فیلتر محصولات
محاسبه وزن میلگرد
آقای محسن صحرانورد
واحد خرید
آقای محسن صحرانورد
داخلی
108
021-74486
آقای امیرافراز سورانی
واحد خرید
آقای امیرافراز سورانی
داخلی
108
021-74486
خانم خاطره نیرومند
واحد فروش
خانم خاطره نیرومند
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود شاه حسینی
واحد فروش
آقای مسعود شاه حسینی
داخلی
108
021-74486
آقای متین سلطانی
واحد فروش
آقای متین سلطانی
داخلی
108
021-74486
آقای مسعود دادور
واحد فروش
آقای مسعود دادور
داخلی
108
021-74486
آقای غلامحسین رجبی
واحد خرید
آقای غلامحسین رجبی
داخلی
108
021-74486
خانم شیرین ساریخانی
واحد فروش
خانم شیرین ساریخانی
داخلی
108
021-74486
آقای پاشا عقیلی
واحد فروش
آقای پاشا عقیلی
داخلی
108
021-74486
خانم نادیا هاشمی
واحد فروش
خانم نادیا هاشمی
داخلی
108
021-74486
آقای سعید ایلخانی
واحد خرید
آقای سعید ایلخانی
داخلی
108
021-74486
آقای کوشا خیبر
واحد فروش
آقای کوشا خیبر
داخلی
108
021-74486
آقای آرین کیانمرز
واحد خرید
آقای آرین کیانمرز
داخلی
108
021-74486
آقای مجید شهشهانی
واحد فروش
آقای مجید شهشهانی
داخلی
108
021-74486
خانم الهه دوستی
واحد فروش
خانم الهه دوستی
داخلی
108
021-74486
خانم عاطفه متین
واحد فروش
خانم عاطفه متین
داخلی
108
021-74486

قیمت میلگرد ساده

میلگرد آیین صنعت

میلگرد آیین صنعت

بروزرسانی: 29 خرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد آیین صنعت سایز 18 18شاخهکیلوگرمکارخانهآیین صنعت 24,818 2,482
میلگرد آیین صنعت سایز 20 20شاخهکیلوگرمکارخانهآیین صنعت 24,818 2,482
میلگرد آیین صنعت سایز 22 22شاخهکیلوگرمکارخانهآیین صنعت 24,818 2,482
میلگرد آیین صنعت سایز 25 25شاخهکیلوگرمکارخانهآیین صنعت 24,818 2,482
میلگرد آیین صنعت سایز 28 28شاخهکیلوگرمکارخانهآیین صنعت 24,818 2,482
میلگرد آیین صنعت سایز 30 30شاخهکیلوگرمکارخانهآیین صنعت 24,818 2,482
میلگرد آیین صنعت سایز 32 32شاخهکیلوگرمکارخانهآیین صنعت 24,818 2,482
میلگرد آیین صنعت سایز 34 34شاخهکیلوگرمکارخانهآیین صنعت 24,818 2,482
میلگرد آیین صنعت سایز 35 35شاخهکیلوگرمکارخانهآیین صنعت 24,818 2,482
میلگرد آیین صنعت سایز 36 36شاخهکیلوگرمکارخانهآیین صنعت 24,818 2,482
میلگرد آیین صنعت سایز 38 38شاخهکیلوگرمکارخانهآیین صنعت 24,818 2,482
میلگرد فولاد کویر کاشان

میلگرد فولاد کویر کاشان

بروزرسانی: 29 خرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 14 14شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 24,982 2,498
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 12 12شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 24,982 2,498
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 16 16شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 24,982 2,498
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 18 18شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 24,982 2,498
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 20 20شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 24,982 2,498
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 22 22شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 24,982 2,498
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 25 25شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 24,982 2,498
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 28 28شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 24,982 2,498
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 32 32شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 24,982 2,498
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 30 30شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 24,982 2,498
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 36 36شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 24,982 2,498
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 40 40شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 24,982 2,498
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 23 23شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 24,982 2,498
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 26 26شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 24,982 2,498
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 36 36شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 24,770 2,477
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 38 38شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 24,982 2,498
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 45 45شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 24,982 2,498
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان A1 سایز 50 50شاخهکیلوگرمکارخانهفولاد کویر کاشان 24,982 2,498
میلگرد نوین متین

میلگرد نوین متین

بروزرسانی: 29 خرداد 1403
خروجی اکسل
محصول سایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت(تومان) ارزش افزوده نوسانات
میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین A1 سایز 10 10شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 24,864 2,486
میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین A1 سایز 12 12شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 24,864 2,486
میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین A1 سایز 14 14شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 24,864 2,486
میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین A1 سایز 16 16شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 24,864 2,486
میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین A1 سایز 18 18شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 24,864 2,486
میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین A1 سایز 20 20شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 24,864 2,486
میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین A1 سایز 22 22شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 24,864 2,486
میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین A1 سایز 25 25شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 24,864 2,486
میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین A1 سایز 28 28شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 24,864 2,486
میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین A1 سایز 32 32شاخهکیلوگرمکارخانهنورد فولاد نوین متین 24,864 2,486
مزیت های خرید از فولادسل

قیمت میلگرد ساده از کارخانه ها و برند‌های متفاوت در جداول این صفحه بهمراه مشخصات فنی کامل آنها آورده شده است؛ این قیمت‌ها روزانه توسط کارشناسان فولادسل آپدیت می‌شوند؛ برای اطلاعات بیشتر در مورد محصول میلگرد ساده می‌توانید از ویدیو این صفحه نیز دیدن کنید.

فهرست مطالب

  قیمت میلگرد ساده ، میلگرد ساده صنعتی و یا میلگرد ساده نوردی به عوامل متفاوتی وابسته است. از جمله این عوامل کیفیت، نوع و سایز تولیدی محصول می‌باشد. اما عوامل دیگری همانند حجم تولیدی کارخانه، قیمت ارز، قیمت جهانی شمش و همچنین عرضه و تقاضا بر روی قیمت میلگرد ساده تاثیرگذار است.

  برای خرید انواع میلگرد بر روی لینک زیر کلیک کنید
  قیمت میلگرد

  قطر درج شده بر روی برگ شناسایی، قطر اسمی نام دارد. انواع میلگرد بر اساس پارامترهای مختلفی تقسیم بندی می‌شود؛ مانند شکل ظاهری، جنس و قطر. همچنین حالت کلاف در سایزهای ۵.۵، ۶.۵، ۸، ۱۰ و ۱۲ و حالت شاخه در سایزهای ۸ تا 1500 در بازار وجود دارد. شما عزیزان می‌توانید همین حالا برای دریافت مشاوره تخصصی و مناسب‌ترین قیمت میلگرد ساده با شماره 02174486 تماس بگیرید.
  فولادسل با بیش از یک دهه فعالیت در زمینه خرید و فروش ورق‌ها و مقاطع فولادی و همکاری با صدها کارخانه، سازمان و شرکت معتبر، اهمیت ویژه‌ای به رضایت مشتریان می‌دهد. همچنین باید خدمت‌تان عرض کنیم که در این مجموعه امکان فروش اعتباری میلگرد با ضمانت نامه بانکی lc نیز فراهم است.

  شرکت پترو سازه ساحل با نام تجاری فولادسل، انواع میلگرد ساده را از کارخانه های معتبر ذیل، با گواهی اصالت محصول ارائه می‌کند.

  • فولاد آلیاژی ایران
  • فولاد آلیاژی اصفهان
  • فولاد آلیاژی اسفراین
  • میلگرد ساده فولاد کاوه تیکمه داش
  • میلگرد ساده فولاد کویر کاشان
  • میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین
  • میلگرد ساده نطنز
  • میلگرد ساده ابهر
  • میلگرد ساده ملایر

  میلگرد ساده ابهر

  خرید میلگرد ساده

  توجه داشته باشید که در صورت قصد خرید میلگرد ساده صنعتی باید مواردی را در نظر بگیرید؛ مانند قیمت میلگرد ساده امروز و کارخانه تولید کننده. شما عزیزان می‌توانید برای اطلاع از قیمت میلگرد ساده و یا خرید میلگرد ساده با کارشناسان مجموعه تماس حاصل نمایید. کارشناسان فولادسل همواره پاسخگوی شما خواهند بود.

  قیمت انواع میلگرد ساده نوردی

  میلگرد ساده یعنی میلگردی که هیچ آجی بر روی آن وجود ندارد. میلگرد ساده نوردی یک از انواع میلگرد می باشد. در فرآیند تولید این محصول از دستگاه نورد استفاده می شود به همین دلیل به آن میلگرد نوردی می گویند. میلگرد ساده نوردی را می‌توانید در سایز‌ها و ابعاد متفاوت سفارش دهید. برای اطلاع از قیمت میلگرد ساده نوردی با شماره‌های درج شده در سایت تماس گرفته و یا قیمت‌های موجود در بالا را چک کنید.

  خرید میلگرد ساده

  انواع سایزهای میلگرد ساده

  میلگرد در سایزهای متفاوتی تولید می‌شود. از جمله سایزهای پرکاربرد این محصول، میلگرد ساده نمره 6، میلگرد ساده 8، میلگرد ساده 10، میلگرد ساده 18 و غیره می‌باشد. میلگردها با سایزهای بیشتر نیز به صورت سفارشی به تولید می‌رسند.

  فروش میلگرد ساده با قیمت مناسب روز

  عوامل تاثیرگذار بر قیمت میلگرد ساده شامل سایز تولید شده، نوسانات بازار ارز، کیفیت و غیره هستند که باعث تغییر در نرخ فروش میلگرد ساده می‌شوند. قطعا در صورت جستجوی این محصول با قیمت‌های متنوعی مواجه می‌شوید. برای تجربه یک خرید مطلوب با کارشناسان فولادسل تماس حاصل نمایید.

  قیمت میلگرد ساده در فولادسل

  در فولادسل همواره قیمت‌ میلگرد ساده در حال بروزرسانی است. محصولات موجود از بهترین کارخانه‌ها و با بهترین قیمت‌ها به دست مشتریان عزیز می‌رسد. برای اطلاع از قیمت میلگرد ساده کویر کاشان و قیمت میلگرد ساده متین با شماره‌های درج شده در سایت تماس بگیرید. همچنین شما می‌توانید از مشاوره رایگان مجموعه بهره‌مند شوید.

  میلگرد ساده ملایر

  مزایای خرید میلگرد ساده از فولادسل

  1. بررسی محصولات توسط واحد کنترل کیفیت QC
  2. فروش اعتباری به صورت مدت‌دار و دیداری LC
  3. ارسال محصول توسط واحد باربری شرکت یا پتروبار
  4. مشاوره تخصصی رایگان در مجموعه
  5. امکان ارسال نمونه و یا گواهی محصول
  6. ارائه مناسب‌ترین قیمت‌ها در فولادسل
  7. تمامی محصولات را واحد کنترل کیفیت (QC) در روز بارگیری به‌طور کامل چک می‌کند و بعد از تایید نهایی، بار مشتری برایش ارسال می‌شود.
  8. فولادسل یکی از شرکت‌های فولادی است که اقدام به فروش اعتبار اسنادی داخلی ریالی (LC) کرده آن هم به صورت مدت‌دار و دیداری. توجه داشته باشید که مشترکین بانک‌های تجارت و صادرات از شرایط بسیار ویژه‌ای برخوردارند.
  9. واحد باربری شرکت (پتروبار)، پس از گفت و گو با شرکت‌های باربری، قابل اعتمادترین باربری که کمترین قیمت، بیمه و به‌روزترین و سالم‌ترین ماشین‌ها را در اختیار قرار می‌دهد، به تایید مشتری رسانده و سپس محصول ارسال می‌شود.
  نمایش بیشتر
  سوالات متداول
  آیا قیمت میلگرد ساده در هفته ثابت است؟
  خیر؛ قیمت میلگرد ساده همواره در حال تغییر و تحول است و علت این امر، تغییرات و نوسانات بازار ارز، کارخانه تولید کننده، قیمت جهانی شمش و غیره است.
  برای استعلام قیمت میلگرد ساده از فولادسل چه راه‌هایی وجود دارد؟
  برای این کار شما می‌توانید از طریق کامنت گذاشتن، مراجعه به صفحه استعلام قیمت، تماس با شماره‌های موجود در سایت و همچنین چک کردن این صفحه اقدام نمایید.
  نظر شما