پرسی 5 سایز 4*4 4*452*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  توری پرسی 3 سایز 5*5 5*532*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  توری پرسی 3.5 سایز 5*5 5*53.52*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  توری پرسی 4 سایز 5*5 5*542*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  توری پرسی 4.5 سایز 5*5 5*54.52*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  توری پرسی 5 سایز 5*5 5*552*1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

  نظر شما

  مراحل سفارش محصول

  • افزودن به سبد خرید
   1
  • ورود به حساب کاربری
   2
  • بررسی کارشناس فروش
   3
  • تحویل پیش فاکتور
   4
  • کنترل کیفیت
   5
  • ارسال سفارش
   6

  قیمت ورق های فولادی