بنر دعوت به نمایشگاه متافو
قیمت لوله درزدار

عناوین اصلی صفحه

  علیرضا دوستی
  علی سنگنیان
  علیرضا حقوقی
  سودابه قرگز
  محسن صحرانورد
  اکرم سمیعی
  نادیا هاشمی
  الهه دوستی
  مهدیه هراتی
  معصومه رضوانی
  حسین حیدری راد

  فیلتر محصولات

  محاسبه وزن لوله درزدار

  قیمت لوله درزدار

  نام محصول استانداردضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت خرید
  لوله اسپیرال 28 اینچ ضخامت 10… st371028شاخهکیلوگرمکارخانه 24,771
  لوله اسپیرال 36 اینچ ضخامت 10… st371036شاخهکیلوگرمکارخانه 25,688
  لوله اسپیرال 48 اینچ ضخامت 12… st371248شاخهکیلوگرمکارخانه 23,853
  لوله اسپیرال 56 اینچ ضخامت 12… st371256شاخهکیلوگرمکارخانه 23,853
  لوله اسپیرال 64 اینچ ضخامت 15… st371564شاخهکیلوگرمکارخانه 23,853
  لوله تست آب ½ اینچ ضخامت… st372½شاخهکیلوگرمکارخانه 316,514
  لوله تست آب ¾ اینچ ضخامت… st372¾شاخهکیلوگرمکارخانه 22,477
  لوله تست آب 1 اینچ ضخامت… st372.51شاخهکیلوگرمکارخانه 431,193
  لوله تست آب ¼ 1 اینچ… st372.5¼ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 22,294
  لوله تست آب ½ 1 اینچ… st372.5½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 550,459
  لوله تست آب 2 اینچ ضخامت… st372.52شاخهکیلوگرمکارخانه 660,550
  لوله تست آب ½ 2 اینچ… st372.5½ 2شاخهکیلوگرمکارخانه 22,294
  لوله تست آب 3 اینچ ضخامت… st372.53شاخهکیلوگرمکارخانه 963,303
  لوله تست آب 4 اینچ ضخامت… st372.54شاخهکیلوگرمکارخانه 1,146,789
  لوله تست آب 5 اینچ ضخامت… st3735شاخهکیلوگرمکارخانه 1,697,248
  لوله تست آب 6 اینچ ضخامت… st3736شاخهکیلوگرمکارخانه 1,926,606
  لوله جدار چاهی 8 اینچ ضخامت… st3738شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  لوله جدار چاهی 10 اینچ ضخامت… st37410شاخهکیلوگرمکارخانه 22,725
  لوله جدار چاهی 12 اینچ ضخامت… st37412شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  لوله جدار چاهی 14 اینچ ضخامت… st37414شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
  لوله جدار چاهی 8 اینچ ضخامت… st3748شاخهکیلوگرمکارخانه 23,394
  لوله جدار چاهی 10 اینچ ضخامت… st37510شاخهکیلوگرمکارخانه 23,394
  لوله جدار چاهی 12 اینچ ضخامت… st37512شاخهکیلوگرمکارخانه 23,394
  لوله جدار چاهی 14 اینچ ضخامت… st37514شاخهکیلوگرمکارخانه 23,394
  لوله داربست اصفهان 14 کیلویی ضخامت… st372½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 18,440
  لوله داربست اصفهان 17.5 کیلویی ضخامت… st372.5½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 18,440
  لوله داربستی اصفهان 21 کیلویی ضخامت… st373½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 18,440
  لوله داربست جهان 14 کیلویی ضخامت… st372½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 18,807
  لوله داربست جهان 17.5 کیلویی ضخامت… st372.5½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 18,807
  لوله داربستی جهان 21 کیلویی ضخامت… st373½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 18,807
  لوله درزدار صنعتی ½ اینچ ضخامت… st372½شاخهکیلوگرمکارخانه 139,450
  لوله درزدار صنعتی ¾ اینچ ضخامت… st372¾شاخهکیلوگرمکارخانه 177,064
  لوله درزدار صنعتی 1 اینچ ضخامت… st3721شاخهکیلوگرمکارخانه 211,009
  لوله درزدار صنعتی ¼ 1 اینچ… st372¼ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 286,239
  لوله درزدار صنعتی ½ 1 اینچ… st372½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 321,101
  لوله درزدار صنعتی 2 اینچ ضخامت… st3722شاخهکیلوگرمکارخانه 408,257
  لوله درزدار صنعتی ½ 2 اینچ… st372½ 2شاخهکیلوگرمکارخانه 522,936
  لوله درزدار صنعتی 3 اینچ ضخامت… st3723شاخهکیلوگرمکارخانه 605,505
  لوله درزدار صنعتی 4 اینچ ضخامت… st3724شاخهکیلوگرمکارخانه 788,991

  نظر شما

  مراحل سفارش محصول

  • افزودن به سبد خرید
   1
  • ورود به حساب کاربری
   2
  • بررسی کارشناس فروش
   3
  • تحویل پیش فاکتور
   4
  • کنترل کیفیت
   5
  • ارسال سفارش
   6

  قیمت ورق های فولادی