فیلتر محصولات
آوا شامی پاک
علیرضا دوستی
علی سنگنیان
عاطفه متین
زهرا بیگلری
علیرضا حقوقی
سعید ایلخانی
اکرم سمیعی
الهه دوستی
محسن صحرانورد
نادیا هاشمی
مسعود دادور
امیر افراز سورانی
سودابه قرگز
محمدجواد نظری
محمد علی کارگر
سمیرا حبیب نژاد
مسعود شاه حسینی
محاسبه وزن لوله درزدار

لوله گالوانیزه ضخامت 3

لوله گالوانیزه ضخامت 3

نام محصول سایزضخامتحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت

لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر…

½3شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر…

¾3شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر…

13شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر…

¼ 13شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر…

½ 13شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر…

23شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر…

½ 23شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر…

33شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر…

½ 33شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر…

43شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390

لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر…

53شاخهکیلوگرمکارخانه 52,390
مزیت های خرید از فولادسل
نظر شما

مراحل سفارش محصول
 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6