فیلتر محصولات
محاسبه وزن ورق
آقای امیرافراز سورانی
واحد خرید
آقای امیرافراز سورانی
داخلی
108
021-74486
آقای محسن صحرانورد
واحد خرید
آقای محسن صحرانورد
داخلی
108
021-74486
آقای سعید ایلخانی
واحد خرید
آقای سعید ایلخانی
داخلی
108
021-74486
آقای مجید شهشهانی
واحد فروش
آقای مجید شهشهانی
داخلی
108
021-74486
خانم شیرین ساریخانی
واحد فروش
خانم شیرین ساریخانی
داخلی
108
021-74486
آقای متین سلطانی
واحد فروش
آقای متین سلطانی
داخلی
108
021-74486
آقای پاشا عقیلی
واحد فروش
آقای پاشا عقیلی
داخلی
108
021-74486
آقای غلامحسین رجبی
واحد خرید
آقای غلامحسین رجبی
داخلی
108
021-74486
خانم نادیا هاشمی
واحد فروش
خانم نادیا هاشمی
داخلی
108
021-74486
آقای آرین کیانمرز
واحد خرید
آقای آرین کیانمرز
داخلی
108
021-74486
خانم الهه دوستی
واحد فروش
خانم الهه دوستی
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود شاه حسینی
واحد فروش
آقای مسعود شاه حسینی
داخلی
108
021-74486
خانم عاطفه متین
واحد فروش
خانم عاطفه متین
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود دادور
واحد فروش
آقای مسعود دادور
داخلی
108
021-74486

قیمت ورق st52

قیمت ورق st52 اکسین

قیمت ورق st52 اکسین

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 15 میل عرض 2000 152*6شیتکیلوگرمانبار تهران 36,636 3,664
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 20 میل عرض 2000 202*6شیتکیلوگرمانبار تهران 34,364 3,436
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 25 میل عرض 2000 252*6شیتکیلوگرمانبار تهران 34,364 3,436
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 30 میل عرض 2000 302*6شیتکیلوگرمانبار تهران 37,091 3,709
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 40 میل عرض 2000 402*6شیتکیلوگرمانبار تهران 37,545 3,755
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 50 میل عرض 2000 502*6شیتکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 8 میل عرض 2000 82*6شیتکیلوگرمانبار تهران 43,182 4,318
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 10 میل عرض 2000 102*6شیتکیلوگرمانبار تهران 37,091 3,709
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 12 میل عرض 2000 122*6شیتکیلوگرمانبار تهران 38,000 3,800
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 35 میل عرض 2000 352*6شیتکیلوگرمکارخانه 37,091 3,709
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 45 میل عرض 2000 452*6شیتکیلوگرمانبار تهران 36,182 3,618
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 60 میل عرض 2000 602*6شیتکیلوگرمانبار تهران 37,091 3,709
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 70 میل عرض 2000 702*6شیتکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 80 میل عرض 2000 802*6شیتکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 90 میل عرض 2000 902*6شیتکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 100 میل عرض 2000 1002*6شیتکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
قیمت ورق st52 فولاد مبارکه

قیمت ورق st52 فولاد مبارکه

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتابعادحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 6 میل عرض 1500 61.5*6شیتکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 8 میل عرض 1500 81.5*6شیتکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 10 میل عرض 1500 101.5*6شیتکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 12 میل عرض 1500 121.5*6شیتکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 15 میل عرض 1500 151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
قیمت ورق st52 کره

قیمت ورق st52 کره

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 8 میل عرض 2000 82*6شیتکیلوگرمانبار تهران 36,909 3,691
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 10 میل عرض 2000 102*6شیتکیلوگرمانبار تهران 36,909 3,691
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 12 میل عرض 2000 122*6شیتکیلوگرمانبار تهران 36,909 3,691
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 15 میل عرض 2000 152*6شیتکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 20 میل عرض 2000 202*6شیتکیلوگرمانبار تهران 37,818 3,782
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 25 میل عرض 2000 252*6شیتکیلوگرمانبار تهران 37,818 3,782
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 30 میل عرض 2000 302*6شیتکیلوگرمانبار تهران 31,455 3,146
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 35 میل عرض 2000 352*6شیتکیلوگرمانبار تهران 31,455 3,146
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 40 میل عرض 2000 402*6شیتکیلوگرمانبار تهران 33,727 3,373
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 45 میل عرض 2000 452*6شیتکیلوگرمانبار تهران 33,273 3,327
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 50 میل عرض 2000 502*6شیتکیلوگرمانبار تهران 33,727 3,373
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 60 میل عرض 2000 602*6شیتکیلوگرمانبار تهران 33,273 3,327
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 70 میل عرض 2000 702*6شیتکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 80 میل عرض 2000 802*6شیتکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
قیمت ورق st52 قطعات

قیمت ورق st52 قطعات

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق فابریک ST52 قطعات ضخامت 8 میل عرض 1200 81.2*6شیتکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق فابریک ST52 قطعات ضخامت 10 میل عرض 1200 101.2*6شیتکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق فابریک ST52 قطعات ضخامت 12 میل عرض 1200 121.2*6شیتکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق فابریک ST52 قطعات ضخامت 15 میل عرض 1200 151.2*6شیتکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق فابریک ST52 قطعات ضخامت 20 میل عرض 1200 201.2*6شیتکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق فابریک ST52 قطعات ضخامت 25 میل عرض 1200 251.2*6شیتکیلوگرمانبار تهران 36,909 3,691
ورق فابریک ST52 قطعات ضخامت 30 میل عرض 1200 301.2*6شیتکیلوگرمانبار تهران 36,909 3,691
قیمت ورق st52 خرم آباد

قیمت ورق st52 خرم آباد

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق فابریک ST52 خرم آباد ضخامت 15 میل عرض 1250 151.25*6شیتکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق فابریک ST52 خرم آباد ضخامت 20 میل عرض 1250 201.25*6شیتکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق فابریک ST52 خرم آباد ضخامت 25 میل عرض 1250 251.25*6شیتکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق فابریک ST52 خرم آباد ضخامت 30 میل عرض 1250 301.25*6شیتکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
مزیت های خرید از فولادسل

ورق آلیاژی St52 یکی از انواع ورق پرکاربرد در صنایع مختلف است که به دلیل ویژگی‌های برجسته‌ای که دارد، جایگاه ویژه‌ای در ساخت قطعات مهم ماشین‌آلات، تجهیزات صنعتی و ساختمان‌ها به خود اختصاص داده است. در ادامه به بررسی عوامل موثر در قیمت ورق آلیاژی St52، آشنایی با مشخصات فنی این محصول و نکات مهم در خرید آن می‌پردازیم. علاوه بر این، جدول قیمت‌های روزانه ورق St52 بر اساس انواع ضخامت در اختیار شما قرار می‌گیرد، تا بتوانید محصول مورد نظر خود را از بخش ثبت سفارش آنلاین یا تماس با شماره تلفن 02174486، خریداری کنید.

فهرست مطالب

  ورق فولادی، به عنوان یکی از مواد پرکاربرد در صنایع مختلف می‌باشد که از بیلت یا تختال به شیوه نورد گرم و سرد تولید می‌شود و در ساخت انواع مختلف مقاطق فولادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ورق‌های نورد گرم که به ورق سیاه نیز معروف هستند، که در گریدهای مختلف با میزان مقاومت گوناگون ارائه می‌شوند. یکی از انواع ورق‌های سیاه محبوب و پرکاربرد، ورق ST52 است که در این مقاله به طور جامع مورد بررسی قرار می‌گیرد. ورق ST52 با مقاومت و استحکام بسیار بالا، مورد استفاده در مصارف مختلف صنعتی و سازه‌هایی با وزن بالا قرار می‌گیرد. استحکام خمشی، مقاومت در برابر ضربه و شرایط خاصی همچون اکسیداسیون از ویژگی‌های برجسته ورق ST52 است که آن را به گزینه‌ای ایده‌آل در بسیاری از کاربردها تبدیل کرده است.

  ورق St52 چیست

  ورق St52 که آن را به عنوان ورق سیاه میشناسند، از دسته ورق های ساختمانی و ضد سایش محسوب میشود که به دلیل طیف وسیع کاربردهایی که در صنایع مادر و بالادستی دارد، به عنوان یکی از ورق های زیربنایی صنعت به شمار می آید. این ورق فولادی، با اضافه شدن عناصر سیلیسیم و منگنز نسبت به سایر ورق ها، در برابر پیچش و خمش مقاوم تر بوده و دارای خاصیت ارتجاعی و تحمل وزن می باشد. ورق St52 همچنین دارای قابلیت جوشکاری، شکل دهی و ماشین کاری می باشد. قیمت ورق St52 با توجه به استاندارد ساخت میتواند از تنوع بالا برخوردار باشد.

  ورق st52

  مشخصات فنی ورق st52

  انواع مختلف این ورق‌، عموما بر اساس استاندارد آلمانی DIN EN 10027 و با گرید St52-3N شناخته شده‌اند. در کنار گرید آلمانی عددهای یک تا سه نوشته می‌شود که بیان کننده‌ انواع ورق St52 است. این اعداد درجه کیفیت محصول را نشان می‌ دهند. در واقع هرچه عدد بزرگتر باشد، ورق از ناخالصی کمتری برخوردار است. گرید یک این ورق، جهت کاربردهای معمولی است که عموما بعد از نام فولاد، نوشته نمی‌ شود. گرید 2 جهت کاربردهای مهم‌ تر از گرید 1 است. در نهایت گرید 3 برای ورق‌ های با درجه خلوص بالا نوشته می‌شود.

  قیمت ورق St52

  به دلیل اهمیت استفاده از ورق St52 در صنعت‌های مختلف، بررسی قیمت آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در خرید این محصول، علاوه بر قیمت، کیفیت و ویژگی‌های فنی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. توصیه می‌شود که قبل از خرید، اطلاعات کاملی از مشخصات فنی و قیمت ورق St52 موجود در بازار را جمع‌آوری و مقایسه نمایید تا بهترین انتخاب را برای نیازهای خود انجام دهید.

  ورق St52 از دسته ورق های ساختمانی و ضد سایش بوده که به دلیل طیف وسیع کاربردهایی که در صنعت دارد، به عنوان یکی از ورق های زیربنایی صنعت نامیده می شود. ورق ST52 دارای خاصیت ارتجاعی و تحمل وزن می باشد. خاصیت ارتجاعی ورق آلیاژی ST52 به دلیل داشتن عنصر منگنز می باشد.

  برای خرید انواع ورق آلیاژی بر روی لینک زیر کلیک کنید
  قیمت ورق آلیاژی

  شرکت های بازرگانی مختلف فعال در حوزه فولاد، با ارائه مشاوره و راهنمای خرید، بهترین قیمت ورق فولادی St52 را برای شما فراهم میکنند. برخی از این مجموعه ها با ارائه خدمات متنوع و شرایط پرداخت اعتباری، سهولت و تجربه خرید متفاوتی برای شما رقم میزنند. در این ویدیو به نکات ویژه در رابطه با ورق آلیاژی St52 و موارد بسیار مهم در جهت خرید این محصول میپردازیم.

  عوامل موثر در قیمت ورق ST52

  ورق‌های ST52 یک نوع ورق فولادی با ویژگی‌های خاص هستند که در موارد مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند. قیمت ورق آلیاژی st52 تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد که به طور خلاصه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ضخامت، ابعاد، وزن و ویژگی‌های مکانیکی
  • حجم تقاضا و عرضه در بازار
  • نرخ ارز و نوسانات بازار آهن آلات
  • برند و  کیفیت تولید
  • حجم سفارش و شرایط پرداخت

  استفاده از عناصر متنوعی از جمله آهن، کربن، کروم، منگنز و … در ساخت ورق، مستقیما در قیمت ورق St52 تاثیرگذار خواهد بود. در نهایت، برای دستیابی به قیمت دقیق و مناسب برای ورق‌های ST52، توصیه می‌شود، پیش از خرید ورق St52 با تامین‌کنندگان معتبر و متخصص تماس بگیرید تا اطلاعات دقیق‌تری در مورد قیمت‌ها و شرایط خرید کسب کنید. 

  قیمت ورق st52

  مزایای ورق St52

  ورق ST52 با داشتن مزایا و ویژگی‌های ارزشمندی دارد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

  • استحکام بسیار بالا
  • مقاومت فوق العاده در برابر ضربه و فشار
  • استحکام خمشی و پیچشی مناسب
  • قابلیت تحمل وزن بسیار زیاد
  • کاربرد گسترده در صنایع مختلف
  • مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون و شرایط خوردگی
  • قابلیت جوشکاری و جوش‌پذیری

  این ویژگی‌ها باعث شده که ورق ST52 به یکی از گزینه‌های برتر و محبوب در صنایع مختلف تبدیل شود و در انواع سازه‌ها و ابزارهای صنعتی با استفاده از این محصول، کیفیت و عملکرد بالایی را فراهم کند.

  کاربرد ورق St52

  تناسب قیمت ورق St52 با ویژگی های ساختاری آن، کاربرد این محصول در بسیار زیاد است. ماده سیلیسیوم موجود در ترکیب شیمیایی این ورق، مقاومت به سایش را در این آن افزایش داده است، به همین علت، با خرید ورق St52 میتوانید از آن برای ساخت موارد زیر استفاده کنید:

  • ریل ها
  • جرثقیل
  • پل ها
  • شاسی ماشین آلات سنگین
  • دیواره قطعات صنعتی
  • و موارد مشابه

  قابلیت جوشکاری و شکل دهی این ورق باعث شده تا از آن در ساختمان سازی، سوله، تانکرسازی، خودروسازی، صنایع پتروشیمی و صنایع سدسازی استفاده گردد. این ورق بعد از عملیات جوشکاری و فرم دهی مقاومت قابل قبولی را در تست ها نشان می دهد. خرید ورق St52 در صنایعی که استاندارد بودن کالا، مد نظر باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است.

  کاربرد ورق st52

  انواع ورق St52

  ورق ST52 با انواع مختلفی تولید می‌شود، که هر کدام از این انواع ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. یکی از رایج‌ترین انواع ورق ST52، ورق ST52-3 است که معمولاً درصد کربن آن کمتر از 0.22 درصد و درصد منگنز آن کمتر از 1.6 درصد است. ورق کربن استیل ST52 نیز برای استفاده در ساخت مخزن و امور ساختمانی مناسب است و در ضخامت‌های مختلف تولید می‌شود. همچنین، ورق رول ST52 نیز برای کار در دمای پایین و با اشکال و اندازه‌های مختلف، قابل استفاده است و امکان جوش با سایر فولادهای قابل جوشکاری را دارد. تنوع این انواع ورق ST52، به صنایع مختلف امکان می‌دهد تا با توجه به نیازها و شرایط خاص خود، از آنها بهره ببرند و به بهترین شکل از ویژگی‌های هرکدام استفاده نمایند.

  ورق st52


  خرید ورق St52

  جهت خرید ورق ST52 با ویژگی‌ها و مشخصات دلخواه، ما به شما امکان تهیه محصولات با کیفیت و مطابق با استانداردهای بین‌المللی را فراهم می‌کنیم. فولادسل به عنوان یک تامین‌کننده مقاطع و ورق‌های فولادی، تضمین می‌کند که محصولات ارائه شده تا کیفیت و انطباق با نیازهای شما محافظت و تضمین می‌شوند. مشاوران ما با تجربه در این زمینه آماده‌اند تا به شما راهنمایی کامل و تخصصی در انتخاب مشخصات و میزان مورد نیازتان دهند. با توجه به قابلیت‌های تخصصی و تجربه تیم ما، شما می‌توانید از مشاوره رایگان ما برای خرید ورق ST52 با بهترین شرایط و قیمت مناسب بهره‌ برده و به محصولات با کیفیت و دقیق دست یابید. برای اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره، از طریق شماره تلفن 02174486 با تیم فروش ما در تماس باشید و یا به وبسایت ما مراجعه کنید. فولادسل با بیش از یک دهه فعالیت در خرید و فروش ورق ها و مقاطع فولادی و همکاری با صدها کارخانه، سازمان و شرکت معتبر، ثبت سفارش خرید با بهترین قیمت ورق St52 را با شرایط پرداخت ویژه برای مشتریان خود امکان پذیر ساخته است.

  نکات خرید ورق st52

  هنگام خرید ورق ST52، باید به چند نکته مهم توجه کرد تا از انتخاب بهتری برخوردار شوید. اولین نکته استفاده از استانداردها و مشخصات مربوط به این نوع ورق است. همچنین، مقدار استفاده شده کربن در ورق و نرمال بودن محصول نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. در صورتی که ضخامت محصول بیشتر از ۵۰ میلیمتر باشد، تست یوتی (UT) را انجام داده و محصول را از نظر ترک‌ها، حفره‌ها، ترکیدگی و تورم بررسی کنید. استفاده از این نکات در فرآیند خرید ورق ST52 به شما کمک می‌کند تا محصولی با کیفیت و مناسب برای نیازهای خود انتخاب کنید.

  کارخانه های تولیدکننده ورق

  در ایران، چند کارخانه برجسته به تولید ورق ST52 مشغول هستند، که به عنوان بزرگترین تولیدکننده‌های این نوع ورق در کشور شناخته می‌شوند. کارخانه فولاد مبارکه اصفهان از جمله این واحدهاست که ورق‌های با بالاترین کیفیت را تولید کرده و به بازار عرضه می‌کند. این کارخانه به‌طور معمول ورق‌های ST52 را در ضخامت‌ها و ابعاد متنوع تولید می‌کند و از طریق جدول قیمت‌های ارائه شده در صفحات خود، اطلاعات مربوط به قیمت ورق st52 فولاد مبارکه و مشخصات محصولات را به مشتریان ارائه می‌دهد.

  کارخانه تولید ورق st52

  همچنین، کارخانه‌های دیگری نیز مانند فولاد اکسین اهواز و فولاد کاویان اهواز به تولید ورق ST52 می‌پردازند. این کارخانه‌ها نیز به دلیل کیفیت مناسب و قابل اعتماد محصولات خود، به عنوان گزینه‌های مناسبی برای تأمین نیازهای بازار شناخته می‌شوند. هر یک از این کارخانه‌ها با ارائه ورق‌های با مشخصات و استانداردهای معتبر، به ارتقای صنعت فولاد کشور و تأمین نیازهای صنایع مختلف، به ویژه صنعت ساخت و ساز، کمک می‌کنند.

  مزایای خرید ورق St52 از فولادسل

  خرید ورق ST52 از فولادسل، برای شما مزایای منحصر به فردی به همراه خواهد داشت. از مهمترین مزایای خرید از فولادسل میتوان به موارد زیر اشاره داشت:

  • فروش اعتباری آهن آلات از طریق اعتبار اسنادی (LC)
  • مشاوره تخصصی رایگان
  • کنترل کیفیت QC
  • گواهی محصول
  • ارائه نمونه محصول
  • ارائه فاکتور رسمی
  • ارسال مطمئن با پتروبار

  ما در فولادسل با ارائه خدمات با کیفیت و محصولات منطبق با استانداردهای بین‌المللی، از تجربه خرید بهینه برای شما اطمینان حاصل می‌کنیم. همچنین، تخصص و تجربه تیم مشاوران ما، به شما کمک می‌کند تا انتخاب صحیحی برای نیازهای خود داشته باشید. با خرید از ما، شما به کیفیت، قیمت مناسب و خدمات حمل و نقل مطمئن خواهید بود.

  نمایش بیشتر
  سوالات متداول
  مشخصات و ویژگی‌های ورق ST52 چیست؟
  ورق ST52 از انواع ورق فولادی با مقاومت بالا و خواص مکانیکی عالی است. این ورق از فولاد که از ترکیبات کربنی تولید می‌شود، مقاومت بالایی در برابر فشار، کشش و خمش دارد.
  قیمت تقریبی ورق ST52 چگونه است؟
  عواملی نظیر ضخامت، ابعاد و مقدار سفارش به طور مستقیم در قیمت ورق ST52 تاثیر گذاری دارند. برای دریافت لیست قیمت، پیش از خرید ورق St52 با تیم فروش فولادسل تماس بگیرید.
  چگونه می‌توانم ورق ST52 را از فولادسل خریداری کنم؟
  خرید ورق ST52 از فولادسل بسیار آسان است. شما می‌توانید با تماس با تیم فروش ما یا ثبت سفارش خرید از طریق وبسایت، پس از دریافت مشاوره و راهنمای خرید، مشخصات مورد نیاز خود را تعیین و سفارش خرید ورق St52 را ثبت کنید.
  چه مزایایی با خرید ورق ST52 از فولادسل دارم؟
  مهم ترین مزیت خرید ورق ST52 از فولادسل، خرید اعتباری آهن آلات با استفاده از اعتبار اسنادی است. همچنین، تیم مشاوران ما آماده است تا به شما راهنمایی کاملی در مورد مشخصات و نحوه استفاده از این ورق ارائه دهند.
  نظر شما

  نظرات
  نظرات منتشر شده 3
  1. ختمی نژاد
   ۵ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۷:۳۲

   ممنون از پیگیری خوب کارشناساتون، خیلی خوب راهنمایی کردن و همه چیز رو کامل توضیح میدادن. کمک کردن با توجه به نیازم سفارشم رو ثبت کنم.

  2. ختمی نژاد
   ۵ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۷:۳۲

   ممنون از پیگیری خوب کارشناساتون، خیلی خوب راهنمایی کردن و همه چیز رو کامل توضیح میدادن. کمک کردن با توجه به نیازم سفارشم رو ثبت کنم.

  3. ختمی نژاد
   ۵ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۷:۳۲

   ممنون از پیگیری خوب کارشناساتون، خیلی خوب راهنمایی کردن و همه چیز رو کامل توضیح میدادن. کمک کردن با توجه به نیازم سفارشم رو ثبت کنم.