فیلتر محصولات
محاسبه وزن قوطی
آقای امیرافراز سورانی
واحد خرید
آقای امیرافراز سورانی
داخلی
108
021-74486
آقای متین سلطانی
واحد فروش
آقای متین سلطانی
داخلی
108
021-74486
خانم الهه دوستی
واحد فروش
خانم الهه دوستی
داخلی
108
021-74486
آقای محسن صحرانورد
واحد خرید
آقای محسن صحرانورد
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود دادور
واحد فروش
آقای مسعود دادور
داخلی
108
021-74486
آقای پاشا عقیلی
واحد فروش
آقای پاشا عقیلی
داخلی
108
021-74486
خانم عاطفه متین
واحد فروش
خانم عاطفه متین
داخلی
108
021-74486
آقای مجید شهشهانی
واحد فروش
آقای مجید شهشهانی
داخلی
108
021-74486
آقای آرین کیانمرز
واحد خرید
آقای آرین کیانمرز
داخلی
108
021-74486
آقای غلامحسین رجبی
واحد خرید
آقای غلامحسین رجبی
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود شاه حسینی
واحد فروش
آقای مسعود شاه حسینی
داخلی
108
021-74486
آقای سعید ایلخانی
واحد خرید
آقای سعید ایلخانی
داخلی
108
021-74486
خانم نادیا هاشمی
واحد فروش
خانم نادیا هاشمی
داخلی
108
021-74486
خانم شیرین ساریخانی
واحد فروش
خانم شیرین ساریخانی
داخلی
108
021-74486

قیمت پروفیل صنعتی

قیمت روز پروفیل صنعتی

قیمت روز پروفیل صنعتی

بروزرسانی: 2 مرداد 1403
محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویل قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 60*60 560*606 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 70*70 570*706 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 80*80 580*806 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 80*40 580*406 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 80*60 560*806 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 100*100 5100*1006 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 120*120 5120*12012 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 140*140 5140*14012 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 160*160 5160*1606 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 180*180 5180*18012 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 5 میل ابعاد 200*100 5100*20012 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 300*300 6300*3006 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 300*300 6300*30012 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 200*200 6200*2006 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 200*200 6200*20012 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 180*180 6180*1806 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 180*180 6180*18012 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 160*160 6160*1606 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 150*150 6150*15012 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 140*140 6140*14012 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 70*70 670*706 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 80*80 680*806 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 6 میل ابعاد 100*100 6100*1006 مترکیلوگرمکارخانه 38,636 3,864
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 300*300 8300*30012 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 300*300 8300*3006 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 200*200 8200*2006 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 200*200 8200*20012 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 180*180 8180*18012 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 180*180 8180*1806 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 150*150 8150*1506 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 140*140 8140*14012 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 140*140 8140*1406 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 160*160 8160*16012 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 80*80 880*806 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 8 میل ابعاد 100*100 8100*1006 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 300*300 10300*30012 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 200*200 10200*20012 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 300*300 10300*3006 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 200*200 10200*2006 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 180*180 10180*18012 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 180*180 10180*1806 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 140*140 10140*14012 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 140*140 10140*1406 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 160*160 10160*16012 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 200*150 10150*20012 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 10 میل ابعاد 200*160 10160*20012 مترکیلوگرمکارخانه 40,909 4,091
پروفیل صنعتی ضخامت 12 میل ابعاد 300*300 12300*30012 مترکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
پروفیل صنعتی ضخامت 14 میل ابعاد 300*300 14300*30012 مترکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
پروفیل صنعتی ضخامت 16 میل ابعاد 300*300 16300*30012 مترکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید -
مزیت های خرید از فولادسل

قیمت پروفیل صنعتی در جداول زیر با ضخامت های 5،6،8،10،12،14 و 16 و ابعاد متفاوتی ارائه داده شده است. این قیمت ها به صورت روزانه توسط کارشناسان فولادسل آپدیت می‌شوند. شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص محصول پروفیل صنعتی از ویدیو آن نیز دیدن کنید.

فهرست مطالب

  پروفیل صنعتی

  پروفیل صنعتی که در اصطلاح تجاری به آن قوطی صنعتی نیز گفته می‌شود یکی از عناصر جدایی‌ناپذیر از صنایع گوناگون به شمار می‌رود. پروفیل صنعتی به دلیل مقاومت بسیار بالا و کاربردهای گسترده‌ای که دارد از متقاضیان زیادی برخوردار است. افرادی که قصد خرید پروفیل صنعتی را دارند باید نسبت به جدیدترین اخبار قیمت پروفیل صنعتی مطلع باشند. اطلاع از قیمت روز پروفیل صنعتی باعث می‌شود برنامه‌ریزی جهت تخصیص سرمایه به آسانی صورت گرفته و از ضرر و زیان‌های مالی جلوگیری شود.

  قیمت پروفیل صنعتی امروز

  قیمت پروفیل‌ها به صورت روزانه آپدیت شده و نرخ جدیدی توسط کارخانه‌های تولیدکننده پروفیل اعلام می‌شود. به همین منظور برای اطلاع از قیمت پروفیل صنعتی امروز بهتر است اخبار مربوط به تغییرات قیمت این کالا را از سایت‌های معتبر دنبال کنید. فولادسل یکی از بهترین سایت‌ها در زمینه فروش انواع آهن‌آلات محسوب می‌شود که قیمت روز پروفیل صنعتی و سایر مقاطع فولادی را به صورت دقیق منتشر می‌کند.

  عوامل موثر بر قیمت پروفیل صنعتی

  همانطور که احتمالا می‌دانید قیمت پروفیل تحت تاثیر عوامل مختلفی تغییر می‌کند و نمی‌توان مقدار ثابتی را برای آن پیشبینی کرد. به همین دلیل در هنگام خرید این کالا باید آخرین قیمت پروفیل را از منابع معتبر پیگیری کنید. با تحلیل نمودار قیمت پروفیل می‌توان عمده‌ترین عوامل موثر بر قیمت پروفیل صنعتی را موارد زیر دانست:

  عوامل موثر بر قیمت پروفیل صنعتی

  1. اوضاع اقتصادی
   شرایط اقتصادی مثل نرخ تورم و تغییرات قیمت دلار بر “قیمت پروفیل صنعتی” تاثیر می‌گذارد. علاوه بر این رقابت بازار، عنصر دیگری است که نمی‌توان نقش آن را در قیمت پروفیل نادیده گرفت.
  2. ابعاد پروفیل
   پروفیل صنعتی در ابعاد و اندازه‌های مختلفی تولید می‌شود که قیمت آن‌ها با یکدیگر تفاوت دارد.
  3. مواد اولیه
   تغییر قیمت مواد اولیه مثل فولاد و آلومینیوم بر قیمت پروفیل صنعتی اثرگذار است.
  4. هزینه حمل‌ونقل
   فاصله شما تا کارخانه پروفیل یا بنگاهی که از آن خرید کرده‌اید هزینه حمل سفارش‌ها را تعیین می‌کند.

  قیمت انواع پروفیل صنعتی

  برای اینکه قیمت پروفیل صنعتی امروز را پیگیری کنید ابتدا باید مشخص کنید که قصد دارید چه نوع پروفیلی را خریداری نمایید. برای تولید پروفیل صنعتی اندازه‌های مختلف، مقدار متفاوتی از مواد اولیه مصرف می‌شود و این موضوع قیمت پروفیل را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در زیر به بررسی قیمت چند نوع پروفیل صنعتی رایج می‌پردازیم:

  قیمت پروفیل صنعتی ضخامت ۵

  پروفیل صنعتی با ضخامت ۵ یکی از انواع پرکاربرد پروفیل است که برای ساخت انواع مبلمان فلزی مثل کاناپه، تخت، میز و… به کار می‌رود. همچنین ابعاد بزرگ‌تر این کالا در صنعت سوله‌سازی استفاده می‌شوند. برای اطلاع از قیمت روز پروفیل صنعتی ضخامت ۵ می‌توانید از سایت فولادسل کمک بگیرید.

  قیمت پروفیل صنعتی ضخامت ۶

  پروفیل صنعتی ضخامت ۶ دارای سطح مقطع چهارگوش در ابعاد مختلف است که کاربردهایی متنوعی از قبیل صنعت خودروسازی، ساخت ستون‌های بزرگ، سقف و… را در بر می‌گیرد. کارشناسان فولادسل در بخش تماس با مشتریان آماده هستند تا به سوالات شما درباره قیمت پروفیل صنعتی پاسخ دهند. بنابراین اگر قصد خرید این کالا و استعلام قیمت پروفیل صنعتی ضخامت ۶ را دارید در اولین فرصت با شماره تلفن 02174486 تماس بگیرید.

  قیمت پروفیل صنعتی ضخامت ۸

  پروفیل صنعتی ضخامت ۸ از ورق فولادی ضخیم ساخته می‌شود و در ساخت سازه‌های بزرگ و سنگین به مصرف می‌رسد. از آنجا که قیمت این محصول به طور مداوم دچار تغییر می‌گردد بهتر است همواره آخرین قیمت پروفیل صنعتی ضخامت ۸ را از سایت فولادسل پیگیری کنید.

  روش‌های استعلام قیمت پروفیل صنعتی

  آگاهی از قیمت روز پروفیل صنعتی برای افرادی که در صنایع فعالیت دارند، امری ضروری محسوب می‌شود. قیمت پروفیل صنعتی ممکن است در ایام مختلف سال بر اثر عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دچار نوسان شود. در چنین شرایطی اقدام به خرید پروفیل صنعتی بدون اطلاع از تغییرات قیمت‌ها منجر به خسارت مالی خواهد شد. در ادامه به معرفی سه روش آسان و مطمئن برای استعلام قیمت پروفیل صنعتی امروز می‌پردازیم:

  استعلام قیمت پروفیل صنعتی تلفنی

  استعلام قیمت پروفیل صنعتی در ساعات اداری از طریق شماره تلفن 02174486 امکان‌پذیر می‌باشد. کارشناسان فولادسل در بخش تماس مشتریان آماده هستند تا به تمامی سوالات شما در خصوص خرید آهن‌آلات پاسخ داده و شما را برای داشتن خریدی راحت و به‌صرفه راهنمایی کنند.

  استعلام قیمت پروفیل صنعتی از طریق سایت

  علاوه بر استعلام تلفنی، امکان اطلاع از قیمت پروفیل صنعتی از طریق ورود به سایت نیز وجود دارد. شما می‌توانید در کوتاه‌ترین زمان ممکن با جستجوی نام محصول مورد نظر خود در سایت فولادسل، به اطلاعات کاملی درباره قیمت، ابعاد، وزن و جنس آن کالا دسترسی داشته باشید.

  استعلام قیمت پروفیل صنعتی از طریق درخواست تماس

  در صورتی که فراموش کردید در ساعات اداری با مجموعه فولادسل تماس بگیرید، دکمه استعلام سریع قیمت برایتان مفید خواهد بود. با کلیک روی این گزینه در هدر سایت، تنها کافی است شماره تماس و نام کالای مد نظر خود را ثبت کنید تا در اسرع وقت جدیدترین قیمت آن محصول به شما اعلام شود.

  خرید پروفیل صنعتی

  خرید پروفیل صنعتی برای پروژه‌های مختلف صنایع، معمولا با صرف هزینه زیادی همراه است. از همین رو باید در انتخاب نوع و سایز پروفیل صنعتی دقت کافی را داشته باشید و با کارفرما یا کارشناس پروژه در این باره مشورت کنید. علاوه بر این دنبال کردن آمار قیمت روز پروفیل صنعتی باعث می‌شود در مخارج خود صرفه‌جویی کرده و پروفیل صنعتی را با مناسب‌ترین قیمت خریداری نمایید.

  خرید پروفیل صنعتی

  روش‌های خرید پروفیل صنعتی

  فروشگاه آنلاین فولادسل جهت رفاه و آسایش شما مشتریان گرامی، روش‌های مختلفی را برای خرید پروفیل صنعتی در نظر گرفته است تا شما بتوانید مطابق با شرایط خود هر یک از این روش‌ها را برگزینید. روش‌های خرید پروفیل صنعتی در زیر شرح داده شده‌اند.

  خرید اعتباری یا ( LC) پروفیل صنعتی

  یک راه قابل اطمینان و معتبر برای خرید پروفیل صنعتی، استفاده از روش خرید اعتباری یا ال سی است. در این شیوه خریدار با مراجعه به بانک‌های سراسر کشور اقدام به گشایش اعتبار ال سی نموده و هزینه خرید پروفیل را به بانک پرداخت می‌کند. سپس کارشناس فروش فولادسل با دریافت ابلاغ بانک، سفارش شما را ارسال خواهد کرد و مبلغ قرار گرفته در بانک را برداشت می‌کند.

  خرید چکی پروفیل صنعتی

  فولادسل همچنین امکان خرید پروفیل صنعتی با چک صیادی را نیز برای مشتریان ارائه می‌دهد. در این روش مشتریانی که مایل به خرید قسطی و پرداخت دوره‌ای هستند، می‌توانند با صدور چک و تعیین زمان سررسید توافقی اقدام به خرید قسطی آهن‌آلات نمایند.

  خرید نقدی پروفیل صنعتی

  چنانچه ترجیح می‌دهید کل مبلغ خرید خود را به صورت یکجا پرداخت کنید، خرید نقدی پروفیل صنعتی انتخابی مناسب برایتان خواهد بود. جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص پرداخت نقدی و سایر روش‌های خرید پروفیل صنعتی می‌توانید از طریق شماره تلفن 02174486 با همکاران ما در فولادسل تماس بگیرید.

  راهنمای خرید پروفیل صنعتی

  برای خرید پروفیل صنعتی مرغوب و باکیفیت لازم است نکاتی را در این مورد مد نظر داشته باشید. مهم‌ترین عاملی که اغلب تصمیمات افراد را جهت‌دهی می‌کند بحث مالی است. شما می‌توانید با جستجو در سایت فولادسل قیمت روز پروفیل صنعتی را در کارخانه‌های مختلف مقایسه کنید و با توجه به بودجه خود بهترین مورد را انتخاب نمایید. علاوه بر این باید کیفیت، جنس، سایز و مواد اولیه به کار رفته در ساخت پروفیل صنعتی را به دقت مورد بررسی قرار دهید.

  راهنمای خرید پروفیل صنعتی

  مراحل خرید پروفیل صنعتی از فولادسل

  خرید پروفیل صنعتی از فولادسل فرایندی ساده و کوتاه داشته و لذت خریدی مطمئن را برای شما به ارمغان می‌آورد. پس از اینکه قیمت روز پروفیل صنعتی را استعلام کردید، با طی کردن فرایند زیر می‌توانید سفارش خود را در سایت فولادسل ثبت کنید:

  1. افزودن کالا به سبد خرید
  2. ورود به حساب کاربری
  3. بررسی سفارش توسط کارشناس فروش
  4. تحویل پیش‌فاکتور
  5. کنترل کیفی سفارش
  6. ارسال کالا به آدرس شما

  مزایای خرید پروفیل صنعتی از فولادسل

  سایت فولادسل علاوه بر اینکه یک مرجع معتبر برای استعلام قیمت روز پروفیل صنعتی محسوب می‌شود، این کالا را با بهترین شرایط و مناسب‌ترین قیمت به فروش می‌رساند. از جمله مزایای خرید از فولادسل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  ۱- اگر بارگیری از بنگاه‌های تهران انجام شود واحد کنترل کیفیت ‎(QC)‏ پروفیل صنعتی را به طور کامل چک کرده و پس از تایید نهایی، بار مشتری ارسال خواهد شد.
  ۲- فولادسل یکی از شرکت‌های فولادی بوده که اقدام به فروش اعتبار اسنادی داخلی ریالی ‎(LC)‏ به صورت مدت دار و دیداری کرده است. مشترکین بانک‌های تجارت و صادرات از شرایط ویژه‌ای برخوردار هستند.
  ۳- واحد باربری شرکت پتروبار پس از مذاکره با شرکت‌های باربری، معتمدترین باربری با کمترین قیمت، بیمه و سالم‌ترین ماشین‌ها را انتخاب می‌کند. سپس به تأیید مشتری رسانده و در نهایت پروفیل صنعتی را ارسال می‌کند.
  ۴- مشاوره تخصصی رایگان با مدیر فروش واحد
  ۵- ارائه دهنده بهترین قیمت پروفیل صنعتی
  ۶- امکان ارسال نمونه یا گواهی پروفیل صنعتی ‎(Certificate)‏
  ۷- مشتریان محترم می‌توانند با مراجعه به کلیه بانک‌های سراسر کشور، نسبت به گشایش ‎LC‏ داخلی به ذینفعی فولادسل اقدام کنند. به این طریق می‌توانند از مزایای فروش اعتباری دربازه‌های زمانی یک تا شش ماه بهره‌مند شوند.

  پروفیل صنعتی چیست؟

  پروفیل صنعتی یا همان قوطی‌های صنعتی از جنس فولاد ساخته شده و به شکل مربع یا مستطیل در بازار موجود هستند. در حقیقت پروفیل صنعتی گونه‌ای از پروفیل‌ها است که برای مصارفی مثل ساخت خرپاهای بزرگ، خودروسازی، ساخت شاسی نفت‌کش و تریلر و… به کار می‌رود. پروفیل‌های صنعتی در ابعاد بزرگ و با ضخامت بالا تولید می‌شوند و به همین دلیل قیمت پروفیل صنعتی نسبت به پروفیل ساختمانی بیشتر است. البته به طور کلی قیمت پروفیل در هر دو نوع صنعتی و ساختمانی، از عوامل دیگری نیز تاثیر می‌پذیرد.

  پروفیل صنعتی چیست؟

  انواع پروفیل صنعتی

  پروفیل‌های صنعتی با توجه به کارکرد و خصوصیاتی که دارند در دسته‌های مختلفی قرار می‌گیرند. پروفیل صنعتی سنگین با استفاده از شمش فولادی و طی عملیات نورد گرم تولید می‌شود. در مقابل پروفیل‌های صنعتی سبک وزن کمتری داشته و قابلیت انعطاف‌پذیری بالایی دارند. این نوع پروفیل صنعتی با روش نورد سرد به دست می‌آید. در هنگام خرید پروفیل صنعتی باید بدانید که قصد دارید این محصول را برای چه کاری استفاده کنید. این مسئله به دلیل تفاوت قیمت پروفیل صنعتی سبک و سنگین، اهمیت زیادی دارد.

  مشخصات فنی پروفیل صنعتی

  بررسی مشخصات فنی پروفیل صنعتی به شما کمک می‌کند سایز و نوع پروفیل مورد نظر خود را راحت‌تر پیدا کرده و نسبت به خرید آن اقدام کنید. در زیر اطلاعات مربوط به ویژگی‌های فنی پروفیل صنعتی سنگین ذکر شده است:

  کاربرد پروفیل صنعتی

  پروفیل صنعتی به دلیل ضخامت و وزن زیاد، در برابر فشار مقاومت بالایی دارند. به همین دلیل پروفیل صنعتی در صنایع مختلفی استفاده می‌شود و تضمین‌کننده دوام و استحکام سازه‌ها محسوب می‌شود. به همین دلیل است که کارفرمایان شرکت‌های موفق، به کیفیت پروفیل و قیمت پروفیل صنعتی به یک اندازه توجه می‌کنند. از جمله مهم‌ترین کاربردهای پروفیل صنعتی می‌توان موارد زیر را فهرست کرد:

  • خودروسازی
  • کشتی‌سازی
  • تولید بیلبورد تبلیغاتی
  • تولید شاسی نفت‌کش و تریلر
  • صنایع نظامی

  کاربرد پروفیل صنعتی

  کارخانه‌های تولیدکننده پروفیل صنعتی

  در کشور ما کارخانه‌های بسیاری وجود دارند که در زمینه ساخت و عرضه انواع پروفیل صنعتی فعالیت می‌کنند. خرید از کارخانه‌های معتبر و باسابقه سبب می‌شود از کیفیت محصولاتی که خریداری می‌کنید مطمئن باشید. علاوه بر این با شناخت کارخانه‌های تولیدکننده پروفیل صنعتی در شهرهای مختلف، امکان تخمین مسافت و محاسبه هزینه حمل و نقل برای شما وجود خواهد داشت. مهم‌تر از همه اینکه قیمت روز پروفیل صنعتی که توسط کارخانه‌های متفاوت اعلام می‌شود، به شما در مقایسه نرخ برندهای مختلف و خرید با بهترین قیمت کمک می‌کند. در فهرست زیر نام چند تا از برترین کارخانه‌های تولیدکننده پروفیل صنعتی را ملاحظه می‌کنید:

  • جهان پروفیل پارس
  • نورد لوله یاران
  • لوله و پروفیل صابری
  • صنایع فولاد هیربد زرندیه
  • پروفیل نیکان اصفهان
  • گروه صنعتی شرق تهران

  جمع‌بندی قیمت پروفیل صنعتی

  دانستن قیمت پروفیل صنعتی امروز برای افراد شاغل در این زمینه اهمیت بسیار زیادی دارد. با به‌روزرسانی اطلاعات خود در زمینه قیمت پروفیل صنعتی می‌توانید به خوبی سرمایه خود را مدیریت کنید و با پیش بینی نوسانات بازار از وارد شدن زیان مالی جلوگیری نمایید. عوامل متعددی وجود دارند که بر قیمت پروفیل صنعتی تاثیر می‌گذارند. در این مطلب به بررسی برخی از این عوامل و معرفی انواع مختلف پروفیل پرداختیم.

  نمایش بیشتر
  سوالات متداول
  چطور از قیمت پروفیل صنعتی امروز مطلع شوم؟
  برای استعلام قیمت روز پروفیل صنعتی می‌توانید نام این محصول را در وب‌سایت فولادسل جستجو کنید یا با شماره تلفن 02174486 تماس بگیرید.
  پروفیل صنعتی چه کاربردهایی دارد؟
  از پروفیل صنعتی در صنایع مختلفی مثل خودروسازی، تجهیزات نظامی، کشتی‌سازی، ساخت خرپا و... استفاده می‌شود.
  ویژگی‌های پروفیل صنعتی چیست؟
  پروفیل‌های صنعتی از ضخامت زیاد و مقاومت بالا در برابر فشار و ضربه برخوردار هستند. پروفیل صنعتی همچنین قابلیت جوشکاری مطلوبی دارد.
  نحوه خرید پروفیل صنعتی از فولادسل چگونه است؟
  با ورود به سایت فولادسل و ایجاد حساب کاربری می‌توانید أنواع آهن‌آلات مورد نیاز خود را به صورت آنلاین خریداری کنید. در ضمن امکان پرداخت به صورت نقدی، صدور چک و گشایش اعتبار ال سی وجود دارد.
  نظر شما

  نظرات
  نظرات منتشر شده 1