قیمت سیم مفتول

دسته بندی محصولات

قیمت سیم مفتول

عناوین اصلی صفحه

  علیرضا دوستی
  علی سنگنیان
  علیرضا حقوقی
  سودابه قرگز
  محسن صحرانورد
  اکرم سمیعی
  نادیا هاشمی
  الهه دوستی
  مهدیه هراتی
  معصومه رضوانی
  عاطفه متین

  قیمت سیم مفتول سیاه

  نام محصول ضخامتگریدواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  سیم مفتولی سیاه 1.5 آرماتوربندی 1.5آرماتوربندیکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  سیم مفتولی سیاه 2.5 قالب بندی 2.5قالب بندیکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  سیم مفتولی سیاه 3 فابریک 3فابریککیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  سیم مفتولی سیاه 4 فابریک 4فابریککیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  نام محصول ضخامتگریدواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  سیم مفتولی گالوانیزه 0.9-0.7 0.7-0.9گالوانیزهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  سیم مفتولی گالوانیزه 1 1گالوانیزهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  سیم مفتولی گالوانیزه 1.2 رابیتس بندی 1.2رابیتس بندیکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  سیم مفتولی گالوانیزه 1.5 1.5گالوانیزهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  سیم مفتولی گالوانیزه 2 2گالوانیزهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  سیم مفتولی گالوانیزه 3.5-2.2 2.2-3.5گالوانیزهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  سیم مفتولی گالوانیزه 4 4گالوانیزهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید

  نظر شما

  مراحل سفارش محصول

  • افزودن به سبد خرید
   1
  • ورود به حساب کاربری
   2
  • بررسی کارشناس فروش
   3
  • تحویل پیش فاکتور
   4
  • کنترل کیفیت
   5
  • ارسال سفارش
   6

  قیمت ورق های فولادی