Print Friendly, PDF & Email

قیمت میلگرد

لیست قیمت میلگرد / قیمت روز میلگرد را از ما بخواهید. فولادسل ، مرکز پخش و واردات

بدلیل نوسانات قیمت ، در ساعات روزجهت خرید و ارائه نازلترین قیمت کالای درخواستی با ما تماس بگیرید.  تلفن :  22878779021

آرماتور یا میلگرد چیست ؟
میلگرد یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن (بتن) مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم می‌باشد. البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ‌های  I شکل، ناودانی و یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.

خصوصیات فیزیکی
فولاد دارای ضریب انبساط حرارتی تقریبا برابر با بتن مدرن  است. اگر این نباشد، این موجب مسائلی خواهد شد که از طریق آن تنش‌های طولی بیشتر و عمودی در دماهای مختلف از دمای تنظیم می‌باشد. اگر چه میلگرد دارای دنده‌هایی است که به طور مکانیکی به بتن وصل می‌باشد، این هنوز هم می‌تواند از بتن تحت تنش‌های بالا کشیده شود، یک رویدادی که اغلب به همراه سقوط بزرگ مقیاس سازه است. برای جلوگیری از چنین شکستی، میلگرد یا عمیقا به اعضای سازه‌ی مجاور تعبیه شده است (۶۰-۴۰ برابر ) و یا خم شده یا قلاب شده در انتها برای قفل کردن آن اطراف بتن و سیم های دیگر. این روش در ابتدا اصطکاک را برای قفل میله در مکان افزایش می‌دهد برای در جا نگه داشتن آن، در حالی‌که دومی از مقاومت فشاری بالای بتن استفاده می‌کند.

میلگرد معمول از فولاد آبدیده‌ی ناتمام ساخته شده است که به زنگ زدن حساس می‌باشد. به طور معمول پوشش بتن یک مقدار pH بالاتر از ۱۲ برای اجتناب از واکنش خوردگی فراهم می‌کند. پوشش بتنی بسیار کم می‌تواند این محافظ را از طریق عمل آمیختن از سطح و نفوذ نمک به خطر بیندازد. پوشش بتنی خیلی زیاد می‌تواند موجب شکاف بزرگتر شود ضخامت‌هایی که شامل محافظ محلی نیز می‌باشد. همچنان که پوسیدگی طول می‌کشد حجم بیشتری نسبت به فولادی که از آن تشکیل شده بود، این موجب می‌شود فشار داخلی در بتن اطراف آن منجر به ترک خوردگی، پوسته پوسته شدن و در نهایت شکست ساختاری می‌شود. این پدیده به عنوان سرقت اکسید شناخته شده است.

لیست قیمت میلگرد :   چهارشنبه – ۲۹ آذر ۱۳۹۶


ردیف عنوان کارخانه وزن تعداد ستون شهر قیمت
1 رابیتس 400 گرمی سیزده ستون تهران بنگاه تهران

تهران

400

سیزده

بنگاه تهران

0

2 رابیتس 400گرمی نه ستون تهران بنگاه تهران

تهران

400

نه

بنگاه تهران

0

3 رابیتس 400گرمی سیزده ستون تهران بنگاه تهران

تهران

600

سیزده

بنگاه تهران

0

4 رابیتس 450 گرمی نه ستون تهران بنگاه تهران

تهران

450

سیزده

بنگاه تهران

0

5 رابیتس 500 گرمی یازده ستون تهران بنگاه تهران

تهران

500

سیزده

بنگاه تهران

0

6 رابیتس 520 گرمی سیزده ستون تهران بنگاه تهران

تهران

520

سیزده

بنگاه تهران

0

7 رابیتس 560 گرمی سیزده ستون تهران بنگاه تهران

تهران

560

سیزده

بنگاه تهران

0

8 رابیتس 590 گرمی سیزده ستون تهران بنگاه تهران

تهران

590

سیزده

بنگاه تهران

0

9 رابیتس 700 گرمی سیزده ستون تهران بنگاه تهران

تهران

700

سیزده

بنگاه تهران

0

10 رابیتس 710 گرمی سیزده ستون تهران بنگاه تهران

تهران

710

سیزده

بنگاه تهران

0

11 رابیتس 770 گرمی سیزده ستون تهران بنگاه تهران

تهران

770

سیزده

بنگاه تهران

0

12 رابیتس 820 گرمی سیزده ستون تهران بنگاه تهران

تهران

820

سیزده

بنگاه تهران

0

13 رابیتس 850 گرمی سیزده ستون تهران بنگاه تهران

تهران

850

سیزده

بنگاه تهران

0

14 رابیتس 860گرمی سیزده ستون تهران بنگاه تهران

تهران

860

سیزده

بنگاه تهران

0

15 رابیتس 900 گرمی سیزده ستون تهران بنگاه تهران

تهران

900

سیزده

بنگاه تهران

0

16 سیم آرماتور 1/5 تهران کششی کلاف کوچک بنگاه تهران

تهران

1.5

بنگاه تهران

0

17 سیم آرماتور 2/5 تهران کششی کلاف کوچک بنگاه تهران

تهران

2.5

بنگاه تهران

0

18 میلگرد 10 استیل فولاد خراسان گرید A3 بنگاه تهران

فولاد خراسان

10

A3

بنگاه تهران

0

19 میلگرد 10 استیل فولاد خراسان گرید A3 کارخانه

فولاد خراسان

10

A3

کارخانه

0

20 میلگرد 10 استیل فولاد قزوین گرید A3 بنگاه تهران

فولاد قزوین

10

A3

بنگاه تهران

0

21 میلگرد 10 استیل فولاد قزوین گرید A3 بنگاه تهران

فولاد قزوین

10

A3

بنگاه تهران

0

22 میلگرد 10 استیل فولاد قزوین گرید A3 کارخانه

فولاد قزوین

10

A3

کارخانه

0

23 میلگرد 10 استیل فولاد کاشان گرید A3 کارخانه

فولاد کاشان

10

A3

کارخانه

0

24 میلگرد 10 ساده فولاد خراسان گرید A3 تهران

فولاد خراسان

10

A3

بنگاه تهران

0

25 میلگرد 10 ساده فولاد خراسان گرید A3 کارخانه

فولاد خراسان

10

A3

کارخانه

0

26 میلگرد 10 ساده فولاد قزوین گرید A3 تهران

فولاد قزوین

10

A3

بنگاه تهران

0

27 میلگرد 10 ساده فولاد قزوین گرید A3 تهران

فولاد قزوین

10

A3

بنگاه تهران

0

28 میلگرد 10 ساده فولاد قزوین گرید A3 کارخانه

فولاد قزوین

10

A3

کارخانه

0

29 میلگرد 10 ساده فولاد کاشان گرید A3 کارخانه

فولاد کاشان

10

A3

کارخانه

0

30 میلگرد 12 استیل ذوب آهن گرید A3 بنگاه تهران

ذوب آهن

12

A3

بنگاه تهران

0

31 میلگرد 12 استیل ذوب آهن گرید A3 کارخانه

ذوب آهن

12

A3

کارخانه

0

32 میلگرد 12 استیل فولاد خراسان گرید A3 بنگاه تهران

فولاد خراسان

12

A3

بنگاه تهران

0

33 میلگرد 12 استیل فولاد خراسان گرید A3 کارخانه

فولاد خراسان

12

A3

کارخانه

0

34 میلگرد 12 استیل فولاد قزوین گرید A3 بنگاه تهران

فولاد قزوین

12

A3

بنگاه تهران

0

35 میلگرد 12 استیل فولاد قزوین گرید A3 کارخانه

فولاد قزوین

12

A3

کارخانه

0

36 میلگرد 12 استیل فولاد کاشان گرید A3 بنگاه تهران

فولاد کاشان

12

A3

بنگاه تهران

0

37 میلگرد 12 ساده ذوب آهن گرید A3 تهران

ذوب آهن

12

A3

بنگاه تهران

0

38 میلگرد 12 ساده ذوب آهن گرید A3 کارخانه

ذوب آهن

12

A3

کارخانه

0

39 میلگرد 12 ساده فولاد خراسان گرید A3 تهران

فولاد خراسان

12

A3

بنگاه تهران

0

40 میلگرد 12 ساده فولاد خراسان گرید A3 کارخانه

فولاد خراسان

12

A3

کارخانه

0

41 میلگرد 12 ساده فولاد قزوین گرید A3 تهران

فولاد قزوین

12

A3

بنگاه تهران

0

42 میلگرد 12 ساده فولاد قزوین گرید A3 کارخانه

فولاد قزوین

12

A3

کارخانه

0

43 میلگرد 12 ساده فولاد کاشان گرید A3 تهران

فولاد کاشان

12

A3

بنگاه تهران

0

44 میلگرد 14 استیل ذوب آهن گرید A3 بنگاه تهران

ذوب آهن

14

A3

بنگاه تهران

0

45 میلگرد 14 استیل فولاد کاشان گرید A3 بنگاه تهران

فولاد کاشان

14

A3

بنگاه تهران

0

46 میلگرد 14 استیل ذوب آهن گرید A3 کارخانه

ذوب آهن

14

A3

کارخانه

0

47 میلگرد 14 استیل فولاد اهواز گرید A3 بنگاه تهران

فولاد اهواز

14

A3

بنگاه تهران

0

48 میلگرد 14 استیل فولاد اهواز گرید A3 کارخانه

فولاد اهواز

14

A3

کارخانه

0

49 میلگرد 14 استیل فولاد خراسان A3 بنگاه تهران

فولاد خراسان

14

A3

بنگاه تهران

0

50 میلگرد 14 استیل فولاد خراسان گرید A3 کارخانه

فولاد خراسان

14

A3

کارخانه

0

51 میلگرد 14 استیل فولاد قزوین گرید A3 بنگاه تهران

فولاد قزوین

14

A3

بنگاه تهران

0

52 میلگرد 14 استیل فولاد قزوین گرید A3 کارخانه

فولاد قزوین

14

A3

کارخانه

0

53 میلگرد 14 استیل فولاد کاشان گرید A3 کارخانه

فولاد کاشان

14

A3

کارخانه

0

54 میلگرد 14 ساده ذوب آهن گرید A3 تهران

ذوب آهن

14

A3

بنگاه تهران

0

55 میلگرد 14 ساده فولاد کاشان گرید A3 تهران

فولاد کاشان

14

A3

بنگاه تهران

0

56 میلگرد 14 ساده ذوب آهن گرید A3 کارخانه

ذوب آهن

14

A3

کارخانه

0

57 میلگرد 14 ساده فولاد اهواز گرید A3 تهران

فولاد اهواز

14

A3

بنگاه تهران

0

58 میلگرد 14 ساده فولاد اهواز گرید A3 کارخانه

فولاد اهواز

14

A3

کارخانه

0

59 میلگرد 14 ساده فولاد خراسان گرید A3 تهران

فولاد خراسان

14

A3

بنگاه تهران

0

60 میلگرد 14 ساده فولاد خراسان گرید A3 کارخانه

فولاد خراسان

14

A3

کارخانه

0

61 میلگرد 14 ساده فولاد قزوین گرید A3 تهران

فولاد قزوین

14

A3

بنگاه تهران

0

62 میلگرد 14 ساده فولاد قزوین گرید A3 کارخانه

فولاد قزوین

14

A3

کارخانه

0

63 میلگرد 14 ساده فولاد کاشان گرید A3 کارخانه

فولاد کاشان

14

A3

کارخانه

0

64 میلگرد 16 استیل ذوب آهن گرید A3 بنگاه تهران

ذوب آهن

16

A3

بنگاه تهران

0

65 میلگرد 16 استیل ذوب آهن گرید A3 کارخانه

ذوب آهن

16

A3

کارخانه

0

66 میلگرد 16 استیل فولاد اهواز گرید A3 بنگاه تهران

فولاد اهواز

16

A3

بنگاه تهران

0

67 میلگرد 16 استیل فولاد اهواز گرید A3 کارخانه

فولاد اهواز

16

A3

کارخانه

0

68 میلگرد 16 استیل فولاد خراسان گرید A3 بنگاه تهران

فولاد خراسان

16

A3

بنگاه تهران

0

69 میلگرد 16 استیل فولاد خراسان گرید A3 کارخانه

فولاد خراسان

16

A3

کارخانه

0