فیلتر محصولات
آوا شامی پاک
علیرضا دوستی
علی سنگنیان
عاطفه متین
زهرا بیگلری
علیرضا حقوقی
سعید ایلخانی
اکرم سمیعی
الهه دوستی
محسن صحرانورد
نادیا هاشمی
مسعود دادور
امیر افراز سورانی
سودابه قرگز
محمدجواد نظری
محمد علی کارگر
سمیرا حبیب نژاد
مسعود شاه حسینی
محاسبه وزن لوله درزدار

قیمت لوله گالوانیزه

نام محصول سایزضخامتحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر ½ اینچ

½2شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر ¾ اینچ

¾2شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 1 اینچ

12شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر ¼ 1 اینچ

¼ 12شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر ½ 1 اینچ

½ 12شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 2 اینچ

22شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر ½ 2 اینچ

½ 22شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 3 اینچ

32شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر ½ 3 اینچ

½ 32شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390
نام محصول سایزضخامتحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر ½ اینچ

½2.5شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر ¾ اینچ

¾2.5شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 1 اینچ

12.5شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر ¼ 1 اینچ

¼ 12.5شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر ½ 1 اینچ

½ 12.5شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 2 اینچ

22.5شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر ½ 2 اینچ

½ 22.5شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 3 اینچ

32.5شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر ½ 3 اینچ

½ 32.5شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 4 اینچ

42.5شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 5 اینچ

52.5شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 3

نام محصول سایزضخامتحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر ½ اینچ

½3شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر ¾ اینچ

¾3شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 1 اینچ

13شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر ¼ 1 اینچ

¼ 13شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر ½ 1 اینچ

½ 13شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 2 اینچ

23شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر ½ 2 اینچ

½ 23شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 3 اینچ

33شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر ½ 3 اینچ

½ 33شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 4 اینچ

43شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 5 اینچ

53شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه قزوین 2

نام محصول سایزضخامتحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر ½ اینچ قزوین

½2شاخهکیلوگرمکارخانه 46,610

لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر ¾ اینچ قزوین

¾2شاخهکیلوگرمکارخانه 46,610

لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 1 اینچ قزوین

12شاخهکیلوگرمکارخانه 46,610

لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر ¼ 1 اینچ قزوین

¼ 12شاخهکیلوگرمکارخانه 46,610

لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر ½ 1 اینچ قزوین

½ 12شاخهکیلوگرمکارخانه 46,610

لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 2 اینچ قزوین

22شاخهکیلوگرمکارخانه 46,610

لوله گالوانیزه قزوین 2.5

نام محصول سایزضخامتحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر ½ اینچ قزوین

½2.5شاخهکیلوگرمکارخانه 46,150

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر ¾ اینچ قزوین

¾2.5شاخهکیلوگرمکارخانه 46,150

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 1 اینچ قزوین

12.5شاخهکیلوگرمکارخانه 46,150

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر ¼ 1 اینچ قزوین

¼ 12.5شاخهکیلوگرمکارخانه 46,150

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر ½ 1 اینچ قزوین

½ 12.5شاخهکیلوگرمکارخانه 46,150

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 2 اینچ قزوین

22.5شاخهکیلوگرمکارخانه 46,150
مزیت های خرید از فولادسل
نظر شما

مراحل سفارش محصول
 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6