فیلتر محصولات
محاسبه وزن ورق
دسته بندی محصولات
ورق آلیاژی
خانم نیلوفر نعمتی
واحد فروش
خانم نیلوفر نعمتی
داخلی
108
021-74486
آقای آرین کیانمرز
واحد فروش
آقای آرین کیانمرز
داخلی
108
021-74486
آقای مجید شهشهانی
واحد فروش
آقای مجید شهشهانی
داخلی
108
021-74486
خانم الهام سمیعی
واحد فروش
خانم الهام سمیعی
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود شاه حسینی
واحد فروش
آقای مسعود شاه حسینی
داخلی
108
021-74486
خانم الهه دوستی
واحد خرید
خانم الهه دوستی
داخلی
108
021-74486
آقای امیرافراز سورانی
واحد خرید
آقای امیرافراز سورانی
داخلی
108
021-74486
آقای محمدعلی کارگر
واحد فروش
آقای محمدعلی کارگر
داخلی
108
021-74486
خانم نادیا هاشمی
واحد فروش
خانم نادیا هاشمی
داخلی
108
021-74486
آقای علیرضا حقوقی
واحد خرید
آقای علیرضا حقوقی
داخلی
108
021-74486
خانم عاطفه متین
واحد فروش
خانم عاطفه متین
داخلی
108
021-74486
آقای علیرضا دوستی
واحد فروش
آقای علیرضا دوستی
داخلی
108
021-74486
خانم سودابه قرگز
واحد فروش
خانم سودابه قرگز
داخلی
108
021-74486
آقای علی سنگنیان
واحد فروش
آقای علی سنگنیان
داخلی
108
021-74486
آقای سعید ایلخانی
واحد خرید
آقای سعید ایلخانی
داخلی
108
021-74486
آقای محسن صحرانورد
واحد خرید
آقای محسن صحرانورد
داخلی
108
021-74486

قیمت ورق آلیاژی

قیمت ورق st52

قیمت ورق st52

بروزرسانی: 13 اسفند 1402
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 15 میل عرض 2000 152*6شیتکیلوگرمانبار تهران 35,780 3,220
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 20 میل عرض 2000 202*6شیتکیلوگرمانبار تهران 35,180 3,166
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 30 میل عرض 2000 302*6شیتکیلوگرمانبار تهران 35,320 3,179
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 25 میل عرض 2000 252*6شیتکیلوگرمانبار تهران 35,400 3,186
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 40 میل عرض 2000 402*6شیتکیلوگرمانبار تهران 35,370 3,183
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 50 میل عرض 2000 502*6شیتکیلوگرمانبار تهران 35,400 3,186
ورق فابریک ST52 خرم آباد ضخامت 15 میل عرض 1250 151.25*6شیتکیلوگرمانبار تهران 38,440 3,460
ورق فابریک ST52 خرم آباد ضخامت 20 میل عرض 1250 201.25*6شیتکیلوگرمانبار تهران 38,440 3,460
ورق فابریک ST52 خرم آباد ضخامت 25 میل عرض 1250 251.25*6شیتکیلوگرمانبار تهران 38,440 3,460
ورق فابریک ST52 خرم آباد ضخامت 30 میل عرض 1250 301.25*6شیتکیلوگرمانبار تهران 38,440 3,460
ورق فابریک ST52 قطعات ضخامت 8 میل عرض 1200 81.2*6شیتکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق فابریک ST52 قطعات ضخامت 10 میل عرض 1200 101.2*6شیتکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق فابریک ST52 قطعات ضخامت 12 میل عرض 1200 121.2*6شیتکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق فابریک ST52 قطعات ضخامت 15 میل عرض 1200 151.2*6شیتکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق فابریک ST52 قطعات ضخامت 20 میل عرض 1200 201.2*6شیتکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق فابریک ST52 قطعات ضخامت 25 میل عرض 1200 251.2*6شیتکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق فابریک ST52 قطعات ضخامت 30 میل عرض 1200 301.2*6شیتکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید -
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 8 میل عرض 2000 82*6شیتکیلوگرمانبار تهران 42,570 3,831
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 10 میل عرض 2000 102*6شیتکیلوگرمانبار تهران 41,190 3,707
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 12 میل عرض 2000 122*6شیتکیلوگرمانبار تهران 41,190 3,707
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 20 میل عرض 2000 202*6شیتکیلوگرمانبار تهران 39,360 3,542
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 15 میل عرض 2000 152*6شیتکیلوگرمانبار تهران 40,280 3,625
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 25 میل عرض 2000 252*6شیتکیلوگرمانبار تهران 39,360 3,542
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 30 میل عرض 2000 302*6شیتکیلوگرمانبار تهران 39,360 3,542
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 35 میل عرض 2000 352*6شیتکیلوگرمانبار تهران 39,360 3,542
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 45 میل عرض 2000 452*6شیتکیلوگرمانبار تهران 40,730 3,666
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 40 میل عرض 2000 402*6شیتکیلوگرمانبار تهران 37,060 3,335
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 50 میل عرض 2000 502*6شیتکیلوگرمانبار تهران 40,730 3,666
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 70 میل عرض 2000 702*6شیتکیلوگرمانبار تهران 40,730 3,666
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 60 میل عرض 2000 602*6شیتکیلوگرمانبار تهران 40,730 3,666
ورق فابریک ST52 کره ضخامت 80 میل عرض 2000 802*6شیتکیلوگرمانبار تهران 40,730 3,666
ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 6 میل عرض 1500 61.5*6شیتکیلوگرمانبار تهران 47,610 4,285
ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 8 میل عرض 1500 81.5*6شیتکیلوگرمانبار تهران 49,450 4,451
ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 10 میل عرض 1500 101.5*6شیتکیلوگرمکارخانه 49,450 4,451
ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 12 میل عرض 1500 121.5*6شیتکیلوگرمکارخانه 48,530 4,368
ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 15 میل عرض 1500 151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهران 47,610 4,285
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 8 میل عرض 2000 82*6شیتکیلوگرمانبار تهران 41,740 3,757
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 10 میل عرض 2000 102*6شیتکیلوگرمانبار تهران 37,160 3,344
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 12 میل عرض 2000 122*6شیتکیلوگرمانبار تهران 35,780 3,220
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 35 میل عرض 2000 352*6شیتکیلوگرمکارخانه 33,160 2,984
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 45 میل عرض 2000 452*6شیتکیلوگرمانبار تهران 36,200 3,258
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 60 میل عرض 2000 602*6شیتکیلوگرمانبار تهران 35,400 3,186
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 70 میل عرض 2000 702*6شیتکیلوگرمانبار تهران 35,400 3,186
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 80 میل عرض 2000 802*6شیتکیلوگرمانبار تهران 35,400 3,186
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 90 میل عرض 2000 902*6شیتکیلوگرمانبار تهران 35,400 3,186
ورق فابریک ST52 اکسین ضخامت 100 میل عرض 2000 1002*6شیتکیلوگرمانبار تهران 35,400 3,186
قیمت ورق a283

قیمت ورق a283

بروزرسانی: 13 اسفند 1402
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق برشی A283 فولاد مبارکه ضخامت 6 میل عرض 1500 61.5رولکیلوگرمانبار تهران 43,030 3,873
ورق برشی A283 فولاد مبارکه ضخامت 8 میل عرض 1500 81.5رولکیلوگرمانبار تهران 43,030 3,873
ورق برشی A283 فولاد مبارکه ضخامت 10 میل عرض 1500 101.5رولکیلوگرمانبار تهران 40,280 3,625
ورق برشی A283 فولاد مبارکه ضخامت 12 میل عرض 1500 121.5رولکیلوگرمانبار تهران 38,900 3,501
ورق برشی A283 فولاد مبارکه ضخامت 15 میل عرض 1500 151.5رولکیلوگرمانبار تهران 38,900 3,501
ورق فابریک A283 اکسین ضخامت 10 میل عرض 2000 102*6شیتکیلوگرمانبار تهران 36,610 3,295
ورق فابریک A283 اکسین ضخامت 12 میل عرض 2000 122*6شیتکیلوگرمانبار تهران 33,850 3,047
ورق فابریک A283 اکسین ضخامت 15 میل عرض 2000 152*6شیتکیلوگرمانبار تهران 33,850 3,047
ورق فابریک A283 اکسین ضخامت 20 میل عرض 2000 202*6شیتکیلوگرمانبار تهران 31,100 2,799
ورق فابریک A283 اکسین ضخامت 25 میل عرض 2000 252*6شیتکیلوگرمانبار تهران 31,100 2,799
ورق فابریک A283 اکسین ضخامت 30 میل عرض 2000 302*6شیتکیلوگرمانبار تهران 31,100 2,799
ورق فابریک A283 اکسین ضخامت 35 میل عرض 2000 352*6شیتکیلوگرمانبار تهران 31,100 2,799
ورق فابریک A283 اکسین ضخامت 40 میل عرض 2000 402*6شیتکیلوگرمانبار تهران 30,640 2,758
ورق فابریک A283 اکسین ضخامت 8 میل عرض 2000 82*6شیتکیلوگرمانبار تهران 41,190 3,707
ورق فابریک A283 اکسین ضخامت 45 میل عرض 2000 452*6شیتکیلوگرمانبار تهران 27,890 2,510
ورق فابریک A283 اکسین ضخامت 50 میل عرض 2000 502*6شیتکیلوگرمانبار تهران 30,640 2,758
ورق فابریک A283 اکسین ضخامت 60 میل عرض 2000 602*طولشیتکیلوگرمانبار تهران 32,020 2,882
ورق فابریک A283 اکسین ضخامت 70 میل عرض 2000 702*طولشیتکیلوگرمانبار تهران 32,020 2,882
ورق فابریک A283 اکسین ضخامت 80 میل عرض 2000 802*طولشیتکیلوگرمانبار تهران 32,480 2,923
قیمت ورق ck45

قیمت ورق ck45

بروزرسانی: 13 اسفند 1402
خروجی اکسل
محصول ضخامتسایزگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق فابریک CK45 اکسین ضخامت 10 میل عرض 2000 102*6CK45شیتکیلوگرمانبار تهران 52,290 4,706
ورق فابریک CK45 اکسین ضخامت 12 میل عرض 2000 122*6CK45شیتکیلوگرمانبار تهران 52,290 4,706
ورق فابریک CK45 اکسین ضخامت 15 میل عرض 2000 152*6CK45شیتکیلوگرمانبار تهران 52,290 4,706
ورق فابریک CK45 اکسین ضخامت 20 میل عرض 2000 202*6CK45شیتکیلوگرمانبار تهران 52,290 4,706
ورق فابریک CK45 اکسین ضخامت 25 میل عرض 2000 252*6CK45شیتکیلوگرمانبار تهران 52,290 4,706
ورق فابریک CK45 اکسین ضخامت 30 میل عرض 2000 302*6CK45شیتکیلوگرمانبار تهران 52,290 4,706
ورق فابریک CK45 اکسین ضخامت 35 میل عرض 2000 352*6CK45شیتکیلوگرمانبار تهران 52,290 4,706
ورق فابریک CK45 اکسین ضخامت 40 میل عرض 2000 402*6CK45شیتکیلوگرمانبار تهران 52,290 4,706
قیمت ورق a516

قیمت ورق a516

بروزرسانی: 13 اسفند 1402
خروجی اکسل
محصول ضخامتابعادگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق برشی A516 فولاد مبارکه ضخامت 6 میل عرض 1500 61.5A516 gr-70رولکیلوگرمانبار تهران 49,450 4,451
ورق برشی A516 فولاد مبارکه ضخامت 8 میل عرض 1500 81.5A516 gr-70رولکیلوگرمانبار تهران 49,450 4,451
ورق برشی A516 فولاد مبارکه ضخامت 10 میل عرض 1500 101.5A516 gr-70رولکیلوگرمانبار تهران 49,450 4,451
ورق برشی A516 فولاد مبارکه ضخامت 12 میل عرض 1500 121.5A516 gr-70رولکیلوگرمانبار تهران 48,990 4,409
ورق برشی A516 فولاد مبارکه ضخامت 15 میل عرض 1500 151.5A516 gr-70رولکیلوگرمانبار تهران 48,070 4,326
قیمت ورق 17mn4

قیمت ورق 17mn4

بروزرسانی: 13 اسفند 1402
خروجی اکسل
محصول ضخامتابعادگریدحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
ورق فابریک 17MN4 فولاد مبارکه ضخامت 6 میل عرض 1500 61.5*617MN4شیتکیلوگرمانبار تهران 50,370 4,533
ورق فابریک 17MN4 فولاد مبارکه ضخامت 8 میل عرض 1500 81.5*617MN4شیتکیلوگرمانبار تهران 50,370 4,533
ورق فابریک 17MN4 فولاد مبارکه ضخامت 10 میل عرض 1500 101.5*617MN4شیتکیلوگرمانبار تهران 50,370 4,533
ورق فابریک 17MN4 فولاد مبارکه ضخامت 12 میل عرض 1500 121.5*617MN4شیتکیلوگرمانبار تهران 49,450 4,451
ورق فابریک 17MN4 فولاد مبارکه ضخامت 15 میل عرض 1500 151.5*617MN4شیتکیلوگرمانبار تهران 49,450 4,451
مزیت های خرید از فولادسل

ورق آلیاژی، یکی از مواد بسیار حیاتی در صنایع مختلف می‌باشد که به دلیل ویژگی‌های خاص و کاربردهای گسترده، جایگاه ویژه‌ای دارد. اطلاع از قیمت روز این محصول از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا تأثیر مستقیمی بر هزینه‌ها و بودجه‌های پروژه‌ها و صنایع دارد. در این صفحه به بررسی این عوامل و آشنایی با مشخصات فنی و نکات خرید این محصول پرداخته‌ایم. در جدول زیر، قیمت امروز ورق آلیاژی برای گریدهای Ck45، St52، A283 و 17mn4 در ضخامت‌های مختلف در اختیار شما قرار گرفته است. شما می‌توانید محصول مورد نظر را بر اساس قیمت و ابعاد تولید، انتخاب و خرید خود را به‌صورت آنلاین انجام دهید یا با تماس به شماره تلفن 02174486، سفارش خرید خود را ثبت کنید.

فهرست مطالب

  قیمت روز ورق آلیاژی

  همانطور که از نام محصول مشخص است، ورق‌های آلیاژی نوعی فراورده فولادی هسنتد که به منظور افزایش سختی و مقاومت کششی، از ترکیب چند فلز با یکدیگر تولید می‌شوند. قیمت ورق آلیاژی از جهتی تابع کارخانه تولید کننده، کیفیت آن، سایز، حالت و محل تحویل آن است. اما به لحاظ متغیرهای کلان، عواملی نظیر قیمت ارز، قیمت جهانی آهن، حجم تولیدی کارخانه‌ها و میزان تقاضا، بر قیمت روز ورق آلیاژی تاثیر می‌گذارند.

  چنانچه قصد خرید ورق آلیاژی در گریدهای Ck45، St52، A283 را دارید، با فولادسل تماس بگیرید. فولادسل با بیش از یک دهه فعالیت در خرید و فروش ورق‌ها و مقاطع فولادی و همکاری با صدها کارخانه، سازمان و شرکت معتبر، به رضایت مشتریان اهمیت ویژه‌ای می‌دهد. همچنین امکان خرید اعتباری ورق فولادی به‌صورت ضمانت نامه بانکی lc فراهم است.

  برای خرید انواع ورق a283 بر روی لینک زیر کلیک کنید
  قیمت ورق a283

  قیمت ورق آلیاژی و فولاد آلیاژی

  اگر انواع ورق‌های آلیاژی را در بازار آهن جستجو کرده باشید، احتمالاً با قیمت‌های مختلفی مواجه شده‌اید. شاید برایتان سؤال باشد که دلیل این تفاوت قیمت ورق آلیاژی در چیست و چه عواملی روی قیمت ورق‌های فولادی اثر گذار هستند؟

  عوامل اصلی تعیین قیمت ورق آلیاژی، مشخصات فنی و ساختار آن است. موارد مختلفی از جمله نوع آلیاژ، ابعاد، ضخامت و نوسانات بازار آهن آلات، از اصلی‌ترین فاکتورهای مؤثر در قیمت این فراورده فولادی به شمار می‌آیند. برای رفع دغدغه خرید ورق آلیاژی، بهتر است در ابتدا با انواع مختلف این محصول آشنا شوید. چرا که گریدهای مختلف فولاد آلیاژی، کاربردهای مختلفی دارند و شما برای خرید، ابتدا باید نیاز صنعت خود را به خوبی بدانید و سپس با آگاهی نسبت به کاربردهای انواع ورق آهن آلیاژی، تصمیم گیری نمایید.

  قیمت ورق آلیاژی

  ورق آلیاژی چیست؟

  به منظور افزایش قابلیت‌ها و خواص مکانیکی و فنی در ساخت قطعات فلزی، عمدتا از آلیاژها استفاده می‌شود. در این بین ورق‌ها به عنوان فراورده پایه تولید سایر مقاطع و قطعات فولادی، ورق‌های آلیاژی با ترکیب حداقل دو فلز یا فلز و نافلز دیگر، به صورت قوی‌تر و مقاوم‌تر تولید می‌شوند. استفاده از ترکیب عناصر مختلفی مانند آهن، کربن، کروم، منگنز و غیره در تولید این نوع ورق، علاوه بر مقاومت، استحکام و یا تقویت خواص مختلف، تنوع قیمت ورق آلیاژی را به همراه دارد.

  اکثر محصولاتی که روزانه از آن‌ها استفاده می‌کنیم، آلیاژها هستند و تقریباً 90 درصد محصولات فلزی با این روش ساخته می‌شوند. با توجه به نوع تقاضا و میزان خرید و فروش ورق آلیاژی، این محصول به صورت رول (کویل یا حلقه) یا شیت (برش خورده) در بازار آهن تولید و عرضه می‌شود.

  کاربرد ورق آلیاژی

  خرید ورق‌های آلیاژی در صنعت، در مواردی که به استحکام و مقاومت بالا، تحمل فشار و دمای بالا و مقاومت در برابر خوردگی، سایش و زنگ زدگی نیاز است، کارآمد می‌باشد. از جمله کاربردهای ورق آلیاژی میتوان به موارد زیر اشاره داشت:

  • ساخت مخازن حمل سوخت
  • ساخت مخازن کم فشار و پر فشار
  • ساخت قطعات مختلف صنعتی
  • لوله‌کشی یا ساخت خطوط لوله‌ی انتقال
  • سازه‌های پل
  • سازه‌های دریایی
  • ساخت خودرو و ماشین‌سازی
  • ساخت توربین‌های بادی
  • صنایع غذایی
  • صنایع پزشکی

  این موارد تنها بخشی از کاربردهای ورق آلیاژی در صنعت هستند. تنوع محصولات در این صنایع همگی از موارد استفاده ورق‌های آلیاژی در این صنایع به حساب می‌آیند.

  انواع ورق آلیاژی

  انواع ورق آلیاژی

  به طور کلی ورق‌‌های آلیاژی با توجه به ترکیبات سازنده، به 4 دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

  • ورق‌های بر پایه فولاد
  • ورق‌های آلیاژی استنلس‌استیل
  • ورق‌های آلیاژی فولاد و کربن
  • سایر ورق‌های آلیاژی بر پایه عناصر فلزی به‌جز فولاد و کربن

  این فراورده فولادی بر اساس کارخانه تولید کننده، استانداردهای تولید و مشخصات فنی در دسته بندی‌های زیر طبقه‌بندی می‌شوند.

  کارخانجات تولید کننده ورق فولادی آلیاژی فولادسل

  کارخانه‌های مختلف با توجه به ظرفیت تولید، اقدام به ساخت انواع ورق فولاد آلیاژی کرده‌اند. در این بین کارخانجات زیر ورق آلیاژی با بالاترین کیفیت را تولید می‌کنند:

  • ورق‌های آلیاژی فولاد مبارکه اصفهان
  • ورق آلیاژی اکسین اهواز
  • ورق آلیاژی قطعات
  • ورق آلیاژی خرم آباد
  • ورق آلیاژی کره

  تولید ورق آلیاژی

  انواع ورق آلیاژی فولادسل

  تنوع ورق‌های آلیاژی می‌تواند انتخاب محصول با کیفیت و مناسب با کاربری شما را با مشکل مواجه کند. به همین منظور، استفاده از مشاوره و راهنمایی کارشناسان یک مجموعه با تجربه در حوزه خرید و فروش آهن آلات به صرفه جویی در هزینه‌های خرید ورق آلیاژی و تهیه این فراورده با بهترین قیمت کمک خواهد کرد.

  انواع ورق آلیاژی

  مزایای خرید ورق آلیاژی از فولادسل

  در بازار فولاد و آهن تامین کنندگان بسیاری حضور دارند که در این بازار با یکدیگر رقابت می‌کنند. در چنین شرایطی تصمیم‌گیری برای خرید، کمی سخت به نظر می‌رسد. اما کافیست ویژگی‌های یک تامین کننده معتبر و با تجربه را بشناسید. در این صورت با مطابقت این استانداردها با هر تامین‌کننده، می‌توانید بهترین شرکت برای خرید ورق آلیاژی در بازار را بشناسید و خرید ارزنده‌ای را تجربه نمایید.

  اگر بخواهیم لیستی از این فاکتورها در اختیار شما قرار دهیم، باید به موارد زیر اشاره کنیم:

  • مشاوره تخصصی رایگان
  • فروش اقساطی آهن آلات ، فروش اعتباری و LC
  • کنترل کیفیت QC
  • گواهی محصول
  • ارائه نمونه محصول
  • مشاوره تخصصی رایگان
  • ارائه فاکتور رسمی

  چنانچه در ردیف صنایعی هستید که از ورق‌های آلیاژی استفاده می‌کنید، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های شما خرید ورق آلیاژی از یک تامین کننده معتبر است. شرکت فولادسل که در هلدینگ پترو سازه ساحل فعالیت می‌نماید، به واسطه سال‌ها تجربه در حوزه فولاد و آهن و نیز عضویت در اتحادیه آهن و فولاد کشور، یکی از معتبرترین تامین‌کنندگان و عاملان فروش ورق آلیاژی و سایر آهن آلات در بازار است. برای دریافت مشاوره تخصصی و قیمت ورق آلیاژی با کارشناسان و مشاورین فولادسل از طریق شماره تلفن 02174486 در تماس باشید.

  نمایش بیشتر
  سوالات متداول
  از چه فلزاتی در ساخت ورق آلیاژی استفاده می شود؟
  در ساخت ورق آلیاژی از ترکیب عناصر مختلفی مانند آهن، کربن، کروم، منگنز و غیره استفاده میشود تا در مقاومت، استحکام و تقویت خواص و مشخصات فنی ورق آلیاژی تاثیر گذار باشد.
  ورق آلیاژی در چه انواعی تولید میشود؟
  ورق‌ های آلیاژی با توجه به ترکیبات ساخت در 4 دسته اصلی ورق‌های بر پایه فولاد، ورق‌های آلیاژی استنلس‌استیل، ورق‌های آلیاژی فولاد و کربن و سایر ورق‌های آلیاژی بر پایه عناصر فلزی به‌جز فولاد و کربن تقسیم بندی و طبق استاندارد های بین المللی تولید میشوند.
  در تولیدات کدام صنایع از ورق آلیاژی استفاده می شود؟
  با توجه به استحکام و مقاومت بالا، تحمل فشار و دمای بالا و مقاومت در برابر خوردگی، سایش و زنگ زدگی ورق های آلیاژی، استفاده از این فراورده فولادی در ساخت مخازن حمل سوخت، ساخت مخازن کم فشار و پر فشار، تولید قطعات مختلف صنعتی، سازه های عمرانی، دریایی خودرو و حتی پزشکی رایج می باشد.
  قیمت ورق آلیاژی تابع چه مواردیست؟
  کارخانه تولیدکننده، اصالت کالا، سایز و ابعاد، محل تحویل، متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ دلار
  آیا امکان خرید اعتباری ورق آلیاژی مقدور است؟
  بله فولادسل شرایط فروش اعتباری توسط ضمانت نامه بانکی و یا سایر روش های اعتباری را ایجاد کرده است.
  نظر شما

  نظرات
  نظرات منتشر شده 4
  1. محتشم زاده
   ۱۰ مهر ۱۴۰۲ / ۱۵:۱۸

   برای ساخت مخزن نگهداری سوخت از نظر استاندارد و استحکام خرید ورق آلیاژی از کدوم کارخونه بهتره؟

   1. فولادسل
    ۱۰ مهر ۱۴۰۲ / ۱۶:۵۹

    کارخانه‌های تولید ورق آلیاژی همگی از کیفیت قابل قبولی برخوردارند. قیمت ورق آلیاژی و طبیعتا میزان استحکام آن به آلیاژ به کار رفته در فولاد است. برای رسیدن به بهترین پاسخ، با کارشناسان متخصص ورق آلیاژی در فولادسل تماس بگیرید و تمامی شرایط کار خود را مطرح نمایید تا بهترین گزینه را به شما پیشنهاد دهند.

  2. منوچهر جمشیدی
   ۱۷ مهر ۱۴۰۲ / ۱۶:۴۰

   چطور میتونم لیست قیمت ورق آلیاژی رو به صورت فایل قابل پرینت دریافت کنم؟

   1. فولادسل
    ۱۹ مهر ۱۴۰۲ / ۱۲:۳۵

    آقای جمشیدی بزرگوار، بالای هر جدول، آیکون سبز رنگی با عنوان \"خروجی اکسل\" قرار دارد که با کلیک بر روی آن می‌توانید لیست قیمت ورق آلیاژی را در سیستم خود ذخیره نمایید.

  مراحل سفارش محصول
  • افزودن به سبد خرید
   1
  • ورود به حساب کاربری
   2
  • بررسی کارشناس فروش
   3
  • تحویل پیش فاکتور
   4
  • کنترل کیفیت
   5
  • ارسال سفارش
   6