خانم الهه دوستی
واحد فروش
خانم الهه دوستی
داخلی
108
021-74486
آقای سعید ایلخانی
واحد خرید
آقای سعید ایلخانی
داخلی
108
021-74486
آقای غلامحسین رجبی
واحد خرید
آقای غلامحسین رجبی
داخلی
108
021-74486
خانم عاطفه متین
واحد فروش
خانم عاطفه متین
داخلی
108
021-74486
آقای محسن صحرانورد
واحد خرید
آقای محسن صحرانورد
داخلی
108
021-74486
آقای پاشا عقیلی
واحد فروش
آقای پاشا عقیلی
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود دادور
واحد فروش
آقای مسعود دادور
داخلی
108
021-74486
آقای مجید شهشهانی
واحد فروش
آقای مجید شهشهانی
داخلی
108
021-74486
خانم نادیا هاشمی
واحد فروش
خانم نادیا هاشمی
داخلی
108
021-74486
آقای آرین کیانمرز
واحد خرید
آقای آرین کیانمرز
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود شاه حسینی
واحد فروش
آقای مسعود شاه حسینی
داخلی
108
021-74486
آقای متین سلطانی
واحد فروش
آقای متین سلطانی
داخلی
108
021-74486
آقای امیرافراز سورانی
واحد خرید
آقای امیرافراز سورانی
داخلی
108
021-74486
خانم شیرین ساریخانی
واحد فروش
خانم شیرین ساریخانی
داخلی
108
021-74486

قیمت سیم مفتول

قیمت سیم مفتول سیاه

قیمت سیم مفتول سیاه

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتگریدواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
سیم مفتولی سیاه 1.5 آرماتوربندی سلفون دار 1.5آرماتوربندی سلفون دارکیلوگرمکارخانه 33,727 3,373
سیم مفتولی سیاه 2.5 قالب بندی سلفون دار 2.5قالب بندی سلفون دارکیلوگرمکارخانه 33,727 3,373
سیم مفتولی سیاه 1.5 آرماتوربندی فله 1.5آرماتوربندی فلهکیلوگرمکارخانه 32,545 3,255
سیم مفتولی سیاه 2.5 قالب بندی فله 2.5قالب بندی فلهکیلوگرمکارخانه 32,545 3,255
سیم مفتولی سیاه 1.2 سلفون دار 1.2سلفون دارکیلوگرمکارخانه 35,545 3,555
سیم مفتول سیاه 5.1 تا 10 میلیمتر 5.1-10سیاهکیلوگرمکارخانه 36,182 3,618
سیم مفتول سیاه 3 تا 5 میلیمتر 3-5سیاهکیلوگرمکارخانه 34,818 3,482
سیم مفتول سیاه 2.5 تا 2.9 میلیمتر 2.5-2.9سیاهکیلوگرمکارخانه 35,091 3,509
سیم مفتول سیاه 2 تا 2.4 میلیمتر 2-2.4سیاهکیلوگرمکارخانه 35,364 3,536
سیم مفتول سیاه 1.5 تا 1.9 میلیمتر 1.5-1.9سیاهکیلوگرمکارخانه 35,818 3,582
سیم مفتول سیاه 1.2 تا 1.4 میلیمتر 1.2-1.4سیاهکیلوگرمکارخانه 36,273 3,627
قیمت سیم مفتول گالوانیزه

قیمت سیم مفتول گالوانیزه

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتگریدواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
سیم مفتول گالوایزه سرد 1.5 میلیمتر اسکوپ بندی 1.5گالوانیزه سردکیلوگرمکارخانه 42,818 4,282
سیم مفتول گالوایزه سرد 1.2 میلیمتر رابیتس بندی 1.2گالوانیزه سردکیلوگرمکارخانه 42,818 4,282
سیم مفتول گالوایزه سرد 0.9 میلیمتر عایق بندی 0.9گالوانیزه سردکیلوگرمکارخانه 47,364 4,736
سیم مفتول گالوایزه سرد 0.7 میلیمتر (سیم قپان) 0.7گالوانیزه سردکیلوگرمکارخانه 49,182 4,918
سیم مفتول گالوایزه سرد 0.5 میلیمتر (سیم شاغول) 0.5گالوانیزه سردکیلوگرمکارخانه 51,909 5,191
سیم مفتول گالوانیزه گرم 3.8 تا 4.5 میلیمتر 3.8-4.5گالوانیزه گرمکیلوگرمکارخانه 37,364 3,736
سیم مفتول گالوانیزه گرم 2 تا 3.7 میلیمتر 2-3.7گالوانیزه گرمکیلوگرمکارخانه 36,909 3,691
سیم مفتول گالوانیزه گرم 1.9 میلیمتر 1.9گالوانیزه گرمکیلوگرمکارخانه 38,364 3,836
سیم مفتول گالوانیزه گرم 1.8 میلیمتر 1.8گالوانیزه گرمکیلوگرمکارخانه 37,455 3,746
سیم مفتول گالوانیزه گرم 1.7 میلیمتر 1.7گالوانیزه گرمکیلوگرمکارخانه 37,636 3,764
سیم مفتول گالوانیزه گرم 1.5 تا 1.6 میلیمتر 1.5-1.6گالوانیزه گرمکیلوگرمکارخانه 40,545 4,055
سیم مفتول گالوانیزه گرم 1.2 تا 1.4 میلیمتر 1.2-1.4گالوانیزه گرمکیلوگرمکارخانه 41,455 4,146
سیم مفتول گالوانیزه گرم 1.1 میلیمتر 1.1گالوانیزه گرمکیلوگرمکارخانه 45,091 4,509
سیم مفتول گالوانیزه گرم 0.9 تا 1 میلیمتر 0.9-1گالوانیزه گرمکیلوگرمکارخانه 48,727 4,873
قیمت سیم مفتول مسوار

قیمت سیم مفتول مسوار

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتگریدواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
سیم مفتول مسوار 5.1 تا 10 میلیمتر 5.1-10مسوارکیلوگرمکارخانه 36,545 3,655
سیم مفتول مسوار 3 تا 5 میلیمتر 3-5مسوارکیلوگرمکارخانه 35,182 3,518
سیم مفتول مسوار 2.5 تا 2.9 میلیمتر 2.5-2.9مسوارکیلوگرمکارخانه 35,455 3,546
سیم مفتول مسوار 2 تا 2.4 میلیمتر 2-2.4مسوارکیلوگرمکارخانه 35,727 3,573
سیم مفتول مسوار 1.5 تا 1.9 میلیمتر 1.5-1.9مسوارکیلوگرمکارخانه 36,182 3,618
سیم مفتول مسوار 1.2 تا 1.4 میلیمتر 1.2-1.4مسوارکیلوگرمکارخانه 36,636 3,664
قیمت سیم مفتول اسیدشویی

قیمت سیم مفتول اسیدشویی

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتگریدواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
سیم مفتول اسیدشویی 5.1 تا 10 میلیمتر 5.1-10اسیدشوییکیلوگرمکارخانه 36,364 3,636
سیم مفتول اسیدشویی 3 تا 5 میلیمتر 3-5اسیدشوییکیلوگرمکارخانه 35,000 3,500
سیم مفتول اسیدشویی 2.5 تا 2.9 میلیمتر 2.5-2.9اسیدشوییکیلوگرمکارخانه 35,273 3,527
سیم مفتول اسیدشویی 2 تا 2.4 میلیمتر 2-2.4اسیدشوییکیلوگرمکارخانه 35,545 3,555
سیم مفتول اسیدشویی 1.5 تا 1.9 میلیمتر 1.5-1.9اسیدشوییکیلوگرمکارخانه 36,000 3,600
سیم مفتول اسیدشویی 1.2 تا 1.4 میلیمتر 1.2-1.4اسیدشوییکیلوگرمکارخانه 36,455 3,646
مزیت های خرید از فولادسل
فهرست مطالب

  سیم مفتول یکی از مواد ساختمانی و صنعتی بسیار مهم است که در انواع پروژه‌ها و کاربردهای مختلف به کار می‌رود. از ساخت و ساز ساختمان‌ها و تجهیزات صنعتی گرفته تا کاربردهای خانگی و کشاورزی، سیم مفتول ابزاری اساسی در دسترسی به اتصالات الکتریکی، ساختارهای فلزی و بسیاری از سیستم‌های دیگر است. در ادامه به بررسی انواع سیم مفتول، مشخصات آنها، مزیت‌های استفاده از سیم مفتول و اطلاعات مرتبط با خرید و عوامل موثر بر قیمت سیم مفتولی می‌پردازد.

  قیمت سیم مفتول امروز

  سیم مفتول، رشته‌های نازک فولادی با انعطاف پذیری بالا هستند که به صورت کلاف یا شاخه‌ای، برای موارد مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. قیمت سیم مفتول، با توجه به کیفیت و آلیاژ میلگرد فولادی به کار رفته در ساخت آن، از تنوع بالایی برخوردار است. مفتول‌ها با مقطع دایره یا مستطیل با ضخامت مختلف و به صورت کلاف بسته بندی می‌شوند. این فراورده فولادی بر اساس ضخامت، در موارد خاصی مورد استفاده و کاربرد قرار می‌گیرد.

  از آنجا که قیمت روز در خرید و فروش سیم مفتول در بازار، مستقیما به کیفیت مواد اولیه، ضخامت مفتول و سایر مشخصات فنی آن وابسته است، آشنایی با این موارد می‌تواند به شما در خرید مفتول فولادی مناسب با کاربری شما کمک بسیاری کند. برای دریافت روزانه قیمت سیم مفتولی می‌توانید از لیست قیمت روزانه این محصول در سایت فولادسل بهره گیرید.

  نمودار قیمت سیم مفتول

  نمودار قیمت سیم مفتول، به عنوان یک ابزار مهم، تغییرات قیمت این محصول را در طول زمان به تصویر می‌کشد. سیم مفتول، یک محصول فلزی است که در صنایع مختلف به کار می‌رود و قیمت آن تحت تأثیر عواملی همچون تغییرات قیمت مواد اولیه، نرخ ارز، تقاضا و عرضه در بازار و شرایط اقتصادی قرار می‌گیرد. این نمودار در اتخاذ استراتژی‌های مناسب برای خرید و فروش، برنامه‌ریزی تولید و مدیریت ریسک قیمتی به شما کمک می‌کند.

  راهنمای خرید سیم مفتول

  در هنگام خرید و ثبت سفارش سیم مفتول، نکاتی از جمله، ضخامت،استحکام کششی، انعطاف پذیری، وزن و قیمت مفتول از مهم‌ترین مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. با این حال شناخت دقیق جنس با کیفیت از بی کیفیت کار آسانی نخواهد بود. به همین منظور استفاده از مشاوره و راهنمای خرید سیم مفتول، یکی از اصلی‌ترین روش‌های اطمینان از خرید مطمئن انواع مفتول‌ها است. در ادامه به معرفی انواع مفتول پرداخته و کاربردهای مختلف آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. برای کسب اطلاعات دقیق در مورد انواع این فراورده، می‌توانید مقاله سیم مفتول و کاربردهای آن را مطالعه کنید. 

  سیم مفتول

  تعریف سیم مفتول فولادی

  سیم مفتول یکی از محصولات فلزی است که طی فرایند کشیدن میلگرد یا رشته های فولادی، به نام “مفتول کشی” به دست می‌آید که موجب تغییر شکل و کاهش قطر آن می‌شود. این سیم‌ها که از جنس فولاد هستند، به دلیل ویژگی‌های خاصی چون انعطاف‌پذیری، استحکام، مقاومت در برابر خوردگی و سایش و قابلیت جوشکاری و فرم‌پذیری، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

  به نقل از سایت hvrmagnet.com تعریف سیم مفتول به شرح زیر است:

  what is steel wire rod?

  Wire rod is a rolled steel product (alloy or non-alloy), manufactured from semi-finished steel with a rectangular, rounded, hexagonal or squared shape. Especially, fine cross-sections are reached by sequent cold drawing. Wire rod is wrapped around into the coils and also carried in this form.

  ترجمه متن: 

  سیم مفتول یک محصول نورد فولادی (آلیاژی یا غیر آلیاژی) است که از فولاد نیمه تمام با شکل مستطیل، گرد، شش ضلعی یا مربعی ساخته می‌شود و با فرآیند نورد سرد متوالی به مقاطع با ضخامت کمتر می‌رسیم. سیم مفتول در اطراف سیم پیچ‌ها پیچیده می‌شود و همچنین به همان شکل حمل می‌شود.

  انواع سیم مفتول

  مفتول‌ها در انواع مختلفی تولید می‌شوند، همین امر موجب تنوع کاربری این فراورده فولادی می‌شود. سیم مفتول با ضخامت‌های بسیار پایین بین 0.3 تا 1 میلیمتر، به دلیل کاربرد بسیار، از پرفروش‌ترین انواع این محصول به شمار می‌آید. از انواع سیم مفتول می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

  با توجه به آنچه گفته شد، از انواع سیم مفتول در موارد مختلف، استفاده می‌شود. ویژگی‌ها، نوع آبکاری و ضخامت مفتول از جمله موارد تعیین کننده در تنوع کاربری و قیمت مفتول فولادی به شمار می‌آید.

  سیم مفتول

  ویژگی‌ها و عوامل موثر در قیمت سیم مفتول

  عوامل مختلفی در تعیین قیمت سیم‌های مفتول موثر هستند. بیشتر مفتول‌های موجود در بازار از نوع کم کربن و با روکش گالوانیزه هستند که خاصیت انعطاف پذیری بالا، همراه با مقاومت در برابر رطوبت و زنگ‌زدگی در آنها ایجاد می‌کند. نوع آبکاری، ضخامت، ابعاد و مقاومت مفتول در برابر خوردگی یا رطوبت، از اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار در قیمت سیم مفتول است. به طور مثال هر چه ضخامت مفتول کمتر شود قیمت آن افزایش پیدا می کند.

  از آنجایی که در بسیاری از صنایع، تولید سیم‌های مفتولی با استفاده از استانداردهای بین المللی ASTM، DIN و GOST اهمیت بالایی دارد، مفتول‌های تولید شده با این استانداردها از قیمت بالاتری برخوردارند. از سایر عوامل موثر در قیمت سیم مفتولی، می‌توان به نوسانات قیمت فولاد در بازار، تغییرات قیمت ارز، میزان تقاضا در بازار، حجم و شرایط پرداخت سفارش اشاره داشت.

  جدول مشخصات فنی سیم مفتول

  در این بخش، جدول مشخصات ساختاری سیم مفتول قرار دارد که به بررسی دقیق ترکیبات، ابعاد و ویژگی‌های ساختاری مرتبط با این محصول می‌پردازیم. این اطلاعات به کاربر امکان می‌دهد تا درک بهتری از ترکیبات به کار رفته در رشته‌های فولادی ساختار سیم مفتول داشته باشند. آگاهی از مشخصات مطرح شده در این جدول زمینه‌ساز انتخاب آگاهانه‌تری برای تخصصی‌ترین کاربردهای صنعتی می‌باشد، و همچنین یک منبع حیاتی برای تصمیم‌گیری‌های مهندسی به شمار می‌رود. توجه داشته باشید که مشخصات ارائه شده می‌تواند براساس فرآیندهای تولیدی و استانداردهای هر تولید کننده‌ای متفاوت باشد.

  گرید فولاد ماکزیمم درصد کربن منگنز فسفر گوگرد سیلیسیوم کروم
  SAE 1006 ۰.۰۸ ۰.۴ ۰.۰۴ ۰.۰۵
  SAE 1008 ۰.۱ ۰.۵ ۰.۰۴ ۰.۰۵
  RSt34 ۰.۱۶ ۰.۸ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۴ ۰.۰۱
  RSt37 ۰.۱۸ ۰.۸ ۰.۰۴ ۰.۰۷ ۰.۰۴ ۰.۰۱
  SG2 ۰.۱۵ ۱.۸۵ ۰.۰۲۵ ۰.۰۳۵ ۱.۱۵
  S2 ۰.۱۵ ۱.۲۵ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۱
  S2MO ۰.۱۵ ۱.۲ ۰.۰۲۵ ۰.۰۲۵ ۰.۲۵
  SG3 ۰.۱۳ ۱.۹ ۰.۰۲۵ ۰.۰۳۵ ۱.۲

  تولید سیم مفتول

  فرایند تولید سیم مفتول آرماتوربندی

  به دلیل ضخامت کم مفتول، برای تولید انواع آن از میلگردهای ساده با ضخامت 6.5 میلیمتر و روش نورد سرد استفاده می‌شود. در این روش، پس از کشش و کاهش ضخامت میلگرد، سیم مفتول آرماتوربندی با ضخامت 1.5 میلیمتر به صورت کلاف شده تولید می‌شود.

  پس از آن برای افزایش کیفیت و انعطاف پذیری، مفتول در دمای 900 درجه در کوره قرار گرفته و به اصطلاح پخته یا آنیل می‌شود. روش و فرایند استفاده شده در تولید این فراورده فولادی، به طور مستقیم در کیفیت و قیمت روز سیم مفتول برای خرید و فروش تاثیر گذار است.

  کاربردهای سیم مفتول

  از سیم مفتول سیاه تولید شده، به طور مستقیم برای تولید سایر انواع مفتول استفاده می‌شود. اصلی‌ترین محصولاتی که با استفاده از انواع سیم مفتول تولید می‌شوند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

  کاربرد سیم مفتول

  • سیم خاردار
  • فنس
  • مش جوشی
  • توری پرسی
  • توری سرندی
  • توری گابیون
  • توری مرغی

  علاوه بر این محصولات، از سیم‌های مفتولی در صنایع بسته بندی، ساخت ماسک پزشکی، تولید لوازم تحریر، وسایل هنری و زیورآلات نیز استفاده می‌شود. با توجه به قابلیت شکل پذیری بالای سیم مفتول، تنوع کاربری و قیمت سیم مفتول برای استفاده آن در صنایع ساختمانی، آرماتور بندی، عایق بندی، کشاورزی، مجسمه سازی، نجاری و ساخت وسایل تزیینی فراهم است.

  خرید سیم مفتول با ویژگی‌های خاص، کاربرد این محصول در صنایع مختلف را امکان پذیر می‌سازد. برای مثال مفتول‌هایی با ضخامت 1.2 تا 1.7 میلیمتر در آرماتوربندی مورد استفاده قرار می گیرد. مفتول با ضخامت بین 2 تا 2.5 در قالب بندی و ضخامت‌های بین 3 تا 5 میلیمتر برای ساخت مقاطع فولادی نظیر توری و مش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  کلاف سیم مفتول

  خرید سیم مفتول از فولادسل

  فولادسل، یکی از با تجربه‌ترین مجموعه‌های فعال در حوزه فروش انواع ورق و مقاطع فولادی، با ارائه خدمات و مزایای متنوع برای مشتریان خود، تجربه مطمئن خرید آهن آلات را برای شما فراهم می‌آورد. با خرید انواع سیم مفتول از فولادسل می‌توانید از مزایای زیر بهره‌مند شوید:

  • مشاوره تخصصی رایگان
  • کنترل کیفیت QC
  • گواهی محصول
  • ارائه نمونه محصول
  • ارائه فاکتور رسمی
  • فروش اقساطی آهن آلات با lc و سایر روشهای اعتباری
  • ارسال مطمئن با پتروبار

  فولادسل بر این تلاش است تا علاوه بر مشاوره تخصصی رایگان و همراهی با مشتریان، مناسب‌ترین قیمت مفتول امروز را به مشتریان عرضه نماید. همچنین در کنار واحد کنترل کیفیت محصول، امکان ارائه نمونه و گواهینامه محصول فراهم است. برای کسب اطلاعات بیشتر، دریافت مشاوره و راهنمای خرید سیم مفتول از طریق شماره تلفن 02174486 یا تکمیل فرم استعلام قیمت با مشاورین و کارشناسان فولادسل در ارتباط باشید.

  نمایش بیشتر
  سوالات متداول
  آیا امکان خرید اعتباری سیم مفتول وجود دارد؟
  فولادسل با ایجاد امکان خرید مقاطع فولادی با استفاده از اعتبار اسنادی (LC) سهولت خرید و پرداخت سفارشات شما را فراهم آورده است. با استفاده از این روش شما می‌توانید هزینه سفارش خود را در طی 6 ماه پرداخت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص خرید اقساطی و اعتباری ورق و مقاطع فولادی، با کارشناسان فولادسل در تماس باشید.
  انواع کاربرد سیم مفتول چیست؟
  از سیم‌های مفتول در صنایع مختلف و تولید محصولات گوناگون استفاده می‌شود. از جمله کاربردهای سیم مفتول می‌توان به صنایع ساختمانی، کشاورزی، هنری، بهداشتی و مهمتر از همه صنایع تولید کننده سایر محصولات مفتولی اشاره داشت.
  چه عواملی در افزایش قیمت سیم مفتول تاثیر گذار هستند؟
  از اصلی‌ترین عوامل موثر در قیمت این فراورده فولادی، ضخامت، وزن، استاندارد و ابعاد انواع مفتول هستند. با این حال، مواردی نظیر نرخ ارز، نوسانات بازار آهن آلات و میزان عرضه و تقاضای بازار از دیگر عوامل تاثیر گذار در قیمت مفتول به شمار می‌روند.
  نظر شما

  نظرات
  نظرات منتشر شده 12
  1. میعاد
   ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ / ۱۷:۲۴

   رول مفتول چند کیلویی هستن؟ موجودی رو از کجا میتونم چک کنم؟

   1. فولادسل
    ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۴:۳۸

    دوست عزیز، وزن رول سیم مفتول بر اساس ضخامت آ« متفاوت است ولی بطور کلی بین 20 تا 30 کیلوگرم می‌باشد. شما با چک کردن همین صفحه \"قیمت سیم مفتول\" و مشاهده قیمتهای مندرج در داخل جداول و یا تماس با کارشناسان فولادسل می‌توانید از مقدار موجودی سیم مفتول آگاه شوید.

  2. احتشامی
   ۹ آبان ۱۴۰۲ / ۱۷:۱۷

   سلام برای دریافت لیست قیمت سیم مفتول به صورت روزانه سیستم ایمیل دارید که بتونم ثبت نام کنم؟

   1. فولادسل
    ۱۰ آبان ۱۴۰۲ / ۱۰:۱۶

    سلام جناب احتشامی. سیستم ارسال قیمت روزانه بصورت ایمیل در دست اجرا است. ولی تا آن زمان می‌توانید عضو کانال تلگرام فولادسل شوید در آنجا قیمت سیم مفتول همچون سایر مقاطع فولادی بصورت روزانه قرار داده می‌شود.

  3. غلامی
   ۲۱ آبان ۱۴۰۲ / ۱۲:۴۶

   سلام قیمت سیم مفتول آپدیته؟

   1. فولادسل
    ۲۲ آبان ۱۴۰۲ / ۱۱:۳۳

    سلام کاریر گرامی، حدود ساعت 11 که قیمت سیم مفتول مشخص شود، این صفحه بروزرسانی می‌شود.

  4. شریفیان
   ۳۰ آبان ۱۴۰۲ / ۲۰:۴۶

   سلام وقت بخیر سیم مفتول هر روز هفته موجوده؟

   1. فولادسل
    ۱ آذر ۱۴۰۲ / ۱۳:۴۷

    سلام روزتون بخیر، بله انواع سیم مفتول در تمامی روزهای هفته موجود و قابل سفارش هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر از موجودی و قیمت سیم مفتول مورد نیاز خودتون از طریق شماره تلفن 02174486 با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.

  5. محمود رحمانی
   ۱۱ آذر ۱۴۰۲ / ۱۷:۰۵

   واسه دستگاه برش یونولیت از کدوم سیم مفتول فولادی میشه استفاده کرد؟

   1. فولادسل
    ۲۲ آذر ۱۴۰۲ / ۱۰:۰۹

    سلام جناب رضایی، از همه انواع سیم مفتول برای این کار می‌توان استفاده کرد ولی نوع مس وار که رسانای برق بهتری است و سریعتر گرم می شود، برای دستگاه برش یونولیت مناسب ترین گزینه است.

  6. علی کارخانه
   ۱۴ آذر ۱۴۰۲ / ۱۰:۱۵

   سلام حداقل ضخامت سیم مفتول چقدره؟

   1. فولادسل
    ۱۸ آذر ۱۴۰۲ / ۱۴:۰۸

    سلام، کمترین ضخامت سیم مفتول موجود در بازار 0.5 میل است.