فیلتر محصولات
آوا شامی پاک
علیرضا دوستی
علی سنگنیان
عاطفه متین
زهرا بیگلری
علیرضا حقوقی
سعید ایلخانی
اکرم سمیعی
الهه دوستی
محسن صحرانورد
نادیا هاشمی
مسعود دادور
امیر افراز سورانی
سودابه قرگز
محمدجواد نظری
محمد علی کارگر
سمیرا حبیب نژاد
مسعود شاه حسینی
محاسبه وزن لوله مانیسمان

قیمت لوله مانیسمان رده 40

قیمت روز لوله مانیسمان رده 40

نام محصول استانداردضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40

A53/A106-GrB2.77½شاخهکیلوگرمکارخانه 422,020

لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40

A53/A106-GrB3.381شاخهکیلوگرمکارخانه 825,690

لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده…

A53/A106-GrB3.56¼ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 1,330,280

لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده…

A53/A106-GrB3.68½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 1,330,280

لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40

A53/A106-GrB3.912شاخهکیلوگرمکارخانه 1,743,120

لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده…

A53/A106-GrB5.16½ 2شاخهکیلوگرمکارخانه 2,706,420

لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40

A53/A106-GrB5.493شاخهکیلوگرمکارخانه 3,532,110

لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40

A53/A106-GrB6.024شاخهکیلوگرمکارخانه 5,137,610

لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40

A53/A106-GrB7.116شاخهکیلوگرمکارخانه 9,633,030

لوله مانیسمان 8 اینچ رده 40

A53/A106-GrB8.188شاخهکیلوگرمکارخانه 15,000,000

لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40

A53/A106-GrB9.2710شاخهکیلوگرمکارخانه 18,256,880

لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40

A53/A106-GrB10.3112شاخهکیلوگرمکارخانه 23,577,980

لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40

A53/A106-GrB2.5¾شاخهکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
مزیت های خرید از فولادسل
نظر شما

مراحل سفارش محصول
 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6