فیلتر محصولات
آوا شامی پاک
علیرضا دوستی
علی سنگنیان
عاطفه متین
زهرا بیگلری
علیرضا حقوقی
سعید ایلخانی
اکرم سمیعی
الهه دوستی
محسن صحرانورد
نادیا هاشمی
مسعود دادور
امیر افراز سورانی
سودابه قرگز
محمدجواد نظری
محمد علی کارگر
سمیرا حبیب نژاد
مسعود شاه حسینی
محاسبه وزن لوله مانیسمان

قیمت لوله مانیسمان رده 20

قیمت روز لوله مانیسمان رده 20

نام محصول استانداردضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20

A53/A106-GrB2.5½شاخهکیلوگرمکارخانه 412,840

لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20

A53/A106-GrB2.5¾شاخهکیلوگرمکارخانه 477,060

لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20

A53/A106-GrB2.61شاخهکیلوگرمکارخانه 733,940

لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده…

A53/A106-GrB2.7¼ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 1,146,790

لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده…

A53/A106-GrB2.8½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 1,238,530

لوله مانیسمان 2 اینچ رده 20

A53/A106-GrB2.82شاخهکیلوگرمکارخانه 1,651,380

لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده…

A53/A106-GrB3.2½ 2شاخهکیلوگرمکارخانه 1,926,610

لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20

A53/A106-GrB3.53شاخهکیلوگرمکارخانه 2,935,780

لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20

A53/A106-GrB44شاخهکیلوگرمکارخانه 3,577,980

لوله مانیسمان 5 اینچ رده 20

A53/A106-GrB4.55شاخهکیلوگرمکارخانه 5,871,560

لوله مانیسمان 6 اینچ رده 20

A53/A106-GrB56شاخهکیلوگرمکارخانه 6,330,280

لوله مانیسمان 8 اینچ رده 20

A53/A106-GrB6.358شاخهکیلوگرمکارخانه 11,467,890
مزیت های خرید از فولادسل
نظر شما

مراحل سفارش محصول
 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6