قیمت ورق استیل نگیر 304
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران
همکاران

فیلتر محصولات

محاسبه وزن قیمت ورق استیل نگیر 304

قیمت ورق استیل نگیر 304

نام محصول ضخامتسایزحالتواحد سفارشمحل تحویلکشور قیمت خرید
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.5 عرض… 0.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,009
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.5 عرض… 0.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,009
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.6 عرض… 0.61رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,009
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.6 عرض… 0.61.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,009
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.7 عرض… 0.71رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,009
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.7 عرض… 0.71.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,009
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.8 عرض… 0.81رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,009
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.8 عرض… 0.81.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,009
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.9 عرض… 0.91رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,009
ورق استیل 304 نگیرضخامت 0.9 عرض… 0.91.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,009
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1 عرض… 11رولکیلوگرمانبار تهرانچین 109,174
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1 عرض… 11.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 109,174
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.25 عرض… 1.251رولکیلوگرمانبار تهرانچین 108,257
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.25 عرض… 1.251.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,009
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.5 عرض… 1.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 111,009
ورق استیل 304 نگیرضخامت 1.5 عرض… 1.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 109,174
ورق استیل 304 نگیرضخامت 2 عرض… 21رولکیلوگرمانبار تهرانچین 109,174
ورق استیل 304 نگیرضخامت 2 عرض… 21.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 109,174
ورق استیل 304 نگیرضخامت 2.5 عرض… 2.51رولکیلوگرمانبار تهرانچین 109,174
ورق استیل 304 نگیرضخامت 2.5 عرض… 2.51.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 109,174
ورق استیل 304 نگیرضخامت 3 عرض… 31رولکیلوگرمانبار تهرانچین 109,174
ورق استیل 304 نگیرضخامت 3 عرض… 31.25رولکیلوگرمانبار تهرانچین 109,174
ورق استیل 304 نگیرضخامت 4 عرض… 41.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 109,174
ورق استیل 304 نگیرضخامت 5 عرض… 51.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 109,174
ورق استیل 304 نگیرضخامت 6 عرض… 61.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 109,174
ورق استیل 304 نگیرضخامت 8 عرض… 81.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 109,174
ورق استیل 304 نگیرضخامت 10 عرض… 101.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 109,174
ورق استیل 304 نگیرضخامت 12 عرض… 121.5رولکیلوگرمانبار تهرانچین 109,174
ورق استیل 304 نگیرضخامت 15 ابعاد… 151.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 109,174
ورق استیل 304 نگیرضخامت 20 ابعاد… 201.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین 115,219
ورق استیل 304 نگیرضخامت 30 ابعاد… 301.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید
ورق استیل 304 نگیرضخامت 40 ابعاد… 401.5*6شیتکیلوگرمانبار تهرانچین تماس بگیرید

نظر شما

مراحل سفارش محصول

 • افزودن به سبد خرید
  1
 • ورود به حساب کاربری
  2
 • بررسی کارشناس فروش
  3
 • تحویل پیش فاکتور
  4
 • کنترل کیفیت
  5
 • ارسال سفارش
  6