فیلتر محصولات
آوا شامی پاک
علیرضا دوستی
علی سنگنیان
عاطفه متین
زهرا بیگلری
علیرضا حقوقی
سعید ایلخانی
اکرم سمیعی
الهه دوستی
محسن صحرانورد
نادیا هاشمی
مسعود دادور
امیر افراز سورانی
سودابه قرگز
محمدجواد نظری
محمد علی کارگر
سمیرا حبیب نژاد
مسعود شاه حسینی
محاسبه وزن لوله مانیسمان

لوله مانیسمان رده 80

لوله مانیسمان رده 80

نام محصول استانداردضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80

A53/A106-GrB3.73½شاخهکیلوگرمکارخانه 559,630

لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80

A53/A106-GrB3.91¾شاخهکیلوگرمکارخانه 660,550

لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80

A53/A106-GrB4.451شاخهکیلوگرمکارخانه 1,284,400

لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده…

A53/A106-GrB4.85¼ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 1,834,860

لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده…

A53/A106-GrB5.08½ 1شاخهکیلوگرمکارخانه 2,293,580

لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80

A53/A106-GrB5.542شاخهکیلوگرمکارخانه 2,844,040

لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده…

A53/A106-GrB7.01½ 2شاخهکیلوگرمکارخانه 4,220,180

لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80

A53/A106-GrB7.623شاخهکیلوگرمکارخانه 6,238,530

لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80

A53/A106-GrB8.564شاخهکیلوگرمکارخانه 8,715,600

لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80

A53/A106-GrB9.535شاخهکیلوگرمکارخانه 10,550,460

لوله مانیسمان 6 اینچ رده 80

A53/A106-GrB10.976شاخهکیلوگرمکارخانه 13,486,240

لوله مانیسمان 8 اینچ رده 80

A53/A106-GrB12.78شاخهکیلوگرمکارخانه 17,064,220
مزیت های خرید از فولادسل
نظر شما

مراحل سفارش محصول
 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6