Print Friendly, PDF & Email

قیمت میلگرد

لیست قیمت میلگرد / قیمت روز میلگرد را از ما بخواهید. فولادسل ، مرکز پخش و واردات

بدلیل نوسانات قیمت ، در ساعات روزجهت خرید و ارائه نازلترین قیمت کالای درخواستی با ما تماس بگیرید.  تلفن :  22878779021

آرماتور یا میلگرد چیست ؟
میلگرد یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن (بتن) مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم می‌باشد. البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ‌های  I شکل، ناودانی و یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.

خصوصیات فیزیکی
فولاد دارای ضریب انبساط حرارتی تقریبا برابر با بتن مدرن  است. اگر این نباشد، این موجب مسائلی خواهد شد که از طریق آن تنش‌های طولی بیشتر و عمودی در دماهای مختلف از دمای تنظیم می‌باشد. اگر چه میلگرد دارای دنده‌هایی است که به طور مکانیکی به بتن وصل می‌باشد، این هنوز هم می‌تواند از بتن تحت تنش‌های بالا کشیده شود، یک رویدادی که اغلب به همراه سقوط بزرگ مقیاس سازه است. برای جلوگیری از چنین شکستی، میلگرد یا عمیقا به اعضای سازه‌ی مجاور تعبیه شده است (۶۰-۴۰ برابر ) و یا خم شده یا قلاب شده در انتها برای قفل کردن آن اطراف بتن و سیم های دیگر. این روش در ابتدا اصطکاک را برای قفل میله در مکان افزایش می‌دهد برای در جا نگه داشتن آن، در حالی‌که دومی از مقاومت فشاری بالای بتن استفاده می‌کند.

میلگرد معمول از فولاد آبدیده‌ی ناتمام ساخته شده است که به زنگ زدن حساس می‌باشد. به طور معمول پوشش بتن یک مقدار pH بالاتر از ۱۲ برای اجتناب از واکنش خوردگی فراهم می‌کند. پوشش بتنی بسیار کم می‌تواند این محافظ را از طریق عمل آمیختن از سطح و نفوذ نمک به خطر بیندازد. پوشش بتنی خیلی زیاد می‌تواند موجب شکاف بزرگتر شود ضخامت‌هایی که شامل محافظ محلی نیز می‌باشد. همچنان که پوسیدگی طول می‌کشد حجم بیشتری نسبت به فولادی که از آن تشکیل شده بود، این موجب می‌شود فشار داخلی در بتن اطراف آن منجر به ترک خوردگی، پوسته پوسته شدن و در نهایت شکست ساختاری می‌شود. این پدیده به عنوان سرقت اکسید شناخته شده است.

لیست قیمت میلگرد :    شنبه – ۱ مهر ۱۳۹۶

عضویت در کانال تلگرام فولادسل :   https://t.me/fooladsell

ردیفعنوانکارخانهوزنتعداد ستونشهرقیمت
1رابیتس 400 گرمی سیزده ستون تهران بنگاه تهران

تهران

400

سیزده

بنگاه تهران

0

2رابیتس 400گرمی نه ستون تهران بنگاه تهران

تهران

400

نه

بنگاه تهران

0

3رابیتس 400گرمی سیزده ستون تهران بنگاه تهران

تهران

600

سیزده

بنگاه تهران

0

4رابیتس 450 گرمی نه ستون تهران بنگاه تهران

تهران

450

سیزده

بنگاه تهران

0

5رابیتس 500 گرمی یازده ستون تهران بنگاه تهران

تهران

500

سیزده

بنگاه تهران

0

6رابیتس 520 گرمی سیزده ستون تهران بنگاه تهران

تهران

520

سیزده

بنگاه تهران

0

7رابیتس 560 گرمی سیزده ستون تهران بنگاه تهران

تهران

560

سیزده

بنگاه تهران

0

8رابیتس 590 گرمی سیزده ستون تهران بنگاه تهران

تهران

590

سیزده

بنگاه تهران

0

9رابیتس 700 گرمی سیزده ستون تهران بنگاه تهران

تهران

700

سیزده

بنگاه تهران

0

10رابیتس 710 گرمی سیزده ستون تهران بنگاه تهران

تهران

710

سیزده

بنگاه تهران

0

11رابیتس 770 گرمی سیزده ستون تهران بنگاه تهران

تهران

770

سیزده

بنگاه تهران

0

12رابیتس 820 گرمی سیزده ستون تهران بنگاه تهران

تهران

820

سیزده

بنگاه تهران

0

13رابیتس 850 گرمی سیزده ستون تهران بنگاه تهران

تهران

850

سیزده

بنگاه تهران

0

14رابیتس 860گرمی سیزده ستون تهران بنگاه تهران

تهران

860

سیزده

بنگاه تهران

0

15رابیتس 900 گرمی سیزده ستون تهران بنگاه تهران

تهران

900

سیزده

بنگاه تهران

0

16سیم آرماتور 1/5 تهران کششی کلاف کوچک بنگاه تهران

تهران

1.5

بنگاه تهران

0

17سیم آرماتور 2/5 تهران کششی کلاف کوچک بنگاه تهران

تهران

2.5

بنگاه تهران

0

18میلگرد 10 استیل فولاد خراسان گرید A3 بنگاه تهران

فولاد خراسان

10

A3

بنگاه تهران

0

19میلگرد 10 استیل فولاد خراسان گرید A3 کارخانه

فولاد خراسان

10

A3

کارخانه

0

20میلگرد 10 استیل فولاد قزوین گرید A3 بنگاه تهران

فولاد قزوین

10

A3

بنگاه تهران

0

21میلگرد 10 استیل فولاد قزوین گرید A3 بنگاه تهران

فولاد قزوین

10

A3

بنگاه تهران

0

22میلگرد 10 استیل فولاد قزوین گرید A3 کارخانه

فولاد قزوین

10

A3

کارخانه

0

23میلگرد 10 استیل فولاد کاشان گرید A3 کارخانه

فولاد کاشان

10

A3

کارخانه

0

24میلگرد 10 ساده فولاد خراسان گرید A3 تهران

فولاد خراسان

10

A3

بنگاه تهران

0

25میلگرد 10 ساده فولاد خراسان گرید A3 کارخانه

فولاد خراسان

10

A3

کارخانه

0

26میلگرد 10 ساده فولاد قزوین گرید A3 تهران

فولاد قزوین

10

A3

بنگاه تهران

0

27میلگرد 10 ساده فولاد قزوین گرید A3 تهران

فولاد قزوین

10

A3

بنگاه تهران

0

28میلگرد 10 ساده فولاد قزوین گرید A3 کارخانه

فولاد قزوین

10

A3

کارخانه

0

29میلگرد 10 ساده فولاد کاشان گرید A3 کارخانه

فولاد کاشان

10

A3

کارخانه

0

30میلگرد 12 استیل ذوب آهن گرید A3 بنگاه تهران

ذوب آهن

12

A3

بنگاه تهران

0

31میلگرد 12 استیل ذوب آهن گرید A3 کارخانه

ذوب آهن

12

A3

کارخانه

0

32میلگرد 12 استیل فولاد خراسان گرید A3 بنگاه تهران

فولاد خراسان

12

A3

بنگاه تهران

0

33میلگرد 12 استیل فولاد خراسان گرید A3 کارخانه

فولاد خراسان

12

A3

کارخانه

0

34میلگرد 12 استیل فولاد قزوین گرید A3 بنگاه تهران

فولاد قزوین

12

A3

بنگاه تهران

0

35میلگرد 12 استیل فولاد قزوین گرید A3 کارخانه

فولاد قزوین

12

A3

کارخانه

0

36میلگرد 12 استیل فولاد کاشان گرید A3 بنگاه تهران

فولاد کاشان

12

A3

بنگاه تهران

0

37میلگرد 12 ساده ذوب آهن گرید A3 تهران

ذوب آهن

12

A3

بنگاه تهران

0

38میلگرد 12 ساده ذوب آهن گرید A3 کارخانه

ذوب آهن

12

A3

کارخانه

0

39میلگرد 12 ساده فولاد خراسان گرید A3 تهران

فولاد خراسان

12

A3

بنگاه تهران

0

40میلگرد 12 ساده فولاد خراسان گرید A3 کارخانه

فولاد خراسان

12

A3

کارخانه

0

41میلگرد 12 ساده فولاد قزوین گرید A3 تهران

فولاد قزوین

12

A3

بنگاه تهران

0

42میلگرد 12 ساده فولاد قزوین گرید A3 کارخانه

فولاد قزوین

12

A3

کارخانه

0

43میلگرد 12 ساده فولاد کاشان گرید A3 تهران

فولاد کاشان

12

A3

بنگاه تهران

0

44میلگرد 14 استیل ذوب آهن گرید A3 بنگاه تهران

ذوب آهن

14

A3

بنگاه تهران

0

45میلگرد 14 استیل فولاد کاشان گرید A3 بنگاه تهران

فولاد کاشان

14

A3

بنگاه تهران

0

46میلگرد 14 استیل ذوب آهن گرید A3 کارخانه

ذوب آهن

14

A3

کارخانه

0

47میلگرد 14 استیل فولاد اهواز گرید A3 بنگاه تهران

فولاد اهواز

14

A3

بنگاه تهران

0

48میلگرد 14 استیل فولاد اهواز گرید A3 کارخانه

فولاد اهواز

14

A3

کارخانه

0

49میلگرد 14 استیل فولاد خراسان A3 بنگاه تهران

فولاد خراسان

14

A3

بنگاه تهران

0

50میلگرد 14 استیل فولاد خراسان گرید A3 کارخانه

فولاد خراسان

14

A3

کارخانه

0

51میلگرد 14 استیل فولاد قزوین گرید A3 بنگاه تهران

فولاد قزوین

14

A3

بنگاه تهران

0

52میلگرد 14 استیل فولاد قزوین گرید A3 کارخانه

فولاد قزوین

14

A3

کارخانه

0

53میلگرد 14 استیل فولاد کاشان گرید A3 کارخانه

فولاد کاشان

14

A3

کارخانه

0

54میلگرد 14 ساده ذوب آهن گرید A3 تهران

ذوب آهن

14

A3

بنگاه تهران

0

55میلگرد 14 ساده فولاد کاشان گرید A3 تهران

فولاد کاشان

14

A3

بنگاه تهران

0

56میلگرد 14 ساده ذوب آهن گرید A3 کارخانه

ذوب آهن

14

A3

کارخانه

0

57میلگرد 14 ساده فولاد اهواز گرید A3 تهران

فولاد اهواز

14

A3

بنگاه تهران

0

58میلگرد 14 ساده فولاد اهواز گرید A3 کارخانه

فولاد اهواز

14

A3

کارخانه

0

59میلگرد 14 ساده فولاد خراسان گرید A3 تهران

فولاد خراسان

14

A3

بنگاه تهران

0

60میلگرد 14 ساده فولاد خراسان گرید A3 کارخانه

فولاد خراسان

14

A3

کارخانه

0

61میلگرد 14 ساده فولاد قزوین گرید A3 تهران

فولاد قزوین

14

A3

بنگاه تهران

0

62میلگرد 14 ساده فولاد قزوین گرید A3 کارخانه

فولاد قزوین

14

A3

کارخانه

0

63میلگرد 14 ساده فولاد کاشان گرید A3 کارخانه

فولاد کاشان

14

A3

کارخانه

0

64میلگرد 16 استیل ذوب آهن گرید A3 بنگاه تهران

ذوب آهن

16

A3

بنگاه تهران

0

65میلگرد 16 استیل ذوب آهن گرید A3 کارخانه

ذوب آهن

16

A3

کارخانه

0

66میلگرد 16 استیل فولاد اهواز گرید A3 بنگاه تهران

فولاد اهواز

16

A3

بنگاه تهران

0

67میلگرد 16 استیل فولاد اهواز گرید A3 کارخانه

فولاد اهواز

16

A3

کارخانه

0

68میلگرد 16 استیل فولاد خراسان گرید A3 بنگاه تهران

فولاد خراسان

16

A3

بنگاه تهران

0

69میلگرد 16 استیل فولاد خراسان گرید A3 کارخانه

فولاد خراسان

16

A3

کارخانه

0

70میلگرد 16 استیل فولاد قزوین گرید A3 بنگاه تهران

فولاد قزوین

16

A3

بنگاه تهران

0

71میلگرد 16 استیل فولاد قزوین گرید A3 کارخانه

فولاد قزوین

16

A3

کارخانه

0

72میلگرد 16 استیل فولاد کاشان گرید A3 بنگاه تهران

فولاد کاشان

16

A3

بنگاه تهران

0

73میلگرد 16 استیل فولاد کاشان گرید A3 کارخانه

فولاد کاشان

16

A3

کارخانه

0

74میلگرد 16 ساده ذوب آهن گرید A3 تهران

ذوب آهن

16

A3

بنگاه تهران

0

75میلگرد 16 ساده ذوب آهن گرید A3 کارخانه

ذوب آهن

16

A3

کارخانه

0

76میلگرد 16 ساده فولاد اهواز گرید A3 تهران

فولاد اهواز

16

A3

بنگاه تهران

0

77میلگرد 16 ساده فولاد اهواز گرید A3 کارخانه

فولاد اهواز

16

A3

کارخانه

0

78میلگرد 16 ساده فولاد خراسان گرید A3 تهران

فولاد خراسان

16

A3

بنگاه تهران

0

79میلگرد 16 ساده فولاد خراسان گرید A3 کارخانه

فولاد خراسان

16

A3

کارخانه

0

80میلگرد 16 ساده فولاد قزوین گرید A3 تهران

فولاد قزوین

16

A3

بنگاه تهران

0

81میلگرد 16 ساده فولاد قزوین گرید A3 کارخانه

فولاد قزوین

16

A3

کارخانه

0

82میلگرد 16 ساده فولاد کاشان گرید A3 تهران

فولاد کاشان

16

A3

بنگاه تهران

0

83میلگرد 16 ساده فولاد کاشان گرید A3 کارخانه

فولاد کاشان

16

A3

کارخانه

0

84میلگرد 18 استیل ذوب آهن گرید A3 بنگاه تهران

ذوب آهن

18

A3

بنگاه تهران

0

85میلگرد 18 استیل ذوب آهن گرید A3 کارخانه

ذوب آهن

18

A3

کارخانه

0

86میلگرد 18 استیل فولاد اهواز گرید A3 بنگاه تهران

فولاد اهواز

18

A3

بنگاه تهران

0

87میلگرد 18 استیل فولاد اهواز گرید A3 کارخانه

فولاد اهواز

18

A3

کارخانه

0

88میلگرد 18 استیل فولاد خراسان گرید A3 بنگاه تهران

فولاد خراسان

18

A3

بنگاه تهران

0

89میلگرد 18 استیل فولاد خراسان گرید A3 کارخانه

فولاد خراسان

18

A3

کارخانه

0

90میلگرد 18 استیل فولاد قزوین گرید A3 بنگاه تهران

فولاد قزوین

18

A3

بنگاه تهران

0

91میلگرد 18 استیل فولاد قزوین گرید A3 کارخانه

فولاد قزوین

18

A3

کارخانه

0

92میلگرد 18 استیل فولاد کاشان گرید A3 بنگاه تهران

فولاد کاشان

18

A3

بنگاه تهران

0

93میلگرد 18 استیل فولاد کاشان گرید A3 کارخانه

فولاد کاشان

18

A3

کارخانه

0

94میلگرد 18 ساده ذوب آهن گرید A3 تهران

ذوب آهن

18

A3

بنگاه تهران

0

95میلگرد 18 ساده ذوب آهن گرید A3 کارخانه

ذوب آهن

18

A3

کارخانه

0

96میلگرد 18 ساده فولاد اهواز گرید A3 تهران

فولاد اهواز

18

A3

بنگاه تهران

0

97میلگرد 18 ساده فولاد اهواز گرید A3 کارخانه

فولاد اهواز

18

A3

کارخانه

0

98میلگرد 18 ساده فولاد خراسان گرید A3 تهران

فولاد خراسان

18

A3

بنگاه تهران

0

99میلگرد 18 ساده فولاد خراسان گرید A3 کارخانه

فولاد خراسان

18

A3

کارخانه

0

100میلگرد 18 ساده فولاد قزوین گرید A3 تهران

فولاد قزوین

18

A3

بنگاه تهران

0