آوا شامی پاک
علیرضا دوستی
علی سنگنیان
عاطفه متین
زهرا بیگلری
علیرضا حقوقی
سعید ایلخانی
اکرم سمیعی
الهه دوستی
محسن صحرانورد
نادیا هاشمی
مسعود دادور
امیر افراز سورانی
سودابه قرگز
محمدجواد نظری
محمد علی کارگر
سمیرا حبیب نژاد
مسعود شاه حسینی

قیمت ورق A283 اکسین

قیمت روز ورق A283 اکسین

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکارخانه سازنده قیمت

ورق فابریک A283 اکسین ضخامت 10…

102*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 32,110

ورق فابریک A283 اکسین ضخامت 12…

122*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 32,110

ورق فابریک A283 اکسین ضخامت 15…

152*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 31,190

ورق فابریک A283 اکسین ضخامت 20…

202*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 27,340

ورق فابریک A283 اکسین ضخامت 25…

252*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 26,240

ورق فابریک A283 اکسین ضخامت 30…

302*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 27,060

ورق فابریک A283 اکسین ضخامت 35…

352*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 28,620

ورق فابریک A283 اکسین ضخامت 40…

402*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 28,170

ورق فابریک A283 اکسین ضخامت 8…

82*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 35,320

ورق فابریک A283 اکسین ضخامت 45…

452*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 27,060

ورق فابریک A283 اکسین ضخامت 50…

502*6شیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 30,280

ورق فابریک A283 اکسین ضخامت 60…

602*طولشیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 32,110

ورق فابریک A283 اکسین ضخامت 70…

702*طولشیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 31,190

ورق فابریک A283 اکسین ضخامت 80…

802*طولشیتکیلوگرمانبار تهراناکسین 32,110
مزیت های خرید از فولادسل
نظر شما

مراحل سفارش محصول
 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6