فیلتر محصولات
محاسبه وزن ورق
آقای محسن صحرانورد
واحد خرید
آقای محسن صحرانورد
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود شاه حسینی
واحد فروش
آقای مسعود شاه حسینی
داخلی
108
021-74486
آقای سعید ایلخانی
واحد خرید
آقای سعید ایلخانی
داخلی
108
021-74486
خانم الهه دوستی
واحد خرید
خانم الهه دوستی
داخلی
108
021-74486
آقای امیرافراز سورانی
واحد خرید
آقای امیرافراز سورانی
داخلی
108
021-74486
خانم نادیا هاشمی
واحد فروش
خانم نادیا هاشمی
داخلی
108
021-74486
آقای علیرضا دوستی
واحد فروش
آقای علیرضا دوستی
داخلی
108
021-74486
آقای علی سنگنیان
واحد فروش
آقای علی سنگنیان
داخلی
108
021-74486
آقای علیرضا حقوقی
واحد خرید
آقای علیرضا حقوقی
داخلی
108
021-74486
آقای مجید شهشهانی
واحد فروش
آقای مجید شهشهانی
داخلی
108
021-74486
خانم الهام سمیعی
واحد فروش
خانم الهام سمیعی
داخلی
108
021-74486
خانم عاطفه متین
واحد فروش
خانم عاطفه متین
داخلی
108
021-74486
خانم نیلوفر نعمتی
واحد فروش
خانم نیلوفر نعمتی
داخلی
108
021-74486
آقای محمدعلی کارگر
واحد فروش
آقای محمدعلی کارگر
داخلی
108
021-74486
خانم سودابه قرگز
واحد فروش
خانم سودابه قرگز
داخلی
108
021-74486
آقای آرین کیانمرز
واحد فروش
آقای آرین کیانمرز
داخلی
108
021-74486

قیمت ورق st52

قیمت ورق st52 اکسین

قیمت ورق st52 اکسین

بروزرسانی: 13 اسفند 1402
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 15 میل عرض 2000 152*6شیتکیلوگرمانبار تهران 35,780 3,220
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 20 میل عرض 2000 202*6شیتکیلوگرمانبار تهران 35,180 3,166
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 25 میل عرض 2000 252*6شیتکیلوگرمانبار تهران 35,400 3,186
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 30 میل عرض 2000 302*6شیتکیلوگرمانبار تهران 35,320 3,179
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 40 میل عرض 2000 402*6شیتکیلوگرمانبار تهران 35,370 3,183
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 50 میل عرض 2000 502*6شیتکیلوگرمانبار تهران 35,400 3,186
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 8 میل عرض 2000 82*6شیتکیلوگرمانبار تهران 41,740 3,757
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 10 میل عرض 2000 102*6شیتکیلوگرمانبار تهران 37,160 3,344
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 12 میل عرض 2000 122*6شیتکیلوگرمانبار تهران 35,780 3,220
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 35 میل عرض 2000 352*6شیتکیلوگرمکارخانه 33,160 2,984
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 45 میل عرض 2000 452*6شیتکیلوگرمانبار تهران 36,200 3,258
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 60 میل عرض 2000 602*6شیتکیلوگرمانبار تهران 35,400 3,186
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 70 میل عرض 2000 702*6شیتکیلوگرمانبار تهران 35,400 3,186
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 80 میل عرض 2000 802*6شیتکیلوگرمانبار تهران 35,400 3,186
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 90 میل عرض 2000 902*6شیتکیلوگرمانبار تهران 35,400 3,186
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 100 میل عرض 2000 1002*6شیتکیلوگرمانبار تهران 35,400 3,186
قیمت ورق st52 فولاد مبارکه

قیمت ورق st52 فولاد مبارکه

بروزرسانی: 13 اسفند 1402
خروجی اکسل
محصول ضخامتابعادحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 6 میل عرض 1500 61.5*6شیتکیلوگرمانبار تهران 47,610 4,285
ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 8 میل عرض 1500 81.5*6شیتکیلوگرمانبار تهران 49,450 4,451
ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 10 میل عرض 1500 101.5*6شیتکیلوگرمکارخانه 49,450 4,451
ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 12 میل عرض 1500 121.5*6شیتکیلوگرمکارخانه 48,530 4,368
ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 15 میل عرض 1500 151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهران 47,610 4,285
قیمت ورق st52 کره

قیمت ورق st52 کره

بروزرسانی: 13 اسفند 1402
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 8 میل عرض 2000 82*6شیتکیلوگرمانبار تهران 42,570 3,831
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 10 میل عرض 2000 102*6شیتکیلوگرمانبار تهران 41,190 3,707
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 12 میل عرض 2000 122*6شیتکیلوگرمانبار تهران 41,190 3,707
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 15 میل عرض 2000 152*6شیتکیلوگرمانبار تهران 40,280 3,625
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 20 میل عرض 2000 202*6شیتکیلوگرمانبار تهران 39,360 3,542
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 25 میل عرض 2000 252*6شیتکیلوگرمانبار تهران 39,360 3,542
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 30 میل عرض 2000 302*6شیتکیلوگرمانبار تهران 39,360 3,542
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 35 میل عرض 2000 352*6شیتکیلوگرمانبار تهران 39,360 3,542
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 40 میل عرض 2000 402*6شیتکیلوگرمانبار تهران 37,060 3,335
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 45 میل عرض 2000 452*6شیتکیلوگرمانبار تهران 40,730 3,666
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 50 میل عرض 2000 502*6شیتکیلوگرمانبار تهران 40,730 3,666
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 60 میل عرض 2000 602*6شیتکیلوگرمانبار تهران 40,730 3,666
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 70 میل عرض 2000 702*6شیتکیلوگرمانبار تهران 40,730 3,666
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 80 میل عرض 2000 802*6شیتکیلوگرمانبار تهران 40,730 3,666
قیمت ورق st52 قطعات

قیمت ورق st52 قطعات

بروزرسانی: 13 اسفند 1402
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق فابریک ST52 قطعات ضخامت 8 میل عرض 1200 81.2*6شیتکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق فابریک ST52 قطعات ضخامت 10 میل عرض 1200 101.2*6شیتکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق فابریک ST52 قطعات ضخامت 12 میل عرض 1200 121.2*6شیتکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق فابریک ST52 قطعات ضخامت 15 میل عرض 1200 151.2*6شیتکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق فابریک ST52 قطعات ضخامت 20 میل عرض 1200 201.2*6شیتکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق فابریک ST52 قطعات ضخامت 25 میل عرض 1200 251.2*6شیتکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق فابریک ST52 قطعات ضخامت 30 میل عرض 1200 301.2*6شیتکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
قیمت ورق st52 خرم آباد

قیمت ورق st52 خرم آباد

بروزرسانی: 13 اسفند 1402
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق فابریک ST52 خرم آباد ضخامت 15 میل عرض 1250 151.25*6شیتکیلوگرمانبار تهران 38,440 3,460
ورق فابریک ST52 خرم آباد ضخامت 20 میل عرض 1250 201.25*6شیتکیلوگرمانبار تهران 38,440 3,460
ورق فابریک ST52 خرم آباد ضخامت 25 میل عرض 1250 251.25*6شیتکیلوگرمانبار تهران 38,440 3,460
ورق فابریک ST52 خرم آباد ضخامت 30 میل عرض 1250 301.25*6شیتکیلوگرمانبار تهران 38,440 3,460
مزیت های خرید از فولادسل

ورق آلیاژی St52 یکی از انواع ورق پرکاربرد در صنایع مختلف است که به دلیل ویژگی‌های برجسته‌ای که دارد، جایگاه ویژه‌ای در ساخت قطعات مهم ماشین‌آلات، تجهیزات صنعتی و ساختمان‌ها به خود اختصاص داده است. در ادامه به بررسی عوامل موثر در قیمت ورق آلیاژی St52، آشنایی با مشخصات فنی این محصول و نکات مهم در خرید آن می‌پردازیم. علاوه بر این، جدول قیمت‌های روزانه ورق St52 بر اساس انواع ضخامت در اختیار شما قرار می‌گیرد، تا بتوانید محصول مورد نظر خود را از بخش ثبت سفارش آنلاین یا تماس با شماره تلفن 02174486، خریداری کنید.

فهرست مطالب

  قیمت ورق St52

  به دلیل اهمیت استفاده از ورق St52 در صنعت‌های مختلف، بررسی قیمت آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در خرید این محصول، علاوه بر قیمت، کیفیت و ویژگی‌های فنی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. توصیه می‌شود که قبل از خرید، اطلاعات کاملی از مشخصات فنی و قیمت ورق St52 موجود در بازار را جمع‌آوری و مقایسه نمایید تا بهترین انتخاب را برای نیازهای خود انجام دهید.

  ورق St52 از دسته ورق های ساختمانی و ضد سایش بوده که به دلیل طیف وسیع کاربردهایی که در صنعت دارد، به عنوان یکی از ورق های زیربنایی صنعت نامیده می شود. ورق ST52 دارای خاصیت ارتجاعی و تحمل وزن می باشد. خاصیت ارتجاعی ورق آلیاژی ST52 به دلیل داشتن عنصر منگنز می باشد.

  برای خرید انواع ورق آلیاژی بر روی لینک زیر کلیک کنید
  قیمت ورق آلیاژی

  شرکت های بازرگانی مختلف فعال در حوزه فولاد، با ارائه مشاوره و راهنمای خرید، بهترین قیمت ورق St52 را برای شما فراهم میکنند. برخی از این مجموعه ها با ارائه خدمات متنوع و شرایط پرداخت اعتباری، سهولت و تجربه خرید متفاوتی برای شما رقم میزنند. در این ویدیو به نکات ویژه در رابطه با ورق آلیاژی St52 و موارد بسیار مهم در جهت خرید این محصول میپردازیم.

  عوامل موثر در قیمت ورق ST52

  ورق‌های ST52 یک نوع ورق فولادی با ویژگی‌های خاص هستند که در موارد مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند. قیمت این ورق‌ها تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد که به طور خلاصه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ضخامت، ابعاد، وزن و ویژگی‌های مکانیکی
  • حجم تقاضا و عرضه در بازار
  • نرخ ارز و نوسانات بازار آهن آلات
  • برند و  کیفیت تولید
  • حجم سفارش و شرایط پرداخت

  استفاده از عناصر متنوعی از جمله آهن، کربن، کروم، منگنز و … در ساخت ورق، مستقیما در قیمت ورق St52 تاثیرگذار خواهد بود. در نهایت، برای دستیابی به قیمت دقیق و مناسب برای ورق‌های ST52، توصیه می‌شود، پیش از خرید ورق St52 با تامین‌کنندگان معتبر و متخصص تماس بگیرید تا اطلاعات دقیق‌تری در مورد قیمت‌ها و شرایط خرید کسب کنید. 


  مشخصات و انواع ورق St52

  ورق St52 که آن را به عنوان ورق سیاه میشناسند، از دسته ورق های ساختمانی و ضد سایش محسوب میشود که به دلیل طیف وسیع کاربردهایی که در صنایع مادر و بالادستی دارد، به عنوان یکی از ورق های زیربنایی صنعت به شمار می آید. این ورق فولادی، با اضافه شدن عناصر سیلیسیم و منگنز نسبت به سایر ورق ها، در برابر پیچش و خمش مقاوم تر بوده و دارای خاصیت ارتجاعی و تحمل وزن می باشد. ورق St52 همچنین دارای قابلیت جوشکاری، شکل دهی و ماشین کاری می باشد. قیمت ورق St52 با توجه به استاندارد ساخت میتواند از تنوع بالا برخوردار باشد.

  انواع مختلف این ورق‌، عموما بر اساس استاندارد آلمانی DIN EN 10027 و با گرید St52-3N شناخته شده‌اند. در کنار گرید آلمانی عددهای یک تا سه نوشته می‌شود که بیان کننده‌ انواع ورق St52 است. این اعداد درجه کیفیت محصول را نشان می‌ دهند. در واقع هرچه عدد بزرگتر باشد، ورق از ناخالصی کمتری برخوردار است. گرید یک این ورق، جهت کاربردهای معمولی است که عموما بعد از نام فولاد، نوشته نمی‌ شود. گرید 2 جهت کاربردهای مهم‌ تر از گرید 1 است. در نهایت گرید 3 برای ورق‌ های با درجه خلوص بالا نوشته می‌شود.


  کاربرد ورق St52

  تناسب قیمت ورق St52 با ویژگی های ساختاری آن، کاربرد این محصول در بسیار زیاد است. ماده سیلیسیوم موجود در ترکیب شیمیایی این ورق، مقاومت به سایش را در این آن افزایش داده است، به همین علت، با خرید ورق St52 میتوانید از آن برای ساخت موارد زیر استفاده کنید:

  • ریل ها
  • جرثقیل
  • پل ها
  • شاسی ماشین آلات سنگین
  • دیواره قطعات صنعتی
  • و موارد مشابه

  قابلیت جوشکاری و شکل دهی این ورق باعث شده تا از آن در ساختمان سازی، سوله، تانکرسازی، خودروسازی، صنایع پتروشیمی و صنایع سدسازی استفاده گردد. این ورق بعد از عملیات جوشکاری و فرم دهی مقاومت قابل قبولی را در تست ها نشان می دهد. خرید ورق St52 در صنایعی که استاندارد بودن کالا، مد نظر باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است.

  ورق st52


  خرید ورق St52

  جهت خرید ورق ST52 با ویژگی‌ها و مشخصات دلخواه، ما به شما امکان تهیه محصولات با کیفیت و مطابق با استانداردهای بین‌المللی را فراهم می‌کنیم. فولادسل به عنوان یک تامین‌کننده مقاطع و ورق‌های فولادی، تضمین می‌کند که محصولات ارائه شده تا کیفیت و انطباق با نیازهای شما محافظت و تضمین می‌شوند. مشاوران ما با تجربه در این زمینه آماده‌اند تا به شما راهنمایی کامل و تخصصی در انتخاب مشخصات و میزان مورد نیازتان دهند. با توجه به قابلیت‌های تخصصی و تجربه تیم ما، شما می‌توانید از مشاوره رایگان ما برای خرید ورق ST52 با بهترین شرایط و قیمت مناسب بهره‌ برده و به محصولات با کیفیت و دقیق دست یابید. برای اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره، از طریق شماره تلفن 02174486 با تیم فروش ما در تماس باشید و یا به وبسایت ما مراجعه کنید. فولادسل با بیش از یک دهه فعالیت در خرید و فروش ورق ها و مقاطع فولادی و همکاری با صدها کارخانه، سازمان و شرکت معتبر، ثبت سفارش خرید با بهترین قیمت ورق St52 را با شرایط پرداخت ویژه برای مشتریان خود امکان پذیر ساخته است.


  مزایای خرید ورق St52 از فولادسل

  خرید ورق ST52 از فولادسل، برای شما مزایای منحصر به فردی به همراه خواهد داشت. از مهمترین مزایای خرید از فولادسل میتوان به موارد زیر اشاره داشت:

  • فروش اعتباری آهن آلات از طریق اعتبار اسنادی (LC)
  • مشاوره تخصصی رایگان
  • کنترل کیفیت QC
  • گواهی محصول
  • ارائه نمونه محصول
  • ارائه فاکتور رسمی
  • ارسال مطمئن با پتروبار

  ما در فولادسل با ارائه خدمات با کیفیت و محصولات منطبق با استانداردهای بین‌المللی، از تجربه خرید بهینه برای شما اطمینان حاصل می‌کنیم. همچنین، تخصص و تجربه تیم مشاوران ما، به شما کمک می‌کند تا انتخاب صحیحی برای نیازهای خود داشته باشید. با خرید از ما، شما به کیفیت، قیمت مناسب و خدمات حمل و نقل مطمئن خواهید بود.

  نمایش بیشتر
  سوالات متداول
  مشخصات و ویژگی‌های ورق ST52 چیست؟
  ورق ST52 از انواع ورق فولادی با مقاومت بالا و خواص مکانیکی عالی است. این ورق از فولاد که از ترکیبات کربنی تولید می‌شود، مقاومت بالایی در برابر فشار، کشش و خمش دارد.
  قیمت تقریبی ورق ST52 چگونه است؟
  عواملی نظیر ضخامت، ابعاد و مقدار سفارش به طور مستقیم در قیمت ورق ST52 تاثیر گذاری دارند. برای دریافت لیست قیمت، پیش از خرید ورق St52 با تیم فروش فولادسل تماس بگیرید.
  چگونه می‌توانم ورق ST52 را از فولادسل خریداری کنم؟
  خرید ورق ST52 از فولادسل بسیار آسان است. شما می‌توانید با تماس با تیم فروش ما یا ثبت سفارش خرید از طریق وبسایت، پس از دریافت مشاوره و راهنمای خرید، مشخصات مورد نیاز خود را تعیین و سفارش خرید ورق St52 را ثبت کنید.
  چه مزایایی با خرید ورق ST52 از فولادسل دارم؟
  مهم ترین مزیت خرید ورق ST52 از فولادسل، خرید اعتباری آهن آلات با استفاده از اعتبار اسنادی است. همچنین، تیم مشاوران ما آماده است تا به شما راهنمایی کاملی در مورد مشخصات و نحوه استفاده از این ورق ارائه دهند.
  نظر شما

  نظرات
  نظرات منتشر شده 3
  1. ختمی نژاد
   ۵ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۷:۳۲

   ممنون از پیگیری خوب کارشناساتون، خیلی خوب راهنمایی کردن و همه چیز رو کامل توضیح میدادن. کمک کردن با توجه به نیازم سفارشم رو ثبت کنم.

  2. ختمی نژاد
   ۵ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۷:۳۲

   ممنون از پیگیری خوب کارشناساتون، خیلی خوب راهنمایی کردن و همه چیز رو کامل توضیح میدادن. کمک کردن با توجه به نیازم سفارشم رو ثبت کنم.

  3. ختمی نژاد
   ۵ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۷:۳۲

   ممنون از پیگیری خوب کارشناساتون، خیلی خوب راهنمایی کردن و همه چیز رو کامل توضیح میدادن. کمک کردن با توجه به نیازم سفارشم رو ثبت کنم.

  مراحل سفارش محصول
  • افزودن به سبد خرید
   1
  • ورود به حساب کاربری
   2
  • بررسی کارشناس فروش
   3
  • تحویل پیش فاکتور
   4
  • کنترل کیفیت
   5
  • ارسال سفارش
   6